Czerowni Khmerzy

Akademia Dokumentalna śladami okrucieństwa Czerwonych Khmerów
0

Akademia Dokumentalna śladami okrucieństwa Czerwonych Khmerów

W Kambodży stosowano praktyki ludobójcze, ograniczono kulturę i wprowadzono kompleksowy system przydziałów żywności i ubrań. Zamknięto szkoły, uniwersytety i świątynie, zlikwidowano telewizję, ograniczono audycje radiowe. Zniszczono miasta, traktując je jak „wylęgarnie pasożytów”, a ludność przesiedlono na wieś i pozbawiono praw, włącznie z prawem wyboru małżonka.

2017-12-18 10:26 Autor: mh