Kultura

Otwierają się muzea i galerie sztuki [CENY, ZASADY, GODZINY]

2021-05-03, Autor: Michał Hernes

Od wtorku, 4 maja, ponownie mogą zostać otwarte muzea i galerie sztuki. Nie wszystkie od razu wznowią jednak działalność. Sprawdziliśmy, które z nich będzie można odwiedzić w pierwszej kolejności.

Reklama

Od wtorku otwarta dla zwiedzających Centrum Historii Zajezdnia będzie wystawa stała „Wrocław 1945-2016” oraz czasowa „Zajezdnia strajkuje”. Zwiedzanie będzie się odbywać  zachowaniem reżimu sanitarnego. Oznacza to, że zwiedzający będą musieli zakrywać usta i nos maseczkami, a także dezynfekować ręce przy wejściu i wyjściu. Chętni będą również mogli skorzystać z dostępnych na miejscu jednorazowych rękawiczek.

Część interaktywnych elementów wystawy „Wrocław 1945–2016” pozostanie wyłączona z użytku. Na wystawie „Zajezdnia strajkuje” przebywać będzie mogło maksymalnie 5 osób, a wejście na nią będzie możliwe tylko o pełnych godzinach. Zalecana jest wcześniejsza rezerwacja ([email protected], tel. +48 71 715 96 82 lub +48 71 715 96 83). Na ekspozycję stałą „Wrocław 1945-2016” nie są one konieczne.

Centrum Historii Zajezdnia będzie czynne we wtorki i środy od 9 do 17, w czwartki od 10 do 17, a w soboty od 10 do 18. Bilety kosztują: 5 zł (ulgowy), 10 zł (normalny), 25 zł (rodzinny) i 30 grupowy.

Od wtorku ponownie zwiedzać będzie można Galerię M, a w piątek 28 maja nastąpi tam otwarcie nowej wystawy. Szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce. Instytucja będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11-18 oraz w soboty 11-15.

Od 5 maja czynne dla zwiedzających będzie także Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Będzie je można zwiedzać od wtorku do soboty od godz. 10 do 16, a w niedzielę od godz. 10 do 15. Maksymalna liczba zwiedzających to 5 osób. Bilety kosztują: 8 zł (ulgowy), 10 zł (normalny) i 20 zł (rodzinny)

Sztuka osobista

Od 4 maja znów dostępna dla zwiedzających będzie galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Będzie otwarta od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 18.

Pracownicy instytucji kultury są wyposażeni w przyłbice ochronne i maseczki zasłaniające usta i nos. Sprzedaż biletów (normalny: 4 zł, ulgowy: 2 zł, wtorek: wstęp bezpłatny) odbywać się będzie przy stanowisku wyposażonym w przezroczystą przegrodę, dzięki której zwiedzający nie będą mieli bezpośredniego kontaktu z osobą sprzedającą bilety.

Wstęp do galerii będzie możliwy jedynie w maseczkach zasłaniających usta i nos, a na terenie obiektu obowiązuje zakaz ich ściągania. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący. Galeria udostępniana będzie tylko widzom indywidualnym, a przebywać będą w niej mogły maksymalnie cztery osoby. Oznacza to brak możliwości zwiedzania grupowego. W obiekcie zwiedzający będą musieli zachować odległość dwóch metrów od siebie. Tymczasowo obowiązywać będzie zakaz korzystania z szatni i wstępu na antresolę znajdującą się w pierwszej sali ekspozycyjnej.

Do 16 maja można tam oglądać wystawę Witolda Liszkowskiego pt. "Fluktuacja - Sztuka Osobista”. Te prace dotyczą zarówno życia osobistego autora, jego intymnych przeżyć i relacji z drugim człowiekiem, ale też zaangażowania w walkę o nowy społeczny ład. Ekspozycja składa się z dwóch odrębnych formalnie i stylistycznie części: prezentacji fotografii i elementów instalacji przestrzennych z 3 cykli („Sztuka osobista” 1976 -81, „Pytania” 1978-81, „Współczesność” 1980-81) oraz multimedialnej instalacji „Fluktuacje - Sztuka osobista” (zbudowanej z fotografii, elementów malarskich, rysunków, oraz obiektów przestrzennych wyeksponowanych na tle pomalowanych przez artystę ścian).

Od dawnej sztuki śląskiej do współczesnej

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki WspółczesnejMuzeum Etnograficzne czynne będą od 5 maja.

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu dostępne będą wystawy stałe: „Sztuka śląska XIV-XVI w.”, „Sztuka śląska XVI-XIX w.”, „Sztuka polska XVII-XIX w.”, „Sztuka europejska XV-XX w.” i ekspozycje czasowe: „Płaszczyzna porozumienia. Stoły w XVIII i XIX w.” (do 4.07) oraz „W głębi obrazu” (do 25 lipca).

W Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej czynna będzie ekspozycja stała „Kolekcja sztuki polskiej II poł. XX i XXI wieku” oraz wystawa czasowa: „Bypass. Wystawa pandemiczna” (do 16.05). W Muzeum Etnograficznym dostępna będzie wystawa stała „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” oraz czasowe „Jorcajt – czas chasydów” (do 27.06)

Liczba osób odwiedzających poszczególne placówki będzie limitowana zgodnie z zaleceniami inspektoratu sanitarnego. Wejście do obiektu będzie możliwe tylko w maseczce zakrywającej nos i usta lub w przyłbicy. Wszystkim wchodzącym do niego osobom mierzona będzie temperatura. Jeżeli przekracza ona 37,5°C, jest to podstawą do odmowy zgody na zwiedzanie. Po wejściu do muzeum trzeba będzie zdezynfekować ręce i utrzymywać 2-metrową odległość między zwiedzającymi (nie dotyczy rodzin z dziećmi oraz opiekunów osób niepełnosprawnych). Preferowany będzie bezgotówkowy zakup biletów wstępu.

Muzeum Narodowe będzie czynne od wtorku do piątku w godz. od 10:30 do 16, a w soboty i niedziele – od 10:30 do 17. W soboty wstęp na wystawy stałe będzie bezpłatny. Bilet normalny na wystawę stałą i czasową kosztuje 10 zł, ulgowy 8, rodzinny 5 (od osoby), a specjalny – złotówkę.

Muzeum Etnograficzne będzie czynne od wtorku do soboty w godz. od 10:30 do 16, a w niedzielę – od 10 do 18. Bilety kosztują: 10 zł (normalny), 8 zł (ulgowy) 5 zł (normalny i rodzinny/od osoby). Dzieci do 7 lat wejdą za darmo. W soboty na wystawę stałą wejdziemy za darmo.

Pawilon Czterech Kopuł będzie czynny od wtorku do czwartku od godz. 10 do 16, w piątki od 12 do 18, a w soboty i niedziele – od 10 do 18. We wtorki za darmo wejdziemy na wystawę stałą, a w piątki o godz. 17 i w soboty o 12 odbędą się oprowadzania po wystawie stałej. W niedziele o godz. 17 odbywać się będą seanse multimedialne.  Bilety na wystawę stałą kosztują: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy), 15 zł (rodzinny, od osoby), 10 zł (grupowy, od osoby) i 3 zł (specjalny). We wtorki będzie na nią można wejść za darmo. Za bilety na wystawę czasową zapłacimy: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy), 15 zł (rodzinny, od osoby), 10 zł (grupowy, od osoby) i 3 zł specjalny). W ofercie są też bilety łączone na wystawę stałą i czasowe, które kosztują odpowiednio 30, 25, 20, 15 i 5 zł.

Od 5 maja, w reżimie sanitarnym (1 osoba na 15 metrów kwadratowych), otwarte zostaną wszystkie oddziały Muzeum Miejskiego Wrocławia, czyli muzea: Historyczne, Sztuki Medalierskiej, Teatru, Sztuki Mieszczańskiej, Militariów i Sztuki Cmentarnej. Wszystkie oddziały Muzeum Miejskiego – poza tym ostatnim – nie są czynne w poniedziałki i wtorki. Oznacza to, że większość z nich będzie można zwiedzać od środy, 3 lutego. Bilety kosztują 10 zł (ulgowy), 15 zł (normalny), 30 zł (rodzinny) i 10 zł (grupowy). Do instytucji wpuszczane będą jedynie osoby w maseczkach zasłaniających usta i nos. Płyny do dezynfekcji są dostępne przy wejściach do każdego z oddziałów muzeum.

Przestrzeń elementarna i ćwiczenia z wyobraźni

Od 5 maja otwarte dla zwiedzających zostanie również Muzeum Architektury. Instytucja będzie czynna we wtorki, środy, soboty i niedziele od 10 do 17, a w czwartki i piątki od 12 do 19. Bilety kosztują: 20 zł (normalny), 14 zł (ulgowy) i 25 zł (rodzinny, min. 1 osoba dorosła i do 5 dzieci do 18 roku życia). Można je będzie kupić przed wejściem do instytucji kultury albo zarezerwować telefonicznie (71 344 82 79) bądź mejlowo ([email protected]). Muzealna księgarnia będzie czynna w godzinach otwarcia muzeum, a biblioteka od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15.

W tej instytucji kultury będzie mogło przebywać maksymalnie 35 zwiedzających, z czego w Kościele 10 osób, w salach romańskiej i wschodniej oraz w wirydarzu po 5 osób, a w krużgankach – 10. Zwiedzający będą musieli zasłaniać usta i nos. Przed wejściem do muzeum pracownik ochrony będzie mierzył zwiedzającym temperaturę. Jeśli przekroczy ona 38 stopni Celsjusza, nie zostaną wpuszczone do budynku. Płyny do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu oraz w toaletach.

Na chętnych czekają wystawy „Ćwiczenia z wyobraźni” Kasi KmityJan Szpakowicz. Przestrzeń elementarna”.

– Projekt „Ćwiczenia z wyobraźni” stanowi reinterpretację „legendarnego”, „fantastyczno-niemożliwego” rysu, jaki wpisany jest w pamięć o Sympozjum Plastycznym Wrocław '70 – mówią inicjatorzy wydarzenia. I dodają, że podstawowym punktem odniesienia dla artystyczno-kuratorskiego zespołu są prywatne historie opowiadające o jednostkowych sposobach doświadczania tego historycznego wydarzenia. – Subiektywne opowieści o tym historycznych wydarzeniu, odkrywane podczas rozmów, lektury dzienników, przeglądania starych albumów, złożyły się na fabularny szkielet projektu – wyjaśniają.

Na jego podstawie powstały ilustracyjne prace stworzone przez Kasię Kmitę – wrocławską malarkę, posługującą się skrupulatnie dopracowaną, inspirowaną tradycyjnymi ludowymi kodrami formą wycinanki. – Składającym się na wystawę uprzestrzennionym kompozycjom (nasuwającym na myśl złożoną architektoniczne makiety, scenografię czy formułę "pop-up books") towarzyszą komentarze, stanowiące przetworzenie informacji odnalezionych w wypowiedziach, archiwalnych tekstach, fotografiach – podkreślają organizatorzy ekspozycji.

Dostępna będzie także wystawa „Jan Szpakowicz. Przestrzeń elementarna”. – Sama ekspozycja stanowi przestrzenne rozwinięcie praktycznych i teoretycznych rozważań twórcy na temat modułu, brył i ich wzajemnych relacji przestrzennych – podkreślają organizatorzy wydarzenia. I dodają, że przyjęła ona formę instalacji, zaprojektowanej przez Łukasza WojciechowskiegoAleksandrę Czupkiewicz - architektów oraz badaczy.

W obrębie instalacji prezentowane są modele zrealizowanych budynków autorstwa Szpakowicza - przede wszystkim trzech domów w Zalesiu Dolnym, które stanowiły swoiste credo architekta, a także przestrzenne diagramy kompozycji modularnych oraz projekty, rysunki i fotografie związane z takimi koncepcjami jak - osiedle Waszyngtona (Warszawa, 1962), Stegny (Warszawa, 1973), Natolin Wyżyny (Warszawa, 1978), Moczydło (Warszawa 1980), Szkoły Specjalnej w Legionowie (1989) i tych realizowanych już poza granicami Ain Benian i Tijarat (Algieria, 1982), czy osiedla w Giberville (Francja 1994).

– Logiczny porządek i matematyczny rygor projektowanych przez Szpakowicza systemów sprawiają, że proponowane przez niego rozwiązania stają się niezwykle uniwersalne - funkcjonują ponad skalą, funkcją i granicami kręgów kulturowych, czy tendencji stylowych – można przeczytać w opisie ekspozycji. W twórczości Szpakowicza pobrzmiewają echa inspiracji awangardowymi twórcami z Francji (Claude Parent), Japonii (Kenzo Tange), ale przede wszystkim - twórczością architektów skupionych wokół warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - Oskara Hansena, Zbigniewa IhnatowiczaJerzego Sołtana.

Od środy ponownie dla zwiedzających otworzy się Galeria Miejska (ul. Kiełbaśnicza 28), w której będzie można oglądać wystawę „Po nitce do kłębka”. – Dzieła Zdzisława Nitki, jednego z najciekawszych reprezentantów wyrosłego w Polsce lat 80. XX wieku nurtu neofowizmu, spotkają się z pracami młodych, choć uznanych już w świecie sztuki, twórców, którzy w swojej artystycznej praktyce w różnym stopniu korzystają z przynależnych ekspresji środków formalnych – czytamy w zapowiedzi wystawy. Instytucja kultury będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 18, a w soboty od 12 do 16. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.

Na początek, od środy, otwarte dla publiczności zostaną dwie Galerie BWA Wrocław. Do 16 maja w BWA Wrocław Główny oglądać będzie można ekspozycję „Trzy to już tłum”. Jej tytuł odnosi się do „dynamiki tworzenia zgromadzeń czy zbiorowych manifestacji i do biopolityki stanu wyjątkowego, a także do historii kultury klubowej, znającej przypadki kryminalizowania rytmicznego poruszania się minimum trzech osób do muzyki opartej na repetytywnych bitach”.

Ekspozycję będzie prezentowana w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH. Jego szósta edycja jest poświęcona „analizowaniu miasta jako specjalnego przypadku urbanistyczno-społecznego, wykorzystującego wzorce zachowań przestrzennych człowieka w kontaktach społecznych”. – Przyglądać się będziemy kontekstom przestrzennym, urbanistycznym enklawom, samoorganizującym się punktom zapalnym na mapie miasta, tendencjom oddolnego i obywatelskiego kształtowania przestrzeni publicznej, które wspólnie odpowiadają za organizację miasta – mówią organizatorzy wydarzenia.

Od środy w Galerii Dizajn BWA Wrocław dostępna będzie wystawa „Kod ceramiki”, która opowiada o „nowym kontekście zastosowania ceramiki w dizajnie, zrównoważonym przemyśle, nauce i technologii oraz kodowaniu jako praktyce projektowej”. – Wystawa powstała w celu pokazania niewykorzystanego jeszcze potencjału tworzywa ceramicznego. Znane wszystkim, używane na co dzień obiekty stanowią jedynie wąską reprezentację wyrobów ukazujących się w coraz nowocześniejszych i zaskakujących formach – mówią organizatorzy wydarzenia.
Galeria BWA Wrocław Główny będzie czynna w środy, czwartki i niedziele o godz. 12 do 18 oraz w piątki i soboty od 14 do 20. Galerię Dizajn chętni będą mogli zwiedzać od wtorku do niedzieli, od godz. 11 do 18. Wstęp do wszystkich tych placówek jest wolny.  

Powrót do przeszłości

Z kolei od 7 maja otwarte dla zwiedzających będzie Muzeum Pana Tadeusza. Dla publiczności dostępne będą obie wystawy stałe oraz wystawa czasowa  „Stany osobne”. Na ekspozycję co kwadrans będzie mogło wejść maksymalnie 6 osób. O pełnych godzinach odbywać się będzie zwiedzanie z przewodnikiem muzealnym w cenie biletu na wystawy stałe. Muzeum czynne będzie od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 17 (ostatnie wejście na wystawy stałe o godzinie 16.30). Bilety kosztują 10 zł (ulgowy), 20 zł (normalny) i 40 zł (rodzinny). Można je kupować w kasie muzeum lub online.

W piątek działalność wznowi również mieszczące się na Dworcu Świebodzkim Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery. Oznacza o, że muzealni goście znów będą mieli dostęp do kilkuset zgromadzonych w muzeum zabytków, gier, komputerów, konsol i maszyn arcade. Placówka będzie czynna od wtorku do piątku, od godz. 10 do 18, w sobotę od 10 do 20, a w niedzielę – od 10 do 18. Bilet wstępu kosztuje 22 zł (normalny), 20 zł (studencki), 17 (ulgowy) i 55 zł (rodzinny). Ze względu na ograniczenia sanitarne czas zwiedzania placówki został zmniejszony do 1 godz. 45 minut, a rezerwacje są przyjmowane tylko od mniej liczniejszych grup. W Muzeum maksymalnie będzie mogło przebywać 12 osób. Obowiązkowe będzie zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dwumetrowego dystansu.

Od piątku na gości czekać będzie również Centrum wiedzy o wodzie Hydropolis. Na terenie obiektu będzie mogło przebywać jednocześnie do 250 gości. Każdy z nich w trakcie zakupu biletu otrzyma jednorazowe rękawiczki. Zwiedzający będą poddawani obowiązkowemu pomiarowi temperatury ciała i muszą pamiętać o noszeniu maseczek.

Póki co do odwołania zamknięte jest Muzeum Współczesne Wrocław.

Oceń publikację: + 1 + 6 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?Oddanych głosów: 2778