Konferencja

Minister Adam Giersz z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem.
0

Eksperci we Wrocławiu wypracują system wyrównywania szans przez sport

Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Urzędem Miasta zorganizowało dwudniową konferencję, podczas której od dziś zaproszeni goście będą debatować jak sprawić, by sport stał się narzędziem wyrównywania szans i walki z wykluczeniem. Spotkanie przedstawicieli ministerstw, uniwersytetów, organizacji sportowych, fundacji i ośrodków badawczych z Polski i Europy ma umożliwić wymianę dobrych praktyk i doświadczeń związanych z realizacją polityki sportowej.

2011-07-18 00:00 Autor: Daria Kędzierska
0

Międzynarodowa konferencja na temat metali ziem rzadkich za nami

Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej przy Hali Stulecia we Wrocławiu między 13 a 15 czerwca było miejscem spotkania kilkudziesięciu naukowców i przedsiębiorców z całego świata, zajmujących się tematem wykorzystania metali ziem rzadkich w rozwoju nowoczesnych technologii. Przez 3 dni uczestnicy wydarzenia z Europy, Japonii, Brazylii i Izraela prowadzili wykłady o tych wyjątkowych surowcach.

2011-06-21 00:00 Autor: an, mat.pras.
0

Międzynarodowi eksperci na konferencji o metalach ziem rzadkich we Wrocławiu

Od dzisiaj do środy, w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej przy Hali Stulecia we Wrocławiu, potrwa międzynarodowa konferencja REMAT’11 na temat postępów w syntezie, badaniach i zastosowaniach metali ziem rzadkich. Wydarzenie stanowi część planowanego cyklu konferencji organizowanych co trzy lata w stolicy Dolnego Śląska. Podczas wydarzenia naukowcy, wraz z przedstawicielami świata biznesu, zastanowią się, jak wykorzystać pierwiastki ziem rzadkich w rozwoju polskiej gospodarki i dla budowania wzrostu innowacyjności rodzimych firm.

2011-06-13 00:00 Autor: dk. mat. pras.
0

IX Konferencja Naukowa Studentów

Do 20 lipca studenci i doktoranci z całej Polski mogą przesyłać prace na IX Konferencję Naukową Studentów, którą organizuje Politechnika Wrocławska oraz Fundacja MANUS. Na konferencje przyjmowane są jedynie artykuły w języku angielskim.

2011-06-13 00:00 Autor: an, PWr
0

Visa zapobiega oszustwom

„Oszustwa z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych – zapobieganie i zwalczanie” to tytuł rozpoczętej wczoraj na Uniwersytecie Wrocławskim konferencji przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości i systemu płatniczego Visa Europe. jej głównym celem jest wymiana aktualnych doświadczeń teoretyków i praktyków w zakresie zapobiegania oszustwom i nadużyciom popełnianym z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych.

2011-06-10 00:00 Autor: an
1

Google, Facebook i Yahoo razem na Politechnice

24-godzinny test mający na celu wyłapanie problemów przy wdrażaniu protokołu IPv6 przeprowadzą dziś na Politechnice Wrocławskiej najwięksi giganci Internetu. Internet Protocol version 6 jest protokołem komunikacyjnym, czyli innymi słowy zbiorem ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.

2011-06-08 00:00 Autor: an, PWr
0

PWr: Czy jesteśmy skazani na choroby cywilizacyjne?

Coraz więcej mówi się o tzw. chorobach cywilizacyjnych, które atakują nasz układ odpornościowy i wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie. Czy w XXI wieku jesteśmy skazani na walkę z tymi chorobami? Podczas trwającej 3 dni konferencji naukowcy z Europy postarają się przybliżyć ten problem.

2011-05-25 00:00 Autor: an, PWr
0

Sesja naukowa Po Miłoszu

W najbliższą środę w  Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Sesja naukowa "Po Miłoszu" poświęcona twórczości Czesława Miłosza. Wśród prelegentów między innymi prof. Aleksander Fiut, dr Dorota Kozicka, prof. Tomasz Mizerkiewicz, dr Jakub Momro, dr Joanna Orska, prof. Piotr Śliwiński, prof. Krzysztof Uniłowski, prof. Joanna Zach. Sesja jest częścią Festiwalu Czesława Miłosza we Wrocławiu.

2011-05-24 00:00 Autor: an, mat.pras.
0

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu-Innowacja

10 maja we Wrocławskim Parku Przemysłowym odbyła się Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu - Innowacja pt. „Aniołowie Biznesu – rozwiń skrzydła innowacji” oraz I Dolnośląskie Forum Gospodarcze – InvestExpo Business Meeting pod hasłem „Kapitał na rozwój innowacyjności”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele kadry naukowej i badawczej, przedsiębiorcy, członkowie zarządów spółek oraz inwestorzy.

2011-05-12 00:00 Autor: an, mat.pras.
0

Rozwiń skrzydła innowacji i dołącz do Aniołów Biznesu

Już 10 maja odbędzie się Konferencja Naukowo- Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu-Innowacja, połączonej z  Dolnośląskim Forum Gospodarczym InvestExpo Business Meeting, organizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

2011-05-06 00:00 Autor: an, mat.pras.