zamknij

Konkursy

Wspieraj mikrofirmy i weź udział w konkursie #bezmikroniemamakro!

Każdy z nas codziennie styka się z mikroprzedsiębiorstwami. Jesteśmy tego pewni dlatego, że aż 97% wrocławskich firm działa w skali mikro. To dzięki nim rozwijają się nasze osiedla, dzielnice, miasto, region i kraj! Teraz, w ramach akcji Wrocławskiego Parku Technologicznego pod hasłem Bez mikro nie ma makro, doceniając ich znaczenie, można wygrać atrakcyjne nagrody. Czekają trzy iPhone 11!

Często słyszymy o sukcesach, pomysłach, produktach i usługach dużych firm. Poprzez konkurs #bezmikroniemamakro Wrocławski Park Technologiczny chce oddać głos wrocławskim mikroprzedsiębiorstwom. Zadanie jest proste – pod postem konkursowym na fanpage WPT trzeba wskazać mikroprzedsiębiorstwo działające we Wrocławiu i opowiedzieć, dlaczego jest ono dla nas ważne oraz dlaczego mieszkańcy naszego miasta powinni je docenić! Do odpowiedzi można dołączyć zdjęcia lub film. Liczy się kreatywność! Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. 

-->Post konkursowy możecie znaleźć pod linkiem<--

 Regulamin konkursu można znaleźć na www.bezmikroniemamakro.pl/regulamin-konkursu

Dlaczego bez mikro nie ma makro?

Mikroprzedsiębiorstwa, czyli najmniejsze, zatrudniające do 10 osób i mające najniższe w sektorze MŚP obroty i dochody, napędzają rozwój polskiej i europejskiej gospodarki. Dowody? Aż 96% wszystkich polskich firm to mikroprzedsiębiorstwa . Pracuje w nich ponad 4 miliony Polaków. Generują one również co trzecią złotówkę polskiego PKB (30,2% PKB) ! We wrocławskich mikrofirmach, które stanowią 97% przedsiębiorstw działających w naszym mieście, pracuje aż 33% wrocławian i wrocławianek zatrudnionych we wszystkich działających we Wrocławiu firmach. Wrocławskie mikrofirmy działają w różnych branżach, choć pod kątem ich liczby wyróżniają się obszary takie jak: handel i naprawa pojazdów (16% wszystkich mikrofirm), branże związane z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (np. działalność księgowa, doradcza, prawna, architektoniczna, inżynieryjna, badawczo-rozwojowa, a nawet weterynaryjna, w ramach której działa 16% wrocławskich mikroprzedsiębiorstw) oraz budownictwo i branże związane z informacją i komunikacją (stanowiące po 10% wrocławskich mikrofirm) .

Bez mikro nie ma makro to projekt, który skupi wokół siebie wrocławskie organizacje i instytucje związane ze wspieraniem mikroprzedsiębiorczości. Już dziś ambasadorami projektu są: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia i Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Projekt objął patronatem honorowym Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Jako patron medialny wspiera go również portal tuwroclaw.com!

Więcej informacji o projekcie Bez mikro nie ma makro i konkursie #bezmikroniemamakro można znaleźć na www.bezmikroniemamakro.pl

Obserwuj nasz serwis na: