Wiadomości

Długa lista uwag do polityki mobilności. „Nie chcemy dobrych rad, tylko konkretów”

2013-05-13, Autor: tm
Niższy niż proponuje magistrat udział aut w podróżach po Wrocławiu, gwarancja budowy linii tramwajowych na Jagodno, Popowice i Psie Pole czy zmniejszenie hałasu - to najważniejsze uwagi, jakie Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocłwia przekazało urzędnikom, którzy pracują nad polityką mobilności. - Dokument powinien być jasnym źródłem obowiązków, a nie ogólnym zbiorem dobrych rad, niemożliwym do egzekucji - podkreślają członkowie TUMW.

Reklama

Przypomnijmy, w połowie kwietnia urzędnicy pokazali wstępną wersję "Wrocławskiej Polityki Mobilności" - dokumentu, który ma określić, w jakim kierunku powinien rozwijać się transport w stolicy Dolnego Śląska. Jego główne założenie to ograniczenie udziału podróży samochodem do 40 procent w stosunku do wszystkich podróży po mieście.

 

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia przygotowało długą listę uwag do projektu dokumentu. W poniedziałek członkowie TUMW złożyli je w Biurze Rozwoju Wrocławia.

 

- Transport jest według nas jednym z kluczowych problemów Wrocławia. Zgadzamy się z diagnozą mówiącą, że głównym problemem tego obszaru jest nadmierny rozrost ruchu samochodowego w naszym mieście. Zwłaszcza niepokojące jest obsługiwanie przez samochód prostych relacji między centrum a wielkimi osiedlami peryferyjnymi. Przyczyna jest dla nas jasna: komunikacja zbiorowa we Wrocławiu nie nadąża za wymaganiami, stawianymi nowoczesnemu systemowi transportowemu. Obserwujemy też niestety pogarszanie warunków dla ruchu pieszego, wyrażające się np. w skracaniu cykli świetlnych. Niewystarczające jest też tempo realizacji systemu tras rowerowych - argumentują członkowie TUMW.

 

Zdaniem TUMW, Wrocławska Polityka Mobilności powinna być jasnym źródłem obowiązków, a nie ogólnym zbiorem dobrych rad, niemożliwym do egzekucji.

 

- Obywatele mają prawo do przewidywalności działań władzy publicznej i do konsekwencji w podejmowaniu decyzji. Okoliczność, że Polityka Mobilności jest dokumentem strategicznym, nie powinna zwalniać nas z posiadania i artykułowania konkretnych oczekiwań, zwłaszcza gdy chodzi o postanowienia, które znajdowały się w obecnie obowiązującym dokumencie o tym samym charakterze - dodają przedstawiciele Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

TUMW przygotowało 50 szczegółowych i uzasadnionych uwag do projektu. Proponuje m.in.

 

- by podział zadań przewozowych pomiędzy transportem niesamochodowym a samochodowym indywidualnym kształtował się średnio w mieście na poziomie 70% : 30%, a nie 60% : 40%, jak zapisano w projekcie, a także by została określona konkretna perspektywa czasowa dla tego celu (według TUMW to rok 2020)
   

- by ustalić, że będą realizowane inwestycje z zakresu transportu tramwajowego, w tym linie tramwajowe na Jagodno, przez ulicę Popowicką i na Psie Pole, czego nie gwarantuje projekt
   

- by wpisać do dokumentu ścisłe egzekwowanie przez właściwe służby przestrzegania przepisów dotyczących ruchu drogowego, co jest zapisane w obecnie obowiązującej polityce transportowej

 

- by zmniejszyć w mieście hałas poprzez tworzenie w mieście stref o ograniczonej prędkości, stosowanie wysokiej jakości nawierzchni i wprowadzanie zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych
   

- by przez odpowiednią politykę cenową eliminować możliwości parkowania długotrwałego na drogach publicznych i promować rotację

Wszystkie uwagi TUMW do Wrocławskiej Polityki Mobilności można znaleźć tutaj.
Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.