zamknij

Wiadomości

Mnóstwo remontów i wakacyjny rozkład jazdy – letnia rewolucja w MPK

2018-06-23, Autor: bas

Na sobotę, 23 czerwca, wrocławskich pasażerów MPK czeka bardzo wiele zmian i objazdów spowodowanych wprowadzeniem wakacyjnych rozkładów jazdy i objazdów spowodowanych remontami w różnych fragmentach miasta.

Wakacyjne rozkłady jazdy

Reklama

W okresie wakacyjnym od 23 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku część linii autobusowych i wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg wakacyjnych rozkładów jazdy uwzględniających mniejszą liczbę kursów w godzinach szczytowych (z wyjątkiem linii A i 146).

Wszystkie linie tramwajowe w dni robocze będą kursowały z częstotliwością:

  • od godziny 5:00 do godziny 6:00 co 20 minut tj. bez zmian

  • od godziny 6:00 do godziny 9:00 co 15 minut

  • od godziny 9:00 do godziny 14:00 co 15 minut  tj. bez zmian

  • od godziny 14:00 do godziny 18:00 co 15 minut

  • od godziny 18:00 do godziny 20:00 co 15 minut tj. bez zmian

  • od godziny 20:00 do godziny 23:00 co 20 minut tj. bez zmian.

Ze względu na wzrost liczby turystów odwiedzających Wrocław, komunikacja tramwajowa w dni robocze będzie kursowała częściej niż w latach ubiegłych - od godziny 6:00 do godziny 20:00 z częstotliwością co 15 minut.

Autobusy linii A, C, D, K, N, 110, 114, 115, 116, 121, 122, 128, 131, 133, 134, 136, 141, 145, 146, 149 będą kursowały wg specjalnych wakacyjnych rozkładów jazdy.

Autobusy linii 900L, 900P, 901, 910 i 923 będą kursowały wg specjalnych wakacyjnych rozkładów jazdy w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

Zawieszone zostaną kursy szkolne do Iwin realizowane przez autobusy linii 133 w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

Zawieszone zostaną kursy szkolne przez ulicę Rumiankową realizowane przez autobusy linii 109.

Autobusy linii 319 będą kursowały w skróconej relacji FAT - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki – FAT.

Gliniana

Po oddaniu do ruchu krańcówki (rozjazdu umożliwiającego przejazd tramwaju z jednego toru na drugi tor) na ulicy Glinianej, od 23 czerwca 2018 roku (sobota) tramwaje linii 8, 31 i 32 zostaną skrócone do przystanku "Gajowa" (przystanek zlokalizowany przed skrzyżowaniem ulicy Glinianej i Gajowej).

Obsługę komunikacyjną Osiedla Gaj i Tarnogaj na czas prowadzonych prac zapewnią uruchomione dodatkowe specjalne linie autobusowe:

  • 708 na trasie Gajowa/Gliniana - Tarnogaj w obu kierunkach przez ulicę Gajową, Kamienną, Bardzką, Armii Krajowej i Tarnogajską

  • 732 na trasie Gajowa/Gliniana - Gaj w obu kierunkach przez ulicę Gajową, Kamienną i Bardzką.

Autobusy linii zastępczej 732 będą kursowały w dni robocze w godzinach 6:00-20:00 z częstotliwością co 7,5 minuty, a pozostałym okresie oraz w dni wolne od pracy z częstotliwością co 10 minut. Natomiast autobusy linii zastępczej 708 będą kursowały w dni robocze w godzinach 6:00-20:00 z częstotliwością co 15 minut, a w pozostałym okresie oraz w dni wolne od pracy z częstotliwością co 20 minut.

Dodatkowo, autobusy linii 110, 125, 325, 900L, 900P, 910 i kursy nocne linii 245 od skrzyżowania ulicy Glinianej i Gajowej zostaną skierowane objazdem w obu kierunkach przez ulicę Gajową i Kamienną do ulicy Bardzkiej z pominięciem przystanku "Prudnicka" przy ulicy Hubskiej.

Na trasie objazdu autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystanku "Gajowa", który zlokalizowany będzie na ulicy Gajowej pomiędzy ulicą Glinianą a ulicą Wesołą.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 8, 31, 32 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 708 lub 732 i odwrotnie, pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w autobusie linii 708 lub 732 będą mogli kontynuować podróż tramwajami linii 8, 31 i 32.

Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 70 minut.

Celem przypomnienia, bilety okresowe zakupione na daną linią podczas prowadzonych remontów zachowują ważność na stałej trasie przejazdu (sytuacja bez remontów i jakichkolwiek zmian w kursowania) oraz na trasie tymczasowej wprowadzonej z powodu remontu. Dodatkowo bilety okresowe zakupione na linię 31 lub 32 będą upoważniały do podróżowania autobusami linii:
K, 146, pomiędzy przystankiem Gaj-pętla/Morwowa a Dworcem Głównym PKP; 732 na całej trasie przejazdu;

Bilety okresowe zakupione na linię 8 dodatkowo będą upoważniały do podróżowania: autobusami linii 125, 145, 325 na trasie Dw. Główny PKP - Tarnogaj; autobusem linii 708, 732 na całej trasie przejazdu.

Prace potrwają około 2 miesięcy.

Hubska

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnego etapu budowy torowiska tramwajowego na ulicy Hubskiej oraz zamknięciem jezdni ulicy Pułaskiego na odcinku od ulicy Małachowskiego do ulicy Dyrekcyjnej (prace pod wiaduktem kolejowym), od 23 czerwca 2018 roku (sobota) linia autobusowa 122 i kursy nocnych linii 206 i 240 zostaną zmienione.

Autobusy linii 122 jadące z Nowego Dworu w kierunku Dworca Autobusowego będą kursowały objazdem od ulicy Swobodnej przez ulicę Ślężną, Dyrekcyjną i Gajową do ulicy Suchej z pominięciem przystanku "Dworzec Główny", który zlokalizowany jest przy ulicy Peronowej.

Na trasie objazdu autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystanku "Dworzec Autobusowy", który zlokalizowany jest na ulicy Ślężnej za skrzyżowaniem z ulicą Suchą i Swobodną.

Kursy linii nocnej 206 i 240 realizowane w kierunku Dworca Autobusowego, od ulicy Pułaskiego i Dworcowej pojadą objazdem przez ulicę Piłsudskiego, Peronową, Ślężną, Dyrekcyjną i Gajową do ulicy Suchej.

Prace potrwają około 2-3 miesięcy.

Światowy Dzień Muzyki

W związku z organizacją Światowego Dnia Muzyki w Operze Wrocławskiej, 21 czerwca 2018 roku (czwartek) w godzinach 19:00-22:00 zostanie wyłączony ruch tramwajowy na ulicy Świdnickiej na odcinku od ulicy Podwale do placu Teatralnego.

Tramwaje linii 6 i 7, 14 i 20 kursujące w kierunku pętli Kowale i Poświętne zostaną skierowane objazdem od ulicy Świdnickiej przez ulicę Podwale, Krupniczą i Kazimierza Wielkiego do ulicy Szewskiej z pominięciem przystanku "Opera" na placu Teatralnym oraz "Świdnicka (Dom Europy)" przy ulicy Widok.

"Siedemnastka" zostanie skierowana objazdem w obu kierunkach przez ulicę Piłsudskiego i Kołłątaja z pominięciem przystanku "Renoma", "Opera" i "Park Staromiejski".

pl. Grunwaldzki

W związku z planowanym rozpoczęciem wymiany nawierzchni w torowisku tramwajowym na placu Grunwaldzkim na odcinku od Ronda Reagana do mostu Szczytnickiego, od 23 czerwca 2018 roku (sobota) zostaną wprowadzone zmiany trasy linii tramwajowej 33.

Tramwaje linii 33 zostaną skierowane od Ronda Reagana w obu kierunkach przez ulicę Skłodowskiej-Curie, most Zwierzyniecki i ulicę Wróblewskiego do pętli ZOO przy skrzyżowaniu ulicy Wróblewskiego z ulicą Kopernika.

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 33 będą mogli kontynuować podróż autobusami linii D, 116, 121, 131, 141 na odcinku pl. Grunwaldzki - Kochanowskiego - Kochanowskiego oraz autobusami linii 115 na odcinku pl. Grunwaldzki - Sępolno - pl. Grunwaldzki i odwrotnie.

Dodatkowo pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 33 będą mogli kontynuować podróż tramwajami linii 9 i 17 na odcinku Galeria Dominikańska - Sępolno - Galeria Dominikańska i odwrotnie.

Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Pasażerowie, którzy posiadają bilet okresowy na linię 33 będą mogli kontynuować dodatkowo podróżować:

  • autobusami linii 115 na odcinku pl. Grunwaldzki - Sępolno - pl. Grunwaldzki

  • tramwajami linii 9 i 17 na odcinku Galeria Dominikańska - Sępolno - Galeria Dominikańska.

Planowany czas realizacji tej inwestycji jest na około 2 miesiące.

Kazimierza Wielkiego

W związku z planowanym wymianą rozjazdów tramwajowych na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego i Ruskiej, od 23 czerwca 2018 roku (sobota) planowana jest zmiana trasy linii tramwajowych 3, 6, 7, 10, 14, 15, 20, 23, 24 i 33.

Tramwaje linii 3 i 33 w kierunku pętli Księże Małe i pętli ZOO zostaną skierowane objazdem od placu Jana Pawła II przez ulicę Podwale, Świdnicką, Teatralną i Skargi do placu Dominikańskiego, a w kierunku przeciwnym od placu Dominikańskiego przez ulicę Kazimierza Wielkiego, Szewską, Grodzką i Nowy Świat do ulicy Świętego Mikołaja.

Tramwaje linii 10 w kierunku pętli Biskupin zostaną skierowana objazdem od pl Jana Pawła II przez most Sikorskiego, ulicę Jagiełły, Dubois, Drobnera, pl. Bema, ulicę Sienkiewicza, Wyszyńskiego do ulicy Szczytnickiej, a w kierunku przeciwnym od placu Dominikańskiego przez ulicę Kazimierza Wielkiego, Szewską, Grodzką i Nowy Świat do ulicy Świętego Mikołaja.

Tramwaje linii 23 w kierunku pętli przy ulicy Robotniczej, od placu Bema pojadą przez ulicę Drobnera, most Uniwersytecki, ulicę Grodzką, Nowy Świat do ulicy Świętego Mikołaja. W kierunku przeciwnym do pętli Kromera pojadą objazdem od placu Jana Pawła II przez most Sikorskiego, ulicę Jagiełły, Dubois, Drobnera, do placu Bema.

"Dwudziestka" w obu kierunkach pojedzie przez pl. Orląt Lwowskich z pominięciem przystanku "Rynek" przy ulicy Kazimierza Wielkiego oraz przystanku "Narodowe Forum Muzyki" przy ulicy Krupniczej.

"Szóstka"w kierunku pętli Krzyki będzie kursowała od pl. Bema objazdem przez mosty Młyńskie, Halę Targową, plac Dominikański i ulicę Skargi, Teatralną do ulicy Świdnickiej, a "siódemka" od ulicy Drobnera przez ulicę Dubois, most Mieszczański, most Sikorskiego, plac Jana Pawła II i ulicę Podwale do ulicy Świdnickiej. W kierunku powrotnym linia 6 i 7 będzie kursowała bez zmian.

"Piętnastka" w obu kierunkach będzie kursowała objazdem od ulicy Pomorskiej  przez ulicę Dubois, plac Jana Pawła II, plac Orląt Lwowskich i dalej w kierunku placu Legionów.

Tramwaje linii 14 jadące z Osobowic w kierunku FAT-u, od ulicy Pomorskiej pojadą przez ulicę Dubois, plac Jana Pawła II, ulicę Podwale do ulicy Świdnickiej z pominięciem przystanku "Rynek" przy ulicy Kazimierza Wielkiego oraz przystanku "Narodowe Forum Muzyki" przy ulicy Krupniczej, a tramwaje linii 24 jadące z FAT-u w kierunku Osobowic pojadą objazdem od ulicy Świdnickiej przez plac Teatralny, ulicę Szewską i Grodzką do mostu Pomorskiego.

Prowadzone prace przy rozjazdach tramwajowych nie spowodują zmian w kursowaniu komunikacji autobusowej.

Pasażerowie posiadający bilety okresowe na linię 10 będą mogli dodatkowo podróżować tramwajami linii 3 na trasie Leśnica - Galeria Dominikańska - Leśnica oraz tramwajami linii 33 na trasie Pilczyce - ZOO - Pilczyce.

Celem przypomnienia, pasażerowie posiadający bilet na daną linię okresową mogą podróżować:
- wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;
- wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie która kursuje objazdem podczas remontu.

Prace potrwają 3 tygodnie.

Zmiana trasy autobusów linii 119 i 132

W celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej Osiedla Muchobór Wielki, od 23 czerwca 2018 roku (sobota) zostanie wprowadzona stała zmiana trasy autobusów linii 119 i 132.

Trasa autobusów linii 132 zostanie przedłużona od ulicy Mińskiej przez ulicę Stanisławową i Awicenny do pętli "Poczta Polska".

W rozkładzie jazdy linii 119 zostaną utrzymane 2 kursy poranne w dni robocze na trasie Sołtysowice - Poczta Polska, które będą przyjeżdżały do Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej około godziny 5:45 i 6:45 oraz 2 kursy popołudniowe w dni robocze na trasie Poczta Polska - Sołtysowice, które z Poczty Polskiej będą odjeżdżały około godziny 14:10 i 15:10.

Pozostałe kursy linii 119 będą realizowane z pominięciem ulicy Awicenny.

Pasażerowie, którzy posiadają bilet okresowy na linię 119 będą mogli bez żadnych dopłat podróżować również dodatkowo autobusami linii 132 w obu kierunkach od przystanku "Nowodworska" do pętli "Poczta Polska".

Na wniosek Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, z dniem 23 czerwca 2018 roku (sobota) zostanie zmieniona nazwa przystanku "Magellana", który zlokalizowany jest na przy ulicy Swojczyckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana na "Kolumba".

Zmiana statusu przystanku Ciechocińska

Na wniosek Rady Osiedla Leśnica, od 23 czerwca 2018 roku (sobota) zostanie wprowadzona zmiana statusu przystanku "Ciechocińska" przy ulicy Jeleniogórskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Ciechocińską na przystanek stały dla wszystkich linii autobusowych tj. linii 101 i 923.

Zmiana statusu przystanku Maślice Małe

Na wniosek Rady Osiedla Maślice, z dniem 23 czerwca 2018 roku (sobota) zostanie wprowadzona zmiana statusu przystanku stałego "Maślice Małe", przy ulicy Maślickiej na wysokości kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej na przystanek "na żądanie" dla wszystkich linii autobusowych tj. linii 102, 103 i 245.

Zmiana nazwy przystanku Kolumba

Na wniosek Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, 23 czerwca 2018 roku (sobota) zostanie zmieniona nazwa przystanku "Swojczycka", przy ulicy Swojczyckiej na wysokości stacji paliw na "Kolumba".

Podróżujesz MPK Wrocław? Sprawdź, czy dobrze znasz swoje prawa i obowiązki [QUIZ]

Podróżujesz MPK Wrocław? Sprawdź, czy dobrze znasz swoje prawa i obowiązki [QUIZ]

Kiedy nie trzeba kupować biletu? Co zrobić gdy w pojeździe nie działa biletomat? Co zrobić w plecakiem podczas podróży? Sprawdź, jak dobrze znasz i czy stosujesz się do przepisów obowiązujących w pojazdach wrocławskiej komunikacji miejskiej. Tylko pamiętaj, że od 1 stycznia obowiązuje nowy cennik MPK.

Rozwiąż quiz

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy uważasz, że torowisko tramwaje powinno być wydzielone na całej długości Grabiszyńskiej?
Oddanych głosów: 357