Wiadomości

Miasto walczy ze szczurami

2014-03-16, Autor: jg
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie naszego miasta, we Wrocławiu 15 marca rozpoczęła się obowiązkowa deratyzacja. Walka ze szczurami potrwa do 1 kwietnia. A gryzonie są zwłaszcza w centrum prawdziwą plagą.

Reklama

W związku z terminem obowiązkowej deratyzacji po raz kolejny przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o ich obowiązkach.

 

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w terminach: od 15 marca do 1 kwietnia oraz od 15 listopada do 1 grudnia.

 

 

Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są: budynki wielolokalowe podpiwniczone; lokale gastronomiczne; obiekty handlowe branży spożywczej; magazyny żywności i płodów rolnych; gospodarstwa rolne i hodowlane; zakłady przetwórstwa żywności; szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej; obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów; schroniska dla zwierząt i ogród zoologiczny; a także: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od 500 mm, przebiegającą w 8 obrębach geodezyjnych w centrum miasta oraz teren fosy miejskiej.

 

- W przypadku występowania szczurów na terenie nieruchomości deratyzację należy przeprowadzać również poza terminami określonymi w regulaminie, a także na nieruchomościach nieobjętych obowiązkiem deratyzacji. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którymi właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki. Urząd Miasta podjął działania mające na celu ograniczenie populacji gryzoni na terenie Miasta. Jesienią wdana została ulotka informacyjna zawierająca informacje i wskazówki dotyczące deratyzacji - tłumaczy Anna Bytońska z biura prasowego magistratu.

 

W tym roku Wydział Środowiska i Rolnictwa zawarł umowę z firmą, która będzie prowadziła na zlecenie miasta doraźną deratyzację na zewnętrznych terenach należących do Gminy Wrocław. Przypadki występowania szczurów na tych terenach należy zgłaszać do Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Również Zarząd Zieleni Miejskiej zleca specjalistycznym firmom prowadzenie deratyzacji zarządzanych przez siebie terenów zielonych, w tym Fosy Miejskiej. Ponadto, w związku z informacjami o niewywiązywania się zarządców nieruchomości z obowiązku deratyzacji Wydział Środowiska i Rolnictwa może przeprowadzić kontrolę zarządców w tym zakresie.

 

Niezależnie od działań zarządców nieruchomości i urzędu miejskiego mieszkańcy również mają realny wpływ na liczbę szczurów występujących w mieście. Trzeba przestrzegać kilku zasad: nie wyrzucajmy odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów; dbajmy o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym; zamykajmy klapy w pojemnikach na odpady; utrzymujmy piwnice w należytym stanie porządkowym; nie dokarmiajmy ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów; stwarzajmy warunki do bytowania kotów wolnożyjących, które są naturalnymi wrogami szczurów.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.