Biznes

Rada miejska zdecydowała. Wyższe stawki podatku od nieruchomości od stycznia

2020-11-23, Autor: mgo

Korekta stawek podatku od nieruchomości we Wrocławiu planowana jest od stycznia. Decyzję o ich wzroście podjęli radni miejscy.

Reklama

Magistrat uzasadnia podwyżki wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2020 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 proc., co oznacza wzrost cen o 3,9 proc. 

W porównaniu z 2020 rokiem podwyższeniu uległy maksymalne stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla wszystkich kategorii przedmiotów opodatkowania poza budowlami. Uchwała przewiduje wysokość stawek na poziomie maksymalnym, określonym w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych na rok 2021, z wyjątkiem dwóch preferencyjnych stawek.

Oznacza to wzrost stawek o 5 gr dla budynków mieszkalnych (zmiana z 0,80 zł na 0,85 zł), 4 gr dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (zmiana z 0,95 zł na 0,99 ) i 2 gr dla gruntów pozostałych (zmiana z 0,50 zł na 0,52 zł). Najwyższa stawka dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wzrośnie o 95 gr (zmiana z 23,89 zł do 24,84 zł).

Za uchwałą głosowało 26 z 37 radnych, a przeciw - 11. Wyniki głosowania - w załączniku. 

Uchwała, przyjęta przez wrocławskich radnych, tak określa wysokość stawek podatku od nieruchomości: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 mkw. powierzchni, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, położonych na terenach osiedli mieszkaniowych i oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, zapewniających dostęp do budynków mieszkalnych – 0,52 zł od 1 mkw. powierzchni, od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 mkw powierzchni, natomiast od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 mkw. powierzchni.

Jeśli chodzi o stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części, to w przypadku budynków mieszkalnych od stycznia będzie to 0,85 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej, a budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej.

Natomiast podatek od budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, od 2021 roku będzie stanowił 2 proc. ich wartości oraz 0,01 proc. wartości dróg wewnętrznych lub ich części, położonych na terenach osiedli mieszkaniowych, na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, zapewniających dostęp do budynków mieszkalnych.

Czy życie we Wrocławiu jest drogie?
Oddanych głosów: 3095

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 8

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.