Wykłady

Naturalne metody planowania rodziny, oraz in vitro to zagadnienia które zostaną omówione w ramach laboratorium
0

We Wrocławiu rusza Laboratorium Miłości

Laboratorium Miłości to inicjatywa, która została podjęta przez wrocławskie Duszpasterstwo Akademickie Redemptor, organizację studencką Donum oraz Politechnikę Wrocławską. W poprzednich latach konferencje dotyczyły m.in. istoty miłości, natury związków i relacji między partnerami.

2012-03-12 08:00 Autor: bs/mat. pras.
Z oferty targów skorzystali uczniowie ostatnich klas LO.
3

Wrocław promuje się jako miasto akademickie

Zakończyła się III edycja spotkań edukacyjnych "Wrocławski Indeks". Wrocławskie uczelnie przedstawiły ofertę edukacyjną na rok akademicki 2012/2013, zaś miasto wykorzystało tę okazję do promowania siebie jako ośrodka akademickiego.

2012-03-08 06:00 Autor: bs/mat. pras
Spotkanie zgromadziło liczne grono słuchaczy
0

Ruszył cykl ciekawych spotkań na Papieskim Wydziale Teologicznym

Inicjatywa Akademicka „Fides et ratio” rozpoczęła wczoraj (25 stycznia) w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego cykl spotkań poświęconych wzajemnym relacjom rozumu i wiary. Inauguracyjny wykład pt.: „Po co pytać o początek?” zgromadził ponad 250 słuchaczy.

2012-01-26 00:00 Autor: jg/inf.pras
0

KNOW HEALTH: prozdrowotna konferencja od jutra we Wrocławiu

Przegląd najlepszych programów zdrowotnych przeprowadzonych na świecie, spotkania z ich twórcami oraz warsztaty dla osób odpowiedzialnych za politykę zdrowotną w miastach i gminach to główne punkty rozpoczynającego się jutro w naszym mieście I Międzynarodowego Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW HEALTH.

2011-10-17 00:00 Autor: js
0

Kolejny naukowiec przyjedzie do Wrocławia w ramach programu Visiting Professors

W dniach 9 – 13 października 2011 roku gościem Uniwersytetu Wrocławskiego będzie prof. Tamara Hundorowa. To wybitny literaturoznawca, teoretyk i historyk literatury – jej przyjazd jest możliwy dzięki miejskim środkom z funduszu Scientiae Wratislavienses.

2011-10-07 00:00 Autor: inf. prasowa, tm
Robert Trivers
1

Wybitny socjobiolog odwiedzi Wrocław

Robert Trivers, jeden z najwybitniejszych biologów ewolucyjnych przyjedzie do Wrocławia w ramach programu Visiting Professors. Naukowiec wygłosi w naszym mieście dwa wykłady, poprowadzi też seminarium i warsztaty.

2011-10-06 00:00 Autor: inf. prasowa, tm
0

Dolnośląski Festiwal Nauki już w drugiej połowie września

Już w połowie września rozpocznie się XIV edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Przez kilka dni osoby, które wezmą udział w festiwalu będą mogły odwiedzić laboratoria, sale wykładowe, pracownie, a także wziąć udział w ponad 250-ciu zabawach i spotkaniach z naukowcami.

2011-08-30 00:00 Autor: an, UWr
0

Seminarium: Rynek pracy a polsko-niemieckie doświadczenia

„Doświadczenie – Dialog – Partnerstwo” – pod taką nazwą dzisiaj w Dolnośląskiej Szkole Wyższej odbywa się seminarium, podczas którego polscy i niemieccy specjaliści dyskutować będą o przeciwdziałaniu braku zatrudnienia młodych ludzi.

2011-06-09 00:00 Autor: an, DSW
0

George C. Schatz z Northwestern University w Chicago od dziś na Politechnice

O dziś na Politechnice Wrocławskiej przebywa profesor George C. Schatz z Northwestern University (Chicago). Jest to kolejna wizyta realizowana w ramach programu Visiting Professors, finansowanego z funduszu Scientiae Wratislavienses Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2011-06-06 00:00 Autor: an, PWr
0

Profesor z University of Cambridge we Wrocławiu

O dziś do czwartku we Wrocławiu będzie przebywał prof. Marek Czosnyka z University of Cambridge. W trakcie swojego pobytu naukowiec poprowadzi warsztaty komputerowe i wykłady dotyczące nowej dziedziny, zdefiniowanej przez samego profesora, tzw. fizyki mózgu. Naukowiec odwiedzi stolicę Dolnego Śląska w ramach programu Visiting Professors, finansowanego z funduszu „Scientiae Wratislavienses”.

2011-05-30 00:00 Autor: an, mat.pras.