Wiadomości

Inwestycje, zdrowie i podwyżki w kulturze – oto plan wydatków Dolnego Śląska na 2022 rok

Author profile image 2021-12-15, Autor: Bartosz Senderek

Zarząd województwa dolnośląskiego zaprezentował projekt budżetu na przyszły rok. Mimo pandemii udało się zwiększyć spodziewane dochody samorządu. Co ważne Dolny Śląsk w 2022 roku, mimo wielu planów inwestycyjnych, nie zamierza zaciągać kredytów – w planie jest za to spłacenie części dotychczasowych zobowiązań i redukcja zadłużenia.

Reklama

Samorząd województwa w przyszłym roku zamierza przeznaczyć na poszczególne zadania 1,783 mld zł. Władze województwa zapewniają, że propozycje zapisane w projekcie budżetu na przyszły rok mają na celu kontynuację rozwoju gospodarczego naszego regionu. – Ten budżet ma charakter prorozwojowy i proinwestycyjny przekonuje marszałek województwa Cezary Przybylski. – 43% budżetu to wydatki majątkowe, co potwierdza tę tezę – dodaje marszałek.

Co ważne, zarząd województwa w przyszłym roku nie tylko nie planuje zaciągać kredytów, ale też zamierza utrzymać występujący od kilku lat trend redukcji zadłużenia, które stopniowo maleje od kwoty 776 mln zł w 2014 roku do 408 mln zł w 2021 rok, a w przyszłym roku ma wynieść już tylko 328 mln zł.

Członkowie zarządu tłumaczyli w środę, ze większe pieniądze na dolnośląskie inwestycje i programy społeczne udało się wygospodarować głównie dzięki spodziewanemu wzrostowi dochodów województwa o 469 mln zł, w tym z podatku CIT.

– Mimo pandemii zarówno w budżecie państwa, jak i w budżetach regionalnych, ten CIT bardzo mocno rośnie. W przypadku województwa dolnośląskiego, w stosunku do uchwały budżetowej na 2021 rok 272 mln zł wzrostu. Ale rośnie nie tylko CIT, ale również PIT. Mamy tu również 11 mln zł wzrostu – wylicza Elżbieta Berezowska, skarbnik województwa.

Dolny Śląsk spodziewa się też 226 mln zł wpływów z programów zagranicznych, a także 329 mln zł z dotacji celowych z budżetu centralnego.

Przede wszystkim inwestycje drogowe i kolejowe

Największa część budżetu województwa – prawie 918 mln zł – zostanie w przyszłym roku przeznaczona na transport w tym m.in. rozwój kolei regionalnej oraz sieci dróg wojewódzkich.

– 650 mln zł to część związana z inwestycjami drogowymi i kolejowymi – mówi członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda. – W planach jest cały wachlarz inwestycji, które już realizujemy i będziemy realizować w nowym roku, ale są też nowe inwestycje – zapowiada.

Wśród projektów kolejowych na przyszły rok znalazła się m.in. rewitalizacja układu torowego, który miałby w przyszłości pozwolić na uruchomienie Dworca Świebodzkiego. Rewitalizowane mają być też m.in. linie Duninów - Chocianów, Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów, Chojnów - Rokitki, Jelenia Góra - Karpacz, Mysłakowice - Kowary - Kamienna Góra, Bojanowo - Góra Śląska.

Wśród zaplanowanych inwestycji drogowych należy wymienić budowę łącznika Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do węzła łączącego z autostradą A4, budowę wschodniej obwodnicy Oleśnicy, Trasy Sudeckiej i obwodnicy Krzeczyna Wielkiego.

Rekordowe nakłady na zdrowie

Drugim pod względem wysokości wydatków zadaniem – 278 mln zł – będzie ochrona zdrowia. – To rekordowe nakłady na ochronę zdrowia w budżecie województwa – zauważa wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. – Przede wszystkim środki te trafią na poprawę i rozwój infrastruktury w szpitalach marszałkowskich, w różnych częściach naszego województwa – deklaruje wicemarszałek.

82,5 mln zł to kwota, jaka w przyszłym roku została zaplanowana na prace związane z budową nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. – W przyszłym roku planujemy rozstrzygnięcie konkursu na budowę tej niezwykle ważnej i priorytetowej inwestycji – zaznacza Krzyżanowski.

W planach zarządu jest też m.in. kontynuacja programów profilaktycznych sprzyjających szybkiemu diagnozowaniu chorób nowotworowych i kardiologicznych. Nowością ma być program skierowany do kobiet w celu wykrywania i profilaktyki nowotworów szyjki macicy, w ramach którego dolnośląskie miejscowości ma odwiedzać specjalny Cytobus.

Więcej pieniędzy na poprawę infrastruktury ma trafić też do sanatoriów. W planach są też stypendia dla absolwentów szkół medycznych. Zarząd województwa zapowiada też wsparcie dla utworzenia hospicjum dziecięcego we Wrocławiu.

Będą podwyżki w kulturze

Prawie 100 mln zł zostanie przeznaczone z kolei na sprawy związane z kulturą na Dolnym Śląsku. W budżecie znalazło się dodatkowe 7 mln zł na podwyżki dla pracowników. Jak tłumaczy członek zarządu województwa Krzysztof Maj, taką kwotę udało się wygospodarować m.in. dzięki przekształceniu Muzeum Narodowego we Wrocławiu w państwową instytucję kultury, która będzie finansowana ze środków ministerialnych. – Nasza składka na współprowadzenie Muzeum Narodowego nie wyparowała z budżetu kulturalnego, a została przekazana na oczekiwane od lat podwyżki dla pracowników – tłumaczył w środę Maj.

Inne ważne wydatki w kulturze to wsparcie dla teatrów w Wałbrzych i Legnicy oraz filharmonii w Jeleniej Górze. 6,2 mln zł trafi z kolei na ochronę zabytków. – ¼ zabytków Polski jest na Dolnym Śląsku. Musimy o te zabytki dbać – przekonywał Maj.

Rozwój regionalny i wsparcie dla przedsiębiorców

Kolejne 100 mln zł to wydatki zaplanowane na rozwój regionalny. Samorząd nadal inwestować będzie m.in. w budowanie ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy informacji dotyczących naszego województwa. – Geoportal Dolny Śląsk to narzędzie, które służy samorządom i wszystkim, którzy potrzebują skorzystać z tej obszernej bazy zasobów, które jest dostępna bezpłatnie dla każdego zainteresowanegotłumaczy wicemarszałek Grzegorz Macko.

W przyszłym roku kontynuowany ma być również program dolnośląskiej dyplomacji gospodarczej Going Global umożliwiający przedsiębiorcom nawiązywanie nowych kontaktów międzynarodowych. – Dzięki temu mogą oni kierowa swoją ofertę na rynki jeszcze niespenetrowane – wyjaśnia Macko.

Zarząd chce też kontynuować obecne współprace zagraniczne, w tym projekty Interreg wspierające współpracę Dolnego Śląska z niemiecką Saksonią czy krajami czeskimi.

70 mln zł na rolnictwo i ochronę środowiska

Wydatki na rolnictwo i ochronę środowiska w przyszył roku ma pójść ponad 70 mln zł. Spora część tej kwoty zostanie przeznaczona na budowę dróg dojazdowych do pól uprawnych, sadzenie drzew miododajnych czy programy związane z małą retencją wody.

Kontynuowany będzie również Program Odnowy Dolnośląskiej Wsi, w ramach którego małe miejscowości będą mogły otrzymać pieniądze na działania społeczne, w tym działalność sołeckich świetlic czy organizację imprez. Blisko 2 mln zł w przyszłym roku mają zostać przekazane na projekty odnowy dolnośląskich wsi.

Edukacja, sport, turystyka

94 mln zł to pieniądze, którymi urząd marszałkowski chce wesprzeć edukację. W przyszłym roku kontynuowane mają być m.in. programy stypendialne zachęcające młodych Dolnoślązaków do wyboru szkół technicznych i branżowych, a także za dobre wyniki z przedmiotów ścisłych.

32 mln zł na sport, z czego 26 mln zł to pieniądze przeznaczone na rozwój infrastruktury sportowej, z kolei 7,5 mln zł ma zostać przeznaczone na upowszechnianie sportu, w tym programy stypendialne. Jedną z ważniejszych inwestycji ma być budowa wspólnie z Gminą Wrocław nowej hali lekkoatletycznej dla Ślęzy Wrocław. Zarząd planuje budowę nowego stadionu lekkoatletycznego Lubinie, przygotowanie projektu budowy toru kolarskiego w Sobótce, parku rowerowego w Polanicy Zdrój oraz toru saneczkowego w Karpaczu. W przyszłym roku ma ruszyć też program budowy Rowerowych Parków Umiejętności polegający na budowie małych parków do ćwiczenia jazdy MTB.

Ponad 1,7 mln zł to z kolei pieniądze przeznaczone na promowanie walorów turystycznych Dolnego Śląska, także wśród samych mieszkańców województwa. – Skupimy się na promocji turystyki rodzinnej, nie tylko dla profesjonalistów – tłumaczy Krzysztof Maj. – Planujemy m.in. wewnętrzny program, żeby subregiony poznały inne obszary województwa – dodaje.

Plan wydatków autorstwa zarządu Bezpartyjnych i Samorządowców oraz Prawa i Sprawiedliwości w czwartek zostanie poddany pod głosowanie na sesji sejmiku województwa. Jeżeli zostanie przyjęty większością głosów, jego zapisy będą realizowane od przyszłego roku.

Oceń publikację: + 1 + 7 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.