zamknij

Obowiązek deratyzacji

Miasto przeprowadza takie akcje dwa razy w roku - wczesną wiosną i jesienią
0

Miasto wzywa właścicieli nieruchomości do obowiązkowej walki ze szczurami

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przypomina właścicielom nieruchomości, w tym współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom i innym podmiotom władającym nieruchomościami, że od 15 marca są zobowiązani do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji nieruchomości na terenie Wrocławia.

2015-03-18 11:07 Autor: jg