Biznes

Jak pandemia wpłynęła na lokalny Przemysł 4.0? Nowy raport ARAW

2020-12-14, Autor: mgo/mat.pras.

Najnowsza publikacja “Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During and After the Covid-19 pandemic”, przygotowana przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, stara się odpowiedzieć na pytanie, jak duże piętno na lokalnym przemyśle odciska epidemia koronawirusa.

Reklama

Wybuch pandemii wpłynął na sytuację sektora Przemysłu 4.0 na całym świecie - i pod tym względem we Wrocławiu nie było inaczej. Jak COVID-19 zmienił zasady gry w regionie? Jakie wyzwania operacyjne, organizacyjne i biznesowe przyniósł? Jak firmy radzą sobie z kryzysem koronawirusa w perspektywie krótko i długoterminowej? Jaka będzie przyszłość Przemysłu 4.0 we Wrocławiu?

Próbą odpowiedzi na te i wiele innych pytań jest publikacja “Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During and After the Covid-19 pandemic”, przygotowana przez ARAW, która ukazała się kilka dni temu. Wykonane badanie miało na celu zdiagnozowanie sytuacji sektora Przemysł 4.0 w aglomeracji wrocławskiej w kontekście pandemii oraz tego, jak przedstawiciele tej branży postrzegają jej skutki.

Prawie wszyscy uczestnicy badania ocenili swoją sytuację sprzed pandemii jako stabilną i dobrą lub bardzo dobrą. Większość firm aktywnie rekrutowała pracowników, rozwijała nowe elementy oferty, pracowała nad usprawnieniami procesów oraz dostrzegała potencjał w zakresie zwiększania sprzedaży.

Oceniając dojrzałość cyfrową przemysłu w Polsce, firmy wdrożeniowe przyznały, że poziom zaawansowania projektów często odbiegał od zagranicy. Najczęściej wskazywanymi przez uczestników powodami były niski poziom industrializacji kraju oraz świadomości korzyści płynących z wdrażania nowoczesnych technologii.

Zapytani o początki pandemii, uczestnicy badania przyznają, że doświadczyli wtedy niepewności co do przyszłości. Lockdown miał inny wymiar dla firm produkcyjnych, a inny dla firm wdrożeniowych czy informatycznych.

- Z badań wynika, że dla firm produkcyjnych wybuch pandemii wiązał się z niemal całkowitym czasowym wstrzymaniem produkcji. Dla firm zajmujących się wdrożeniem rozwiązań z zakresu przemysłu brak kontaktu z klientem odczuwalnie obniżył sprzedaż oraz tempo wdrożeń. Software house’y oraz centra procesów biznesowych zmierzyły się nawet ze stuprocentowym przejściem w tryb pracy zdalnej, oceniając to jako wyzwanie zakończone sukcesem i zwiększoną produktywnością – komentuje Magdalena Okulowska, prezeska Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. 

Część firm zainteresowała się oferowanymi możliwościami pomocy w zakresie prowadzenia firmy w czasie pandemii. Na poziomie krajowym korzystali m.in. z odroczenia lub umorzenia składek ZUS, postojowego oraz dopłat do pensji pracowników. W kwestii wsparcia oferowanego lokalnie uczestnicy badania wspominali obniżenia podatku od nieruchomości, redukcje czynszu oraz elastyczniejsze formy rozliczenia.

Wśród najistotniejszych zmian wymienionych w raporcie znalazły się: płynne i trwałe przejście na pracę zdalną, nowe podejście do przestrzeni pracy, poszukiwanie oszczędności, zmiany w zatrudnieniu oraz kontynuacja, a nawet zwiększenie zatrudnienia w firmach IT

Wszystkie organizacje oceniły swoją sytuację we wrześniu jako stabilną, pod kontrolą. Większość wyraziła przekonanie, że ich przyszłość leży w IT i że dotychczasowe inwestycje były właściwym krokiem. Zamiast pytań o sens transformacji, pandemia przekierowała uwagę firm produkcyjnych na to, które procesy automatyzować i w jakiej kolejności.

Według respondentów badania dla rozwoju branży Przemysłu 4.0 w Polsce istotne są publiczne dofinansowania dla rozwiązań R&D i smart automation w polskich firmach, tak aby zwiększyć ich konkurencyjność wobec zagranicznego przemysłu, łączenie (networking) firm przemysłowych i technologicznych, lepsze kształcenie zawodowe na kierunkach technicznych oraz budowa i promocja lokalnego know-how.

Potencjał Wrocławia został w publikacji oceniony wysoko. Wynurza się z niej obraz miasta przyjaznego dla rozwoju biznesu w sektorze Przemysłu 4.0 oraz otwartego na innowacje w zakresie technologii. Uczetsnicy badania chwalili przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników, dużą liczbę firm technologicznych z różnych domen biznesowych, rosnące know-how i przepływ wiedzy specjalistycznej. Docenili coraz większą ilość inwestycji w działania R&D oraz fakt, że miasto pozyskuje coraz lepsze inwestycje, a wrocławskie firmy IT coraz bardziej się specjalizują.

- W aglomeracji wrocławskiej zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych, jak i technologicznych. Są tu obecne duże międzynarodowe marki, jak i lokalni dostawcy. W tej sytuacji potencjał rozwijania sektora Przemysłu 4.0 wydaje się nie tylko ogromny, a wręcz oczywisty – mówi Okulowska.

Publikacja „Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During and After the Covid-19 pandemic” jest dostępna w języku angielskim. Można ją pobrać bezpłatnie - tutaj

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.