Wiadomości

Radni Nowoczesnej Plus chcą, by środki unijne były dzielone sprawiedliwie i transparentnie

2021-06-24, Autor: mh/mat.pras.

Radni Nowoczesnej Plus proponują, żeby wprowadzić bezpieczniki, które mają zagwarantować samorządom równe szanse w dostępie do środków unijnych. Chcą, by były one dzielone sprawiedliwie i transparentnie. Sprzeciwili się też kluczowi partyjnemu, żądając m.in. włączenia przedstawicieli każdego z opozycyjnych klubów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Komitetu  Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Reklama

– Środki europejskie dla Dolnego Śląska zostały przyznane, natomiast jako Nowoczesna Plus proponujemy marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu, aby mógł wprowadzić do wszystkich ciał decyzyjnych przedstawicieli opozycji – podkreśla Magdalena Piasecka.

Radni Nowoczesnej Plus uważają, że środki przyznane Dolnemu Śląskowi są rażąco niskie. Ich zdaniem zawiódł algorytm, na podstawie którego rząd przyznaje fundusze europejskie. Zwracali na to uwagę samorządowcy – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie, z którymi radni N+ konsultowali się w ostatnich tygodniach.

– Prowadziliśmy niezwykle intensywne rozmowy z samorządowcami i niemal w każdej rozmowie pojawiała się prośba, żebyśmy zrobili coś, żeby te duże środki europejskie, które nadchodzą, żeby były dzielone transparentnie i sprawiedliwe – mówi Stanisław Huskowski. I dodaje, że podział środków powinien być szeroko konsultowany oraz sprawiedliwy. – Ten stan może dziś zmienić presja na marszałka. Będziemy dążyć do tego, żeby ci, którzy w ostatnich latach nie dostali żadnych środków, dostali je teraz priorytetowo – zapowiada.

Radni Nowoczesnej Plus proponują rozwiązane, które ma zagwarantować samorządcom równe szanse. – Naszym zdaniem w proces wydatkowania unijnych pieniędzy na Dolnym Śląsku należy wmontować szereg bezpieczników, które nie będą zależały od obecnego zarządu województwa. Te bezpieczniki mogą działać tylko w oparciu o specjalistów, organizacje pozarządowe i skrupulatną kontrolę opozycji – mówi Piasecka.

O jakie bezpieczniki chodzi?

- Powołanie niezależnego specjalisty lub specjalistki na funkcję pełnomocnika marszałka ds. Funduszy Europejskich wyposażonego w realne kompetencje w pełnomocnictwie, dostęp do wszelkich dokumentów, posiedzeń formalnych i nieformalnych zarządu województwa, oraz niezbędne warunki organizacyjne;

- zapewnienie udziału reprezentantów wszystkich klubów opozycyjnych w komitecie monitorującym obecne i przyszłe RPO, a także zespołach roboczych opracowujących nowe rozdanie RPO i FST;

- przeprowadzenie szerokich i rzetelnych konsultacji społecznych z samorządami, organizacjami pozarządowymi, innymi potencjalnymi beneficjentami i mieszkańcami na wczesnym etapie programowania funduszy, uzupełnionych szeroko zakrojonym programem edukacyjnym;

- przemodelowanie Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej tak, aby wyrównać niesprawiedliwości w dzieleniu rządowych dotacji.  Zdaniem radnych Nowoczesnej Plus najważniejszym wskaźnikiem powinien być poziom dochodów gmin w przeliczeniu na mieszkańca, a także historia uzyskanego wsparcia rządowego, samorządowego i europejskiego;

- zwiększenie roli Lokalnych Grup Działania w dzieleniu środków na termomodernizację, wsparcie przedsiębiorców i działania społeczne na terenach wiejskich, aby pogłębić proces decentralizacji przyznawania funduszy.

Radni poinformowali, że marszałek zobowiązał się do realizacji tych postulatów. – Zamierzamy sprawdzać, kontrolować, weryfikować i – w razie jakichkolwiek nieprawidłowości – podejmować wszelkie niezbędne środki, aby zapobiegać takim sytuacjom – powiedział Stanisław Huskowski.

O co walczy Nowoczesna Plus?

– W naszych rozmowach położyliśmy bardzo silny akcent na tematy związane z ochroną zdrowia. W najbliższym czasie mamy nadzieję, że wprowadzone zostaną nowe programy profilaktyczne, m.in. program związany z zapobieganiem HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego, a także program zabezpieczenia płodności osób leczonych onkologicznie – powiedziała Marzena Majdzik. Radni uważają, że konieczny jest powrót do programu „Mały Dolnoślązak” i przypominają, że przyczynił się on do spadku umieralności noworodków aż o 50 proc.

Jacek Iwancz podkreśla natomiast, że bardzo ważny jest dla nich rozwój i edukacja młodych osób. – Chcemy wprowadzenia lekcji Konstytucji, demokracji, wiedzy obywatelskiej oraz o samorządności. Zostaną przygotowane scenariusze zajęć,  które będą mogły być wykorzystane podczas godzin wychowawczych. Będziemy też dążyć do tego, żeby w takich lekcjach brały udział osoby związane np. z samorządem – zapowiada.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.