Nieczystości

Prawdziwa plaga w toaletach w czasie kwarantanny.
0

Prawdziwa plaga w toaletach w czasie kwarantanny. "Nie róbcie tego!" [ZDJĘCIA]

– W okresie pandemii koronawirusa wszyscy stosujemy środki ochrony osobistej. To bardzo ważne, by dbać o zdrowie nas wszystkich, ale pamiętajmy, by zużytych rękawiczek czy maseczek nie wrzucać do toalety – apeluje Witold Ziomek, prezes MPWiK.

2020-04-21 09:56 Autor: mh
Występek nie uszedł na sucho
5

Na oczach strażniczki miejskiej opróżniali cysternę z fekaliami do rowu, więc spotkała ich kara

Cysternę wypełnioną nieczystościami postanowili opróżnić do jednego z rowów melioracyjnych na terenie Wrocławia. Na szczęście ten niecny występek został zauważony przez miejską strażniczkę, a sprawcy spuszczania ekskrementów przy drodze ukarani.

2015-02-20 16:13 Autor: jg
Gdyby ktoś nie zadenuncjował właścicieli posesji, ścieki nadal trafiałyby do rowu
3

Właściciele 4 posesji nielegalnie spuszczali ścieki do rowu. Straż miejska ukarała ich mandatem

Na sprytny pomysł odprowadzania ścieków z własnych posesji wpadli mieszkańcy wrocławskiej Lipy Piotrowskiej, którzy dzięki własnej studzience spuszczali nieczystości do rowu melioracyjnego.

2013-10-23 11:23 Autor: jg
Przeciętny Dolnoślązak rocznie ''produkuje'' 360 kilogramów śmieci
2

Śmiecenie odpada - rusza akcja walki o czystość

Zmiana przepisów dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stała się okazją dla przeprowadzenia szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-edukacyjnej „śmiecenie odpada”. Organizatorem kampanii jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2012-02-17 00:00 Autor: Barbara Surmiak
Uruchomienie pełnych mocy WOŚ pozwoli skanalizować kolejne wrocławskie osiedla.
3

Wrocław przestaje wylewać ścieki na Osobowicach

Po 120 latach wylewania nieczystości na osobowickie pola irygacyjne, Wrocław doczekał się wreszcie nowej oczyszczalni ścieków. Po rozbudowie i modernizacji Wrocławskiej Oczyszczalni „Janówek” nieczystości nie będą już przenikać do wód gruntowych i Odry.

2011-02-10 00:00 Autor: dk/mat.pras.