Wrocławskie Spotkanie Bizensu

1

Biznesowe randki, czyli Wrocławskie Spotkania Biznesu

Motywacją do stworzenia projektu Wrocławskie Spotkania Biznesu WBM (Wrocław Business Meeting) była sygnalizowana przez przedsiębiorców potrzeba uzyskiwania nowych kontaktów, a co za tym idzie, podpisania nowych kontraktów biznesowych. Zapotrzebowanie na tego typu spotkania zawsze towarzyszyło działalności gospodarczej, bez względu na jej skalę, szczególnie w trudnych czasach kryzysu.

2010-09-30 00:00 Autor: Agnieszka esterowicz, mat.pras.