Biznes

Inauguracyjne posiedzenie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

2015-04-17, Autor: jg
W piątek, 17 kwietnia, odbyło się pierwsze posiedzenie powołanej w marcu przez marszałka Cezarego Przybylskiego Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz reprezentanci marszałka, sejmiku i wojewody tworzą grono doradcze w sprawach ważnych dla mieszkańców Dolnego Śląska.

Reklama

Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem doradczym i opiniotwórczym, a podstawowym celem jej działania jest wspieranie dialogu pomiędzy administracją a społeczeństwem obywatelskim oraz tworzenie warunków do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom regionu.

 

 

Do głównych zadań DRDPP należeć będzie wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego (takich jak strategia rozwoju regionu) oraz udzielanie pomocy w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami trzeciego sektora.

 

– Trzeci sektor jest niezwykle ważnym parterem dla samorządu. Tylko w zeszłym roku zarząd województwa powierzył organizacjom pozarządowym ponad 30 milionów złotych na realizację różnych zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, sportu, kultury, edukacji, zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych czy ochrony zabytków. Bardzo się cieszę, że wraz z powołaniem rady wchodzimy w kolejny etap tej dobrej współpracy – mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa.

 

– Rada pożytku publicznego to dla mnie nie tylko ważna platforma dialogu społecznego, ale też ucieleśnienie konstytucyjnej zasady pomocniczości, która w tym przypadku czerpie z oddolnej aktywności zaangażowanych grup społecznych. Takich grup na Dolnym Śląsku nie brakuje i mam nadzieję, że dzięki inicjatywom podejmowanym przez urząd, ale i przez utworzoną dziś radę, będziemy umiejętnie z tej aktywności korzystać.

 

Dwuletnią kadencją rady pokieruje jeden z członków reprezentujących organizacje pozarządowe. Wojewódzką radę działalności pożytku publicznego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), powołuje marszałek na wniosek co najmniej 50 organizacji działających na terenie danego województwa.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.