Dolnośląski alarm smogowy

2

Dolny Śląsk nie chce się dusić!

Dolnośląski Alarm Smogowy przekazał na ręce marszałka województwa dolnośląskiego - Cezarego Przybylskiego 3000 podpisów złożonych pod petycją „Dolny Śląsk się dusi”.

2016-06-02 13:40 Autor: DAF
We Wrocławiu problem smogu staje się coraz poważniejszy
0

Dolny Śląsk się dusi! Już ponad dwa tysiące osób żąda uchwały antysmogowej

- Rocznie w samym tylko Wrocławiu aż 500 osób umiera przedwcześnie z powodu schorzeń wywołanych lub pogłębionych przez smog. Oddychanie czystym powietrzem jest naszym prawem i będziemy o nie walczyć! - zapowiadają inicjatorzy kampanii "Dolny Śląsk się dusi". Pod apelem do marszałka naszego województwa o przyjęcie uchwały antysmogowej podpisało się już ponad dwa tysiące osób.

2016-02-12 10:38 Autor: Tomek Matejuk
We Wrocławiu występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych związków w powietrzu
1

Dolny Śląsk się dusi! Jest apel do marszałka o przyjęcie uchwały antysmogowej

- Rocznie w samym tylko Wrocławiu aż 500 osób umiera przedwcześnie z powodu schorzeń wywołanych lub pogłębionych przez smog. Oddychanie czystym powietrzem jest naszym prawem i będziemy o nie walczyć! - zapowiadają inicjatorzy kampanii "Dolny Śląsk się dusi". Trwa zbiórka podpisów pod apelem do marszałka naszego województwa o przyjęcie uchwały antysmogowej.

2016-02-08 14:38 Autor: Tomek Matejuk
Czy broszura pomoże w oczyszczeniu powietrza we Wrocławiu?
0

Wielki smog we Wrocławiu doczekał się swojego przewodnika

Dolnośląski Alarm Smogowy wydał broszurę o wrocławskim smogu, która odpowiada na podstawowe pytania dotyczące problemu zanieczyszczenia powietrza i przedstawia sytuację w naszym mieście.

2016-01-29 10:31 Autor: jg
Wrocław na razie nie wprowadzi opłaty miejscowej
1

Wrocław na razie nie wprowadzi opłaty klimatycznej. Najpierw walka ze smogiem

W zeszłym tygodniu radni mieli przyjąć uchwałę w sprawie wprowadzenia we Wrocławiu tzw. opłaty klimatycznej. Punkt ten wycofano jednak z porządku obrad. - W ciągu najbliższych dni przedstawię program walki ze smogiem, wdrożymy jego pierwsze elementy, a następnie wrócimy do tematu opłaty miejscowej - tłumaczy Rafał Dutkiewicz.

2015-12-01 10:43 Autor: Tomek Matejuk
Dolnośląski Alarm Smogowy walczy o lepszą jakość powietrza we Wrocławiu
1

W Dzień Czystego Powietrza we Wrocławiu ludzie bili na alarm w walce ze smogiem

W sobotę, 14 listopada, we Wrocławiu obchodzono Dzień Czystego Powietrza. Dolnośląski Alarm Smogowy uczcił go zakładając maseczkę przeciwpyłową na pomnik papy-krasnala na ul. Świdnickiej. Podczas happeningu działacze zbierali podpisy pod petycją do Ministra Środowiska o zaostrzenie obowiązku informowania społeczeństwa o wysokich poziomach zanieczyszczenia powietrza.

2015-11-15 10:45 Autor: jg
Tramwaje nie generują spalin
1

Wrocławskie MPK: „Nie chcemy truć, ale chcemy trochę zadymić”

Pragniemy żyć długo i zdrowo. Oddychać czystym powietrzem i mieszkać w mieście przyjaznym ludziom, a nie samochodom. Dziś co drugi wrocławianin porusza się po ulicach naszego miasta własnym autem. Tracimy czas w korkach i oddychamy coraz bardziej skażonym powietrzem. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne razem z Dolnośląskim Alarmem Smogowym chcą zwrócić uwagę na ten problem. „Nie chcemy truć, ale chcemy trochę zadymić” – pod takim hasłem w środę, o godzinie 15, na skrzyżowaniu ulic Ruskiej i Kazimierza Wielkiego, organizowany jest happening.

2015-09-22 12:11 Autor: jg
Powietrze nad Wrocławiem często bywa zbyt zanieczyszczone
0

Dolnoślązacy też apelują do prezydenta Dudy o podpisanie ustawy „antysmogowej”

W miniony czwartek w parlamencie uchwalono nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska dającą samorządom konkretne narzędzia do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Władze samorządowe będą mogły określać jakie paliwo, a przede wszystkim, jakie kotły, będzie można wykorzystywać w gospodarstwach domowych. O podpisanie nowelizacji zaapelowały też do prezydenta Andrzeja Dudy ruchy społeczne z całego kraju, w tym z Dolnego Śląska.

2015-09-14 11:12 Autor: jg
W rejonie Biskupina nie brakuje terenów zielonych
1

Niepokojące wyniki niezależnych pomiarów zanieczyszczenia powietrza na jednym z najbardziej zielonych osiedli Wrocławia

Między 24 lutego a 1 marca Dolnośląski Alarm Smogowy wykonał na Biskupinie niezależne pomiary zapylenia powietrza. Badanie wykazało przekroczenia normy dziennej dla pyłu zawieszonego PM10.

2015-03-26 12:15 Autor: jg
Powietrze w stolicy Dolnego Śląska bywa mocno zanieczyszczone
2

Dolnośląski Alarm Smogowy: wrocławianie mało wiedzą o tym, kto i kiedy ich truje

Z raportu wykonanego na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, wynika, że większość wrocławian nie jest świadoma, że główne źródło zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu, to wynik spalania słabej jakości węgla (m.in. miału) w piecach domowych. Tak zwana „niska emisja” jest odpowiedzialna za 70% pyłów zawieszonych (tzw. PM10) i ponad 94 % rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu. – Jednocześnie mieszkańcy chcą wiedzieć więcej, oczekują od władz działań, sami także są skłonni się w nie włączyć, aby móc „wziąć głęboki oddech” – podkreślają eksperci.

2014-12-04 15:49 Autor: jg