Biznes

Emerytura dla rocznika 1953. Nie każdy dostanie wyrównanie!

2021-02-15, Autor: bas

Niewiele ponad połowa wrocławian i Dolnoślązaków z rocznika 1953 może liczyć na wyrównanie emerytury. ZUS przeliczył ponownie emerytury tych osób i tylko w niektórych przypadkach wyszło, że należy się im wyższe świadczenie. W innych po przeliczeniu okazało się, że kwota jest niższa.

Reklama

We Wrocławiu na wyrównanie może liczyć niespełna 2,3 tys. z 5,3 tys. wnioskujących o przeliczenie. Dla pozostałych dobra wiadomość jest taka, że osobom, którym po przeliczeniu wyszła niższa kwota – ZUS będzie nadal wypłacał dotychczasową, wyższa kwotę emerytury.

W wyniku przeliczenia niektórym emerytom comiesięczne świadczenie wzrośnie o średnio 260 zł. W zdecydowanej większości będą to kobiety (96% spraw dotyczyło właśnie kobiet).

– U niektórych seniorów wyrównanie rzeczywiście jest wysokie, ale u wielu sięga dosłownie kilku złotych, a u prawie połowy nowo przeliczona emerytura wyszła niższa niż ta otrzymywana do tej pory – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Dlaczego niektórzy emeryci z rocznika 1953 dostają wyrównanie?

Wcześniej ZUS przyznając prawo do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego, osobom urodzonym w 1953 r., pobierających emerytury wcześniejsze, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS, pomniejszał podstawę obliczenia emerytury powszechnej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. W lipcu 2020 r. weszła w życie nowelizacja tej ustawy. Zmiana umożliwiła obliczenie emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 r. w wysokości bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Należy jeszcze dodać, że emerytura w wieku powszechnym ustalana jest zawsze wg zreformowanych zasad, co oznacza, że jej wysokość jest sprawą indywidualną tj. zależy m.in. od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie społeczne. Emerytura wcześniejsza wynikała z połączenia stażu oraz podstawy wymiaru emerytur, które stanowiło 10 lub 20 lat najkorzystniejszych wynagrodzeń. Dlatego też zdarzają się przypadki osób, dla których pomimo zmiany przepisów nadal świadczeniem korzystniejszym jest emerytura wcześniejsza. W takich przypadkach ZUS w swoim piśmie informuje, że emerytura powszechna, jako świadczenie mniej korzystne ulega zawieszeniu i kontynuuje wypłatę emerytury w dotychczasowej wysokości.

– Osoby, które miały już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musiały składać wniosku. ZUS z urzędu przeliczył im wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów i jeśli wyliczona kwota wyszła wyższa – będą dostawały wyższe emerytury. Te osoby także dostały z Zakładu wyrównanie – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Rzeczniczka dodaje, że część spraw osób z rocznika 1953 została załatwiona przez ZUS już w 2019 r. w ramach realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przeliczonych zostało wtedy 14 tys. emerytur. W 8,5 tys. spraw emerytura powszechna po przeliczeniu była korzystniejsza od emerytury wcześniejszej. Wysokość wypłaty wzrosła przeciętnie o 250 zł.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS

W lipcu 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku. Wprowadza ona możliwość korzystnego obliczenia emerytury powszechnej bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych.

Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Chodzi o osoby urodzone w 1953 r., które przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem.

Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, mogła złożyć wniosek o emeryturę powszechną w ciągu 6 miesięcy od wejścia przepisów w życie, czyli najpóźniej do 11 stycznia 2021 r.

Dzięki temu ZUS wyliczył świadczenie na korzystniejszych zasadach. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Oceń publikację: + 1 + 7 - 1 - 32

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.