Wiadomości

Tragedia w izbie wytrzeźwień we Wrocławiu. Zarzuty znęcania się i śmiertelnego pobicia

2021-10-09, Autor: mh/mat.pras.

Dziewięć osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym śmierci 25-letniego Ukraińca, do której doszło w izbie wytrzeźwień we Wrocławiu. Są wśród nich cztery osoby, które były wówczas policjantami.

Reklama

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Prokurator przedstawił trzem funkcjonariuszom policji zarzuty „przekroczenia uprawnień służbowych, znęcania się nad osobą pozbawioną wolności oraz pobicia ze skutkiem śmiertelnym”.  Czwarty funkcjonariusz odpowie za „dopuszczenie do znęcania się fizycznego nad osobą osadzoną w izbie wytrzeźwień, co było działaniem wbrew jego obowiązkom służbowym”.

Dwóm pracownikom ośrodka prokurator zarzucił „fizyczne znęcanie się wspólnie z funkcjonariuszami policji nad pokrzywdzonym pozbawionym wolności, oraz pobicia ze skutkiem śmiertelnym”.

Lekarka z ośrodka usłyszała z kolei zarzut narażenia pokrzywdzonego na „bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia poprzez zaniechanie sprawowania właściwego nadzoru nad pokrzywdzonym i zaniechanie przeprowadzenia adekwatnej oceny stanu jego zdrowia w związku z zastosowaną wobec niego przemocą, co skutkowało śmiercią pokrzywdzonego”.

Osobie z kadry kierowniczej ośrodka prokurator przedstawił zaś zarzut „podżegania ratowników medycznych do utrudniania postępowania karnego i poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej dotyczącej pobytu pokrzywdzonego w izbie. Taki sam zarzut usłyszała zatrzymana (…) pracownica izby”.

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie ich na trzy miesiące. – Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego – informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie.

Lekarz został zawieszony przez prokuratora na czas trwania postępowania w „wykonywaniu zawodu lekarza w zakresie usług medycznych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Wobec jednego z funkcjonariuszy policji zastosował natomiast środek w postaci zawieszenia go w czynnościach służbowych policji na czas trwania postępowania, a na drugiego nałożył nakaz „powstrzymania się od wykonywania wszelkiej działalności, w której dopuszczalna jest możliwość stosowania środków przymusu bezpośredniego”. Wobec dwóch pracowników izby zastosowano środek w postaci „zawieszenia na czas trwania postępowania w wykonywaniu zawodu opiekuna osób przebywających w izbach wytrzeźwień”.

Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu

Wnioski prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania nie zostały uwzględnione przez sąd mimo, że uznał on, że „zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodobnił popełnienie przez podejrzanych zarzucanego im czynu”. Sąd nie podzielił stanowiska prokuratora co do „obawy matactwa ze strony podejrzanych, jak i w części co do przyjętej przez prokuratora kwalifikacji prawnej czynu”.

Prokuratura nie zgadza się z decyzjami sądu, bo „zarówno przyjęta kwalifikacja prawna czynów, jak i podstawy do skierowania wniosków były poprzedzone głęboką analizą zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego”. – Tenże materiał dowodowy, w postaci przede wszystkim nagrań z monitoringu i wyników sekcji zwłok pokrzywdzonego, jednoznacznie wskazuje na zasadność zarzutów stawianych podejrzanym przez prokuratora. Dlatego też prokurator niezwłocznie zaskarży te decyzje – czytamy w komunikacie.

Trzem funkcjonariuszom policji oraz dwóm pracownikom izby wytrzeźwień grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności. Przestępstwa zarzucane pozostałym podejrzanym zagrożone są karami do 5 lat pozbawienia wolności.

 Śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Szczecinie przejęła do dalszego prowadzenia z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy na mocy decyzji zastępcy prokuratora generalnego Krzysztofa Sieraka.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.