Powietrze wrocław

We Wrocławiu od wielu dni przekroczone są dopuszczalne normy stężenia niebezpiecznych pyłów w powietrzu
3

Smog we Wrocławiu: strażnicy miejscy karzą i pouczają wrocławian, którzy palą w piecach czym popadnie

W związku z gorszą jakością powietrza, czyli przekroczonymi w ostatnim czasie normami stężenia pyłu zawieszonego, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz poprosił straż miejską o wzmożenie kontroli i sprawdzenie, czym wrocławianie palą w swoich domowych piecach. Akcja trwa każdego dnia, niemal od początku listopada i według służb przynosi efekty.

2015-11-13 11:49 Autor: jg
Powietrze nad Wrocławiem często bywa zbyt zanieczyszczone
0

Dolnoślązacy też apelują do prezydenta Dudy o podpisanie ustawy „antysmogowej”

W miniony czwartek w parlamencie uchwalono nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska dającą samorządom konkretne narzędzia do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Władze samorządowe będą mogły określać jakie paliwo, a przede wszystkim, jakie kotły, będzie można wykorzystywać w gospodarstwach domowych. O podpisanie nowelizacji zaapelowały też do prezydenta Andrzeja Dudy ruchy społeczne z całego kraju, w tym z Dolnego Śląska.

2015-09-14 11:12 Autor: jg
Tak prezentuje się nowy komin
2

Wrocław z szansą na czystsze powietrze. Dzięki białemu obłokowi pary z komina

Nad nowym kominem wrocławskiej elektrociepłowni od tygodnia widać biały obłok pary wodnej. To znak, że Kogeneracja rozpoczęła testy nowych instalacji odsiarczania. Czy inwestycja wpłynie na jakość powietrza we Wrocławiu? Eksperci nie mają wątpliwości. – Dzięki temu mieszkańcy miasta będą zdrowsi – zapowiada dr hab. inż. Renata Krzyżyńska w Politechniki Wrocławskiej.

2015-08-07 14:50 Autor: red
Wrocławianie tęsknią za czystym powietrzem
2

Tysiące węglowych pieców we Wrocławiu pójdzie wreszcie do wymiany

Są kolejne pieniądze na wymianę szkodliwych dla zdrowia Wrocławian pieców opalanych węglem. Gmina Wrocław otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wsparcie w wysokości 18 mln złotych na drugą edycję programu KAWKA.

2015-08-07 10:40 Autor: jg
Greenpeace ostrzega przed zanieczyszczeniem powietrza w stolicy Dolnego Śląska
4

Wrocław już w marcu wykorzystał dopuszczalny roczny limit dni ze smogiem

Normy jakości powietrza są w Polsce notorycznie przekraczane. Już marcu we Wrocławiu, w Katowicach, Krakowie, Nowym Sączu, Suchej Beskidzkiej i Warszawie został wykorzystany roczny limit dni, w których zanieczyszczenie powietrza może przekraczać dopuszczalne normy. – W Paryżu, kiedy poziom smogu jest wyjątkowo wysoki, tamtejsze władze nie tylko informują mieszkańców, ale jednocześnie wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z samochodów prywatnych. Tymczasem w Polsce nie tylko nie wprowadza się żadnych środków zaradczych, ale przede wszystkim nie informuje się mieszkańców o zagrożeniu – podkreśla Greenpeace.

2015-04-01 11:55 Autor: jg
W rejonie Biskupina nie brakuje terenów zielonych
1

Niepokojące wyniki niezależnych pomiarów zanieczyszczenia powietrza na jednym z najbardziej zielonych osiedli Wrocławia

Między 24 lutego a 1 marca Dolnośląski Alarm Smogowy wykonał na Biskupinie niezależne pomiary zapylenia powietrza. Badanie wykazało przekroczenia normy dziennej dla pyłu zawieszonego PM10.

2015-03-26 12:15 Autor: jg
Nowe instalacje będą uruchomione pod koniec tego roku
1

Inwestują w czyste powietrze dla wszystkich wrocławian

Komin wysoki na 115 metrów to najbardziej widoczny element inwestycji realizowanych przez Kogenerację w elektrociepłowni przy ul. Łowieckiej we Wrocławiu. Dzięki wybudowaniu nowoczesnych instalacji firma kilkakrotnie ograniczy emisję tlenków siarki i azotu do atmosfery.

2015-03-20 05:02 Autor: jg
Nieszczelności w instalacji są coraz częściej wykrywane
1

Poprawiają jakość powietrza we Wrocławiu, bo inwestują w sieć ciepłowniczą

Chłodniejsze miesiące oznaczają wzrost stężenia zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach, związany z trwającym sezonem grzewczym. Sytuacja ta z roku na rok zmienia się jednak na lepsze ponieważ Polacy coraz częściej decydują się na wybór ciepła sieciowego, co przyczynia się do stopniowej poprawy jakości powietrza. Ten trend jest widoczny również we Wrocławiu, gdzie Fortum w 2014 roku podpisało umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowych obiektów o łącznej mocy blisko 56 MW.

2015-02-13 15:38 Autor: jg
Powietrze w stolicy Dolnego Śląska bywa mocno zanieczyszczone
2

Dolnośląski Alarm Smogowy: wrocławianie mało wiedzą o tym, kto i kiedy ich truje

Z raportu wykonanego na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, wynika, że większość wrocławian nie jest świadoma, że główne źródło zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu, to wynik spalania słabej jakości węgla (m.in. miału) w piecach domowych. Tak zwana „niska emisja” jest odpowiedzialna za 70% pyłów zawieszonych (tzw. PM10) i ponad 94 % rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu. – Jednocześnie mieszkańcy chcą wiedzieć więcej, oczekują od władz działań, sami także są skłonni się w nie włączyć, aby móc „wziąć głęboki oddech” – podkreślają eksperci.

2014-12-04 15:49 Autor: jg
Inicjatorzy akcji martwią się o czystość powietrza w naszym mieście
0

Ogłosili Dolnośląski Alarm Smogowy. Będą walczyć o czystsze powietrze we Wrocławiu

Przy stacji pomiarowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na skrzyżowaniu alei Wiśniowej i ulicy Powstańców Śląskich zainaugurowano kampanię społeczną „Dolnośląski Alarm Smogowy”. „Społeczna inicjatywa na rzecz czystego powietrza”, będąca obywatelskim, ponadpartyjnym przedsięwzięciem wrocławian, jest zaniepokojona zanieczyszczeniami, którymi na co dzień oddychają mieszkańcy Wrocławia i całego Dolnego Śląska.

2014-10-28 12:30 Autor: jg