Edukacja i nauka

Miliony dla badaczy z Politechniki Wrocławskiej

2021-05-27, Autor: mat. prasowe

Naukowcy z PWr otrzymali ponad 12 milionów złotych z Narodowego Centrum Nauki na realizację swoich projektów w konkursach Opus, Sonata i Preludium. Wszystkie granty przyznane badaczom z całego kraju przez NCN w dwudziestej edycji programu to suma prawie 700 milionów złotych.

Reklama

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dwudziestej edycji konkursów Opus, Sonata i Preludium Bis. Z 2122 wniosków, które wpłynęły do NCN dofinansowanie otrzymały 342 projekty badawcze. Wśród laureatów programu jest dwunastu naukowców z Politechniki Wrocławskiej, którzy na swoje badania w ramach programów Opus, Preludium Bis i Sonata otrzymali w sumie 12,5 mln złotych.

W konkursie Opus 20 Politechnika Wrocławska ma dwóch laureatów. W konkursie Sonata granty przyznano na sześć projektów z PWr, a w programie Preludium Bis dofinansowanie otrzymały cztery osoby.

Opus 20

Konkurs Opus jest adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy. Badacze mogli wnioskować o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych.

Laureatami Politechniki Wrocławskiej w konkursie Opus 20 są prof. Robert Kudrawiec z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki pracujący nad projektem „Komplementarne podejście do badania dynamiki nośników w nowoczesnych strukturach półprzewodnikowych” oraz dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska z Wydziału Chemicznego, której projekt zatytułowany jest: „Badanie funkcji granzymu A w neutrofilach z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnie komórek macierzystych”.

Ponadto dofinansowane zostały dwa konsorcja z udziałem naukowców z PWr:

 •    Konsorcjum: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska z projektem: „Dostarczanie immuno-aktywatorów do komórek fagocytujących w celu uzyskania odpowiedzi przeciwnowotworowej” otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 485 532 złotych.
 •    Konsorcjum: Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Wrocławska na projekt „Paleoproteomika otolitów ryb kopalnych” otrzymało dofinansowanie na kwotę 1 963 028 złotych.

Sonata 16

Adresatami konkursu Sonata są badacze ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

W programie Sonata 16 wyróżnionych zostało sześcioro badaczy z trzech wydziałów PWr. Łączna kwota dofinansowania ich projektów to prawie 7 milionów złotych.

 •    dr Alessandro Surrente (Wydział Podstawowych Problemów Techniki), tytuł projektu: „Właściwości elektroniczne i efekty polaronowe w nanopłatkach perowskitu halogenków ołowiu”,
 •    dr Bartosz Krajnik (Wydział Podstawowych Problemów Techniki), tytuł projektu: „Spektroskopia pojedynczych nanokryształów fluorkowych w pomiarach rozkładu temperatury w mikroskali”,
 •    dr inż. Paweł Mrowiński (Wydział Podstawowych Problemów Techniki), tytuł projektu: „Heterogeniczne struktury falowodowe z kropkami kwantowymi InAs/InP emitującymi w zakresie 1.55 µm na platformie Si do zastosowań w skalowalnych układach fotonicznych”,
 •    dr inż. Maciej Pieczarka (Wydział Podstawowych Problemów Techniki), tytuł projektu: „Termalizacja, oddziaływania i kondensacja Bosego-Einsteina fotonów w mikrownękowych laserach półprzewodnikowych”,
 •    dr hab. inż. Michał Mazur (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki), tytuł projektu: „Nowe podejście do opracowania uniwersalnego modelu zjawiska gazochromowego na podstawie kompleksowej analizy mechanizmu zabarwiania cienkich warstw tlenków metali”,
 •    dr inż. Piotr Cyganowski (Wydział Chemiczny), tytuł projektu: „Katalityczno-separacyjne procesy uwodornienia związków nitroaromatycznych z wykorzystaniem wielofukcyjnych nanokompozytów polimerowych z nanocząstkami renu”.

Preludium Bis 2

O finansowanie w konkursie Preludium BIS mogły starać się jednostki naukowe prowadzące szkoły doktorskie. Celem tego programu jest m.in. wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie projektów badawczych realizowanych przez młodych badaczy w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Laureaci konkursu są także zobowiązani do odbycia trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

W programie Preludium Bis 2 Politechnika Wrocławska ma 4 laureatów:

 •    dr hab. inż. Lech Sznitko (Wydział Chemiczny) z projektem „Małocząsteczkowe związki typu donor-akceptor na bazie furanu i ich właściwości fotoniczne”,
 •    dr hab. inż. Izabela Pawlaczyk-Graja, prof. uczelni (Wydział Chemiczny) z projektem „Wieloskalowa analiza wpływu parametrów technologicznych procesu ekstrakcji z zastosowaniem naturalnych mieszanin głęboko eutektycznych na właściwości pektyn z wytłoków owocowych”,
 •    dr hab. inż. Agnieszka Saeid (Wydział Chemiczny) z projektem „Biosolubilizacja składników odżywczych wspomagana bioaugmentacją gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi”,
 •    dr hab. inż. Łukasz Sadowski (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego) z projektem „Eksperymentalna ocena podstawowych właściwości betonu samozagęszczającego się wykonanego z kruszywem pochodzącym z recyklingu systemowych budynków wielkopłytowych (RECSCCUE)”.

Pełną listę laureatów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy ulica Szczytnicka powinna być deptakiem?Oddanych głosów: 1984