Kultura

Prezydent Wrocławia przyznał stypendia artystom

2020-05-29, Autor: mh

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przyznał dwudziestu kolejnym osobom stypendia artystyczne. O wsparcie w wysokości 2500 zł miesięcznie mogli się ubiegać artyści w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk wizualnych, tańca, literatury i filmu. Ze względu na epidemię koronawirusa magistrat zwiększył stypendialną kwotę. 

Reklama

Stypendia zostały przyznane osobom zajmującym się twórczością artystyczną w muzyce, teatrze, sztukach wizualnych, literaturze, filmie, a także w zakresie upowszechniania kultury. Wnioskować o nie mogli sami twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem.

Autorski zamysł należało opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Początkowo na II nabór przeznaczone było 150 tys. zł, jednak ze względu na sytuacje związaną z koronawirusem kwota została zwieszona do 300 tys. zł.

– Wybraliśmy 20 bardzo dobrych projektów – mówi Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury, przewodniczący Komisji Stypendialnej. –  Niezmiernie się cieszę z jakości prac które napłynęły. Pokazuje to olbrzymi potencjał wrocławskich artystów i animatorów – dodaje.

Zwycięzcy będą otrzymywać 2500 tys. zł brutto miesięcznie przez pół roku.

Prezydent Jacek Sutryk ogłosił też dodatkowy, trzeci nabór wniosków o przyznanie stypendium na II półrocze 2020 r. dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury przeznaczając na ten cel kolejne 300 tys. zł. Są one elementem Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej.

– Na program pomocowy dla sektora kultury planujemy przeznaczyć do końca roku 12 mln zł – zapowiedział w kwietniu Jacek Sutryk. – Nasz pakiet kierujemy głównie do osób i podmiotów, których funkcjonowanie jest ograniczone lub uniemożliwione przez epidemię – dodał.

– Zachęcamy wszystkich autorów pomysłów na przedsięwzięcia artystyczne, w tym osoby, które wcześniej aplikowały już o stypendium, do zgłoszenia swojego wniosku – powiedział Jerzy Pietraszek.

Wnioski stypendialne należy składać w terminie do 30 czerwca 2020 r. w wersji pisemnej lub elektronicznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury), ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, e-mail: [email protected], na kopercie lub w tytule maila wpisując: „stypendia – Wydział Kultury".

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną załączniki należy przekazywać za pośrednictwem serwisów przesyłania plików o dużej objętości np. www.wetransfer.com, a link do zamieszczonych tak danych udostępnić w tym samym mailu co wniosek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 lipca 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wysokość stypendium wynosi 2000 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

W pierwszej edycji przyznano środki wysokości 600 tys. zł, z kolei stypendia artystycznie przyznawane utalentowanym dzieciom i uczącej się młodzieży do 30. roku życia to koszt 250 tys. zł

Zwycięzcy II edycji:

1. Joanna Mielewczyk-Gaweł – film

Dziennikarka radiowa, absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i autorka książek m.in. wydanej w 2018 roku „Kamienice. Opowieści mieszkańców wrocławskich domów”;

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Przeznaczenie/los– Schicksal - Opowieści mieszkańców Wrocławia – Twierdza dzieci.

Film dokumentalny, przedstawiający losy polskich i niemieckich mieszkańców Wrocławia. W dwóch wersjach językowych (polskiej i niemieckiej).

2. Grzegorz Grecas – teatr

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – Filia we Wrocławiu, Wydział Lalkarski, kierunek: reżyseria, specjalizacja: reżyseria teatru lalek. Reżyser, dramaturg, animator kultury. Współzałożyciel Teatru Układ Formalny.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: spektakl teatralny „W dwóch językach polskich”

Spektakl dokumentalny będzie podsumowaniem ostatnich pięciu lat praktyki reżyserskiej stypendysty. Role aktorskie będą przygotowane w języku polskim oraz w Polskim Języku Migowym (PJM).

3. Jolanta Kowalska – teatr

Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Aktywnie zajmuje się historią teatru. Ma w dorobku publikacje książkowe z tej dziedziny oraz szereg artykułów o charakterze monograficznym, przeglądowym i popularyzatorskim w czasopismach specjalistycznych („Dialog”, „Pamiętnik Teatralny”, „Notatnik Teatralny”).

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Sennik polski. Wrocławskie lata Krystyny Skuszanki.

Celem projektu jest zebranie materiału i przygotowanie obszernego szkicu, będącego częścią przyszłej książki o dyrekcji Krystyny Skuszanki w Teatrze Polskim we Wrocławiu w latach 1965-72.

4. Marta Kuczyńska – teatr

Performerka, aktorka, żonglerka, reżyserka, producentka, instruktorka i kuratorka artystyczna. Ukończyła Akademię Teatralną w Brnie na wydziale Klaunady, Teatru Ruchu i Filmu, Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice i Krakowską Szkołę Scenariuszową.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: KLAUNI SZEKSPIRA

Projekt polegać będzie na poszukiwaniach twórczych wokół postaci i motywów komicznych w dramatach Szekspira zakończonych publiczną prezentacją pracy i manifestem twórczym w formie filmu paradokumentalnego.

5. Agnieszka Kłos – literatura

Pisarka, krytyczka sztuki, fotografka. Autorka m.in. nominowanego do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza zbioru opowiadań Gry w Birkenau.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: POŁUDNIE

Projekt zakłada napisanie powieści, której akcja rozgrywa się we Wrocławiu w latach 80. i 90. XX wieku oraz na południu Francji. Jej bohaterem będzie chłopiec w okresie adolescencji, odmawiający podjęcia schematycznych ról.

6. Michał Kozłowski - literatura

Poeta, autor tekstów piosenek. Wydał trzy tomy poetyckie: „Gadane” (2014), „Nie myśl o mnie źle” (2017) oraz „Wkrótce będziemy na ty” (2018). W 2015 otrzymał wrocławską nagrodę artystyczną WARTO w  kategorii: literatura.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: „CUDNY CHŁOPAK”

Napisanie 50 wierszy, które opowiadać będą o współczesnym człowieku. Wiersze o tematyce i wartościach europejskich, korespondujących z tradycją wiersza polskiego oraz tradycją polskiej piosenki.

7. Mariusz Sibila - literatura

Animator kultury, aktywista społeczny, reżyser, scenarzysta. Reżyser i scenarzysta m.in. spektaklu „Pokój na Ziemi”, PPA 2019.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Camelot

Praca będzie miała formę poetyckiego eseju w 6 rozdziałach. Celem jest przyjrzenie się perspektywom wynikającym z obecnego kryzysu. Wykorzystanie go dla wzmocnienia wartości leżących u podstaw naszej kultury, tak by to wiara w te wartości miała szansę kształtować naszą rzeczywistość a nie strach, egoizm, chęć władzy, dominacji czy zysku.

8. Dawid Szkoła - literatura

Autor książek: Eseje (2015), Ciemno, coraz ciemniej (2017), Galicyjskie żywoty. Opowieści o stracie, doli i pograniczu, która została nagrodzona przez wrocławską Gazetą Wyborczą nagrodą WARTO w kategorii literatura.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Książka eseistyczno-reportażowa pod roboczym tytułem „Rubieże”

Na książkę składać się będą szkice, eseje i reportaże dotyczące granicy polsko-czeskiej, polsko-słowackiej i polsko-ukraińskiej. Zostanie w nich opisana historia przygranicznych miast i miejscowości, ludzi z nich związanych (głównie pisarzy), ale również ich dzisiejszy stan.

9. Paweł Hendrich – muzyka

Absolwent Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie kompozycji Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil.

Od września 2016 r. pełni funkcję dyrektora artystycznego festiwalu Musica Polonica Nova. Utwory artysty były wykonywane m.in. na festiwalu Warszawska Jesień, festiwalach Musica Polonica Nova i Musica Electronica Nova we Wrocławiu, Festiwalu Prawykonań w Katowicach, festiwalu Audio Art w Warszawie i w Krakowie, podczas Poznańskiej Wiosny Muzycznej, Musica Viva w Monachium, Frankfurter Positionen, Rudens Kamerműzikas Festivâls w Rydze, Susĺ Festival w Nżstved (Dania), Rudersdal Sommerkoncerter w H¸rsholm (Dania), Lotus Festival (Japonia), czy Unerhörte Musik w Berlinie.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Osamotnienie(nie)...

Celem projektu jest skomponowanie utworu muzycznego będącego podstawą do wykonania „instal-akcji” (koncert poszerzony o wydarzenia instalacyjne i performatywne). Źródłem koncepcji utworu jest obecna sytuacja pandemii i związane z nią ograniczenia.

10. Jacek Sotomski – muzyka

Absolwent klasy kompozycji Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jego kompozycje wykonywane były na międzynarodowych i krajowych festiwalach, takich jak np.: World Music Days, Warszawska Jesień, Ostrava Music Days, Bendigo Internatioonal Festival for Exploratory Music, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Cinegogue, Cinemascope – w Holandii, Polsce, Czechach, Francji, Niemczech oraz Białorusi.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Stworzenie cyklu kompozycji audiowizualnych na podstawie książki Weroniki Murek „Uprawa roślin południowych metodą Miczurina” z wykorzystaniem pejzaży dźwiękowych Wrocławia.

To cykl krótkich (maksymalnie 10-minutowych) utworów audiowizualnych na recytatora, syntezatory i komputer, wykorzystujących w warstwie lirycznej fragmenty ww. książki a w warstwie dźwiękowej materiał o różnorodnej proweniencji - nagrania głosu ludzkiego, autorskie partie syntezatorów analogowych oraz nagrania terenowe z charakterystycznych punktów Wrocławia.

11. Bogdana Vynnytska – muzyka

Kompozytorka, pianistka i wokalistka. Znana w szczególności jako jedna z liderek i współzałożycielka polsko-ukraińskiej grupy DAGADANA (laureat nagrody Fryderyk). Głównym przedmiotem zainteresowań artystki jest połączenie różnych gatunków muzycznych, takich jak folk, jazz, elektronika, muzyka współczesna. Zagrała ponad 1000 koncertów w 26 krajach, promując polską i ukraińską muzykę.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: PoliWrocław

Skomponowanie specjalnego wieloczęściowego utworu muzycznego ŕ la cantata, inspirowanego muzyką etniczną z różnych zakątków świata (których przedstawiciele mieszkają obecnie we Wrocławiu) na  chór mieszany i instrumentalistów.

12. Paulina Galanciak - upowszechnianie kultury

Absolwentka Wrocławskiej Szkoły Fotografii AFA oraz Filologii Hiszpańskiej i Filologii Francuskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pomysłodawczyni Brave Together, twórczego projektu integracyjnego, działającego od 2019 roku, który od 2019 roku funkcjonuje pod nazwą Be Together w Fundacji TIFF Collective. Od 2014 roku prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami w ramach TIFF Academy.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Na równi w kulturze

Projekt mający na celu zbadanie realnych potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście korzystania z kultury, jak również zbadanie istniejącej oferty kulturalnej Wrocławia pod względem jej inkluzywności.

13. Maciej Bączyk – sztuki wizualne

Absolwent Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie doktorant wrocławskiej ASP. Członek zespołu Robotobibok, później Małe Instrumenty, a od 2014 w zespołach Kristen i Pin Park. Pracownik Ośrodka Postaw Twórczych, a także Wrocławskiej Szkoły Fotograficznej gdzie prowadził autorską pracownię Nowych Mediów. Autor “Niewidzialnej mapy Wrocławia” - pierwszego przewodnika po Wrocławiu w całości opartego na wiedzy i odczuciach niewidomych mieszkańców miasta. Autor wielu projektów audio-wizualnych, głównie w obszarze instalacji dźwiękowych i filmu eksperymentalnego.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Pocket Cinema (Kino kieszonkowe)

Celem jest zaprojektowanie i zbudowanie wielokanałowej instalacji projekcyjnej, działającej w oparciu o rzutniki przezroczy z lat 1950-1980. Zaprojektowanie takiego „multi-projektora”, przebudowanie starych rzutników slajdów, zbudowanie sterownika do ich obsługi a następnie realizacja autorskich projekcji.

14. Piotr Blajerski – sztuki wizualne

Magister sztuki na Wydziale Grafika i Sztuka Mediów, kierunek Grafika, specjalność Sztuka Mediów. W 2015 roku nominowany do Nagrody Gazety Wyborczej WARTO.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: POSTANTHROPOCENTRISM NOW!

Projekt jest wielowymiarowym przedstawieniem perspektywy postantropocentrycznej przy użyciu studium nad relacją człowieka do innego życia, a w szczególności zwierząt w szerokim tego słowa znaczeniu. Zrealizowanie cyklu prac artystycznych, głównie w formie instalacji video, wzbogaconych o fotografie i teksty.

15. Piotr Jędrzejewski – sztuki wizualne

Ukończył Studia w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego PWSSP we Wrocławiu. Obecnie prowadzi pracownię dyplomującą Projektowania Kinetycznego oraz pełni funkcję kierownika Katedry Wzornictwa. Zajmuje się designem oraz tworzeniem przestrzennych obiektów ruchomych, które można zaliczyć do kategorii rzeźby kinetycznej, wystawianych w Polsce oraz za granicą.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: obiekt kinetyczny „Anioł Stróż”

Przygotowanie artystycznego obiektu kinetycznego na wystawę polskiej rzeźby w galerii Zachęta w Warszawie. Obiekt będzie kolejnym z serii prac, które przemieszczają się, „latają” w przestrzeni na rozpiętych, pomiędzy ścianami, stalowych linach.

16. Mariusz Maślanka – sztuki wizualne

Artysta wizualny poruszający się w obszarze sztuki współczesnej. Tworzy obiekty i instalacje, a jego zorientowana na konceptualizm praktyka artystyczna opiera się na modyfikacji prozaicznych, otaczających nas na co dzień produktów współczesnej kultury i przemysłu.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: “Frozen Estate”

Przedsięwzięcie zakłada realizację serii przestrzennych dzieł sztuki, które zostaną zaprezentowane podczas zaplanowanych wystaw, z główną prezentacją w ramach dużej indywidualnej wystawy “I am you, but stronger” w Galerii BWA SiC! we Wrocławiu. Tytuł serii inspirowany jest ekonomicznym pojęciem “estate freeze”, czyli zamrożenia nieruchomości na rzecz zabezpieczenia jej bieżącej wartości, przy jednoczesnym przypisaniu przyszłego zysku innej osobie.

17. Irmina Rusicka – sztuki wizualne

Absolwenta Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Laureatka Nagrody Gazety Wyborczej WARTO w 2019 r. w kategorii sztuki wizualne oraz laureatka nagrody „Talenty Trójki” w 2018 r. w tej samej kategorii.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Kozioł ofiarny

Praca polegać będzie na artystycznej interpretacji mechanizmu kozła ofiarnego oraz towarzyszącym jemu kodom, znakom, emblematom, które historycznie i współcześnie służą do oznaczenia osób nieprzestrzegających zasad danej społeczności.W ramach projektu artystka wykona 10 obiektów rzeźbiarskich interpretujących opisane zjawiska. Obiekty będą wykonane autorską metodą – połączeniem tradycyjnych technik rzeźbiarskich z nowoczesną technologią druku 3D.

18. Urszula Wilk – sztuki wizualne

Absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego. W 1989 roku zdobyła główną nagrodę na pierwszej Pokonkursowej Wystawie Malarstwa im. Eugeniusza Gepperta. W 1995 otrzymała stypendium fundacji The Pollock-Krasner Foundation w Nowym Jorku. Jej prace charakteryzuje przede wszystkim monochromatyczność.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: „Bluemetrie- Linie- niezależne byty malarskie cd.”

Projekt będzie osobistym, malarskim dialogiem z "Liniami rytmicznymi" Wacława Szpakowskiego, jednego z najważniejszych polskich artystów, który żył i tworzył we Wrocławiu. Kontynuacja projektu "Bluemetrie niezależne byty malarskie", nad którym artystka pracuje od 2014 r. – zarówno praca nad obrazami wykonanymi w technice klasycznej (płótno, akryl, olej) jak i na transparentnym materiale (lexan lity).

19. Barbara Żłobińska – sztuki wizualne

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie w czerwcu 2019 roku obroniła magisterską pracę dyplomową na kierunku Rzeźba. Nominowana wraz z Mariuszem Maślanką do nagrody Gazety Wyborczej „WARTO 2019” w kategorii Sztuki Wizualne za całokształt twórczości i świeże spojrzenie w działaniach kuratorskich. Równolegle z pracą artystyczną podejmowała liczne działania na polu wystawienniczym.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Child of Dune

Na przedsięwzięcie składają się artystyczne działania badawcze, projektowe oraz produkcyjne mające na celu realizację serii przestrzennych dzieł sztuki, a także towarzyszące temu procesowi udziały w wystawach a przede wszystkim podczas głównej wystawy w Galerii BWA SiC!

20. Dawid Żynda – sztuki wizualne

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła, kierunek: wzornictwo-projektowanie ceramiki. Właściciel i projektant w firmie ŻYNDA STUDIO. W 2020 roku uzyskał tytuł  Ambasadora Ceramiki Europejskiej nadany w konkursie Future Lights in Ceramics, Selb, Niemcy.

Tytuł przedsięwzięcia stypendialnego: Teoria Wszystkiego. Translacja świata fizyki na działania artystyczne poprzez analizę procesów technologicznych w obszarze ceramiki unikatowej. Inspiracja hipotezą, która opisać ma całość zjawisk fizycznych we wszechświecie.

Realizacja autorskiego cyklu form rzeźbiarskich oraz instalacje artystyczne do prezentacji w przestrzeniach galeryjnych w kraju i za granicą.

Oceń publikację: + 1 + 14 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?Oddanych głosów: 2431