zamknij

Wiadomości

Alicja Chybicka przedstawiła swoje pomysły budżetowe na 2018 rok [ZOBACZ PROPOZYCJE]

2017-11-13, Autor: Marcin Torz

Alicja Chybicka apeluje do obecnej władzy o poprawę życia mieszkańców Wrocławia. Na konferencji prasowej kandydatka na prezydenta naszego miasta, wraz z członkami Platformy Obywatelskiej, wymieniła najbardziej pilne potrzeby, których realizacja powinna zostać zapisana w budżecie.

Profesor Alicja Chybicka podkreślała, że najważniejsze jest zdrowie mieszkańców, a także komfort ich życia w mieście. Aby im to zapewnić, trzeba rozwijać komunikację zbiorową (zakup nowych tramwajów), opiekować się seniorami (poprawa działalności placówek), dbać o najmłodszych (nowe żłobki, przedszkola), a także skutecznie walczyć ze smogiem.

Platforma chce, żeby na poprawę tych wszystkich elementów zapisano pieniądze w przyszłorocznym budżecie, który niebawem  będzie uchwalany na radzie miejskiej. Część propozycji (pełna lista na dole) wydaje się ciekawa, choć większość postulatów nie jest nowa i zapewne i tak, nawet bez wskazywania ich przez prof. Chybicką i PO, znalazłaby się w budżecie.

Interesujące, że – ustami radnego Sebastiana Lorenca – PO domaga się rozpoczęcia budowy kolejnego fragmentu obwodnicy śródmiejskiej, od ul. Kamieńskiego do ul. Żmigrodzkiej.  – Prezydent Rafał Dutkiewicz obiecał, że w tym roku znajdą się pieniądze na rozpoczęcie tej inwestycji. Mamy już listopad. Budowa się nie rozpoczęła. Dlatego domagamy się, aby spełnił swoją obietnicę w przyszłym roku. Dodatkowo chcemy też, aby zrobiono projekt dalszej części tej drogi, czyli do al. Jana III Sobieskiego – powiedział nam Sebastian Lorenc.

Reklama

Na konferencji prasowej Alicja Chybicka zapewniała, że jej pomysły nie mają być odbierane, jako kontra do propozycji miasta. Pani profesor mówi, że będzie szukać porozumienia z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem.  

MT

TRANSPORT
1.    Wzrost nakładów na zadanie pn. „Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)” do kwoty co najmniej 423 000 000 zł. Środki te powinny zostać przeznaczone m.in. na:
•    zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
•    zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej,
•    dystrybucję biletów komunikacji miejskiej, dystrybucję biletów aglomeracyjnych,
•    świadczenie usługi przewozowej, która umożliwia pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej korzystanie z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie S.A. w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia.

Postulujemy, aby wyższe w stosunku do budżetu na 2017 rok nakłady na ten cel zostały
w szczególności przeznaczone na:
•    wzrost częstotliwości kursów MPK, w tym także komunikacji dziennej i nocnej w godz. 23-2 od czwartku do soboty – szacowany koszt ok. 10 000 000 zł;
•    wzrost nakładów na zakup wyłącznie w pełni niskopodłogowego i klimatyzowanego taboru tramwajowego i autobusowego, w tym na przygotowanie zaplecza na nowe pojazdy;
•    przedłużenie linii autobusowych: K – na Brochów, N na Jagodno – szacowany koszt ok. 1 000 000 zł;
•    instalację klimatyzacji w tramwajach Protram 205 WrAs – szacowany koszt maksymalny 6 500 000 zł ;
•    poprawę oznakowania przystanków i pojazdów MPK – szacowany koszt 1 000 000 zł ;

2.    Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii tramwajowych na Psie Pole, Maślice, Ołtaszyn, Jagodno, Swojczyce, drugiego toru na Klecinę - 8 000 000 zł.
3.    Wzrost nakładów na utrzymanie i remonty torowisk, sieci trakcyjnej i zwrotnic do poziomu co najmniej 15 000 000 zł.
4.    Wygospodarowanie nakładów na realizację I etapu budowy nowej zajezdni tramwajowej: przygotowanie kompleksowej koncepcji oraz dokumentacji projektowej nowej zajezdni tramwajowej uwzględniający m.in. budowę hal postojowych i przeglądowo – naprawczych, uzbrojenie terenu, układ torowy i drogowy, sieć trakcyjną i układ zasilania infrastrukturę tramwajową i energetyczną, obiekty administracyjne, warsztatowe, magazynowe – szacunkowy koszt ok.  3 000 000 zł.
5.    Przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy obecnych zajezdni tramwajowych: Zajezdnia tramwajowa nr 4, ul. Powstańców Śląskich 209 - 300 000 zł.
6.    Przebudowa peronów na przystankach Rondo Reagana, pl. Teatralny, ul. Szewska, w celu ich przystosowania do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością - 2 000 000 zł.
7.    Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Kamieńskiego do ul. Bolesława Krzywoustego - 400 000 zł.
8.    Realizacja zadania: Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu – etap II (odcinek od ul. Poświęckiej do ul. Kamieńskiego) – 16 300 000 zł.
9.    Poprawa bezpieczeństwa i przebudowa skrzyżowania ul. Żernicka/Szczecińska/Płaska- 800 000 zł.
10.    Poprawa bezpieczeństwa i przebudowa skrzyżowania ul. Sołtysowicka/ Aleja Poprzeczna - 600 000 zł.
11.    Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych odcinka „Trasy Czeskiej” na odcinku od ul. Mokronoskiej do ul. Klecińskiej - 2 000 000 zł.
12.    Rozbudowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu – 30 000 000 zł.
13.    Wzrost nakładów na poprawę nawierzchni dróg do kwoty co najmniej 50 000 000 zł, umożliwiających realizację poprawy nawierzchni m. in. na ulicach: Podwale, Stawowa, Gliniana, Poznańska, Grochowa, Kamienna, Sucha, Maślicka, Ołtaszyńska, Tęczowa.
14.    Przeprogramowanie parkomatów, wprowadzenie płatności kartą w parkomatach - 100 000 zł.
15.    Wzrost nakładów na zadanie pn. „Program Ruchu Pieszego” - 20 000 000 zł.
16.    Wzrost nakładów na zadanie pn. „Program Rowerowy” - 30 000 000 zł.
17.    Przeznaczenie na nowy „Program likwidacji absurdów komunikacyjnych dla kierowców” - 1 000 000 zł.

POLITYKA SPOŁECZNA, OŚWIATA I WYCHOWANIE, KULTURA FIZYCZNA

1.    Wzrost nakładów na tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozdział 85505) w celu kompleksowego rozwiązania problemu niedoboru miejsc w żłobkach. Proponujemy:
•    wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne zadania pn. „Program budowy
i przebudowy żłobków” do kwoty 8 000 000 zł;
•    wzrost nakładów na zadanie pn. „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka” do kwoty 20 000 000 zł.
2.    Wzrost nakładów na zadanie pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” (rozdział 80104) do kwoty 15 000 000 zł.
3.    Wzrost nakładów na zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej
w obiektach oświatowych” do kwoty 20 000 000 zł.
4.    Wzrost nakładów na niemajątkowe zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) do 25 000 000 zł. W szczególności na 
•    zwiększenie dostępności infrastruktury szkolnej dla dzieci i organizacji społecznych, czyli zapewnienie ciągłości otwarcia obiektów po godzinach szkolnych;
•    wzrost dostępności do sportowej infrastruktury szkolnej klubom sportowym i organizacjom pozarządowym.
5.    Wzrost nakładów na zadanie „Świetlice szkolne” (rozdział 85401), czyli na zapewnienie dzieciom, uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych, opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły, do kwoty 33 000 000 zł.
6.    Wzrost nakładów na zadanie „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (rozdział 85406) do 13 500 000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA

1.    Wzrost nakładów na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005). Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia” realizujący Program Ochrony Powietrza, który powinien obejmować następujące wydatki:
•    Inwentaryzacja wrocławskich pieców - 2 000 000 zł.
•    Podłączenia do elektrociepłowni, wymiana pieców, termomodernizacja budynków - 167 000 000 zł.
•    Program osłonowy dla najuboższych, czyli wyrównanie różnic cen węgiel-paliwa niskoemisyjne dla najuboższych wrocławian - 1 500 000 zł.
•    Zakup i montaż oczyszczaczy powietrza we wrocławskich żłobkach i przedszkolach - 2 000 000 zł.
2.    Wzrost nakładów na wydatki inwestycyjne dot. zadania „Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach” uwzględniające nowe nasadzenia oraz projekty nowych parków kieszonkowych, do kwoty  30 000 000 zł.
3.    Wzrost nakładów na zadanie „Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw” (rozdział 70095) do 10 000 000 zł.
4.    Wzrost nakładów na zadanie „Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta” uwzględniające zakup nowych śmietników podziemnych, a także wzmożone działania deratyzacyjne do kwoty 4 500 000 zł.
5.    Wzrost nakładów na zakup i montaż toalet publicznych na każdym osiedlu – 7 200 000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

1.    Wzrost nakładów na zadanie „Programy polityki zdrowotnej” (rozdział 85149) do kwoty 15 000 000 zł, na które powinny składać się:
•    8 000 000 zł - na działania z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla osób dorosłych, profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowane w środowisku dzieci
i młodzieży, opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, ochrony zdrowia psychicznego.
W ramach profilaktyki chorób i promocji zdrowia w środowisku dzieci i młodzieży powinien powstać program „Wrocław kocha swoje dzieci”, który obejmowałby zadania:
•    coroczne badania profilaktyczne dla jednego rocznika szkół podstawowych
•    zapewnienie szkolnej opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu
•    promowanie oraz udostępnianie szczepień ochronnych;
•    prowadzenie edukacji prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli
i wychowawców;
•    wspieranie opieki prenatalnej.
Natomiast w ramach programu profilaktyki zdrowotnej dla dorosłych powinno być ujęte zadanie „Program badań przesiewowych pod kątem wykrywania jaskry u seniorów”.
•    Miejski program walki z niepłodnością, refundacja zabiegów in vitro – 2 000 000 zł.
•    Program zwiększenia dostępności lekarzy w sezonie grypowym „do lekarza bez kolejki” – 5 000 000 zł.
2.    Wzrost nakładów na zadanie pn. „Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej” do 2 500 000 zł.
3.    Uwzględnienie środków w kwocie 1 000 000 zł na zadanie „Ułatwienia infrastrukturalne - likwidacja barier architektonicznych w swobodnym poruszaniu się seniorów i osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej”.

Oceń publikację: + 1 + 6 - 1 - 8

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy na drogach dojazdowych do szpitali powinny powstawać progi zwalniające?
Oddanych głosów: 400