Nagrody prezesa rady ministrów

Prof. Marek Samoć z zespołem
0

Wrocławscy naukowcy nagrodzeni przez premier Kopacz

Poznaliśmy laureatów Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne w 2014 roku. Wśród wyróżnionych są badacze z Politechniki Wrocławskiej: prof. Marek Samoć, prof. Eugeniusz Rusiński wraz z dr. Marcinem Kowalczykiem, dr hab. Marcin Nyk oraz dr Mariusz Uchroński.

2015-08-12 13:38 Autor: tm
Lotar Rasiński
0

Premier Donald Tusk nagradza wrocławskich naukowców

Wrocławski filozof, prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński, wykładowca na Wydziale Nauk Pedagogicznych DSW, został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia w 2014 r. Wyróżniona publikacja „Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej" była podstawą do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

2014-08-05 11:18 Autor: jg