Harmonogram

0

Opóźnienia w remontach dróg

Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, jakie panowały podczas zimy, wykonawcy projektów drogowych wystąpili do spółki Wrocławskie Inwestycje z prośbą o wydłużenie harmonogramów na przeprowadzenie robót budowlanych.

2010-03-24 00:00 Autor: MR