Rtm. Pilecki

Proces o znieważenie pomnika rtm. Pileckiego odroczony. Będą negocjacje z rodziną rotmistrza
0

Proces o znieważenie pomnika rtm. Pileckiego odroczony. Będą negocjacje z rodziną rotmistrza

Pełnomocnik dzieci rtm. Pileckiego, Zofii i Andrzeja Pileckich, oraz stowarzyszenia Ordo Iuris, na prośbę oskarżonych złożył wniosek o przeprowadzenie polubownych negocjacji. Możliwe, że prokuratura wycofa akt oskarżenia. Na razie proces sześciorga młodych ludzi, którzy sfotografowali się na wieńcach na pomniku rtm. Pileckiego we Wrocławiu, został odroczony.

2018-03-28 12:37 Autor: mgo, bas