Za czym stoi kolejka?

1 / 8 To kolejka do...?

Za czym stoi kolejka?