zamknij

KRUWOCZ

1

Nagroda KRUWOCZ dla Marka Worona

Kanclerz Loży Dolnośląskiej, Wiceprezes Zarządu Business Centre Club-Marek Woron otrzymał nagrodę przyznawaną za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego. Laudację poświęconą działalności Kanclerza Marka Worona wygłosił JM Rektor prof. Marek Bojarski.

2010-11-18 00:00 Autor: an, mat.pras.