zamknij

Wybory Samorządowe 2018

Vademecum Wyborcy: DODATKOWE POSTULATY KOMITETÓW

2018-10-19, Autor: prochu

To już ostatni odcinek naszego wyborczego vademecum. Pytaliśmy wrocławskie komitety wyborcze o komunikację miejską, infrastrukturę drogową, zieleń miejską, smog, pomoc społeczną, edukację, zdrowie, kulturę i promocję miasta, teraz oddajemy im głos, by przedstawili swoje propozycje.

W ramach Vademecum Wyborcy tuWroclaw.com kandydatom z komitetów, które zarejestrowały swoje listy do rady miejskiej we wszystkich 7 okręgach, zadaliśmy pytania o pomysł na 10 różnych zagadnień, z którymi będą musiały się zmierzyć władze Wrocławia. Każdy z komitetów mógł zaprezentować swoje pomysły w postaci krótkiej pisemnej formie (do 1 tys. znaków).

Reklama

Lista nr 3 – KW PARTIA ZIELONI

Dwie ważne kwestie w programie Zielonych, które nie pojawiły się we wcześniejszych pytaniach, to kwestia zmian klimatu oraz racjonalnej gospodarki odpadami. Zmiany klimatu są jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją samorządy. Konieczne są dwa rodzaje działań na poziomie miejskim: po pierwsze - zmniejszające emisje gazów cieplarnianych, po drugie - adaptacyjne.

W pierwszych działaniach kluczowe jest ograniczenie spalania paliw kopalnych: ropy i gazu dzięki rozwojowi sprawnej, punktualnej i atrakcyjnej cenowo komunikacji publicznej oraz rozwojowi rozproszonej energetyki ze źródeł odnawialnych jako alternatywy dla zanieczyszczających powietrze i powodujących globalne ocieplenie źródeł ciepła i energii opartych o paliwa kopalne. W przypadku adaptacji do zmian klimatu potrzeba zwiększania tzw. zielonej i błękitnej infrastruktury. Chodzi o parki, lasy, zielone ściany i dachy, drzewa i niską zieleń w mieście oraz działania zwiększające retencję wody, często rozwiązania architektoniczne tj: ronda z obniżonymi krawężnikami, przepuszczalne powierzchnie utwardzane, ogrody deszczowe, a nawet sztukę w przestrzeni publicznej, która będzie jednocześnie pełniła rolę „łapaczy deszczu”, co spowolnią proces retencji.

To działania rozważne pod względem dobrobytu i zdrowia ludzi, a także działania o głębokim sensie ekonomicznym. Zjawiska ekstremalne wywołują realne szkody finansowe. Odpowiedzialni gospodarze miast powinni zrobić co w ich mocy, by zapobiegać katastrofom i dobrze przygotować miasta do adaptacji do zmian klimatu. Dla dobra miejskich funduszy, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa i ochrony życia mieszkańców miast.

Mając na celu bezpieczeństwo, zdrowie mieszkańców i innych istot, czystość, ochronę środowiska oraz wykorzystanie dostępnych zasobów i oszczędność wprowadzimy racjonalną gospodarkę odpadami. Odpady będziemy traktować jako zasoby, co przyczyni się do pozytywnego wpływu na środowisko i oszczędności.

Zapewnimy m.in.:
- zorganizowane zbiórki elektropadów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych itp.;
- tam, gdzie to możliwe miejskie pojemniki podziemne;
- tam, gdzie to potrzebne więcej pojemników na odpady komunalne, ale i plastiki, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, szkło; oddzielną zbiórkę odpadów bio, co obniży koszty mieszkańców za odpady;
- częściowy zwrot opłaty za opakowania zwrotne (szklane i plastikowe) w punktach/sklepach i automatach.

Lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

- Wrocław będzie miastem modelowego ładu przestrzennego – w ramach możliwości, jakie daje nam bardzo niedoskonałe polskie prawo. Wprowadzę nowe zasady kształtowania tego ładu w mieście. Wybrane osiedla obejmę programami rozwoju (będzie to połączenie lokalnej strategii z dokumentem planistycznym). Będę je sporządzał we współpracy z ekspertami i mieszkańcami. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały być spójne z tymi programami rozwoju. Nowo realizowane osiedla będą musiały uwzględniać wszystkie potrzeby społeczne – np. infrastrukturę edukacyjną, prozdrowotną, handel i usługi czy mieszkania dla osób uboższych. Będę walczył z chaosem przestrzennym, zadbam o estetyczną atrakcyjność i krajobraz miasta
- Na pięciu osiedlach zrealizuję modelowy zestaw: rewitalizację pętli komunikacyjnej (lub otoczenia innego ważnego przystanku), mały ryneczek i targowisko. W przyszłości chciałbym, by podobne rozwiązania pojawiły się na większości naszych osiedli.
- Zwiększę fundusz na realizację osiedlowych pomysłów. Będę szczególnie wspierał te projekty osiedlowe, które są zgodne ze Strategią Wrocław 2030. Dam radom osiedli większy wpływ na jej wdrażanie. ‒ Poprawię relacje urzędu miasta z radami osiedli. Będę lepiej informował rady o ważnych dla ich osiedli pomysłach inwestycyjnych i proponowanych planach przestrzennych. Będę często i uważnie zasięgał opinii rad osiedli w takich sprawach.
- Dla wzmocnienia osiedlowych ryneczków i targowisk utworzę wokół nich lokalne strefy aktywności gospodarczej. Miejscowi przedsiębiorcy będą mogli liczyć tam na ulgi.
- Przeprowadzę konkursy architektoniczno-urbanistyczne na koncepcje odnowy lub budowy nowych ratuszy osiedlowych w kilku wybranych punktach miasta.
- Otworzę kolejnych 13 Centrów Aktywności Lokalnej.
- Użyję wszelkich dostępnych i legalnych środków, aby wyplenić grupy neofaszystowskie z Wrocławia. Będę składać zawiadomienia o podejrzeniach popełnienia przestępstw np. na tle nienawiści rasowej i przerywać marsze, podczas których są popełniane przestępstwa oraz jest zagrożone życie, zdrowie i mienie mieszkańców.

Lista nr 8 – KWW KUKIZ'15

Nasz Komitet zdecydowanie sprzeciwia się powiększaniu długu Wrocławia, który obecnie wynosi już ok. 6.000.000.000 zł. Uważamy, że uczciwa władza, nie ma prawa na zaciąganie takich zobowiązań, a następnie ukrywanie ich przed obywatelami w spółkach miejskich. Konieczne jest przeprowadzenie audytu i rozpoczęcie prowadzenia polityki opartej na transparentności i jawności umów. Jesteśmy również zwolennikami obligatoryjnego dla władzy, bezprogowego referendum, podczas którego mieszkańcy mogliby bezpośrednio decydować o ważnych dla Wrocławia sprawach. Uważamy, że konieczna jest także lepsza współpraca z Radami Osiedlowymi, które najlepiej reprezentują potrzeby poszczególnych mieszkańców. Wśród wielu naszych postulatów znajduje się również konieczność likwidacji straży miejskiej, która ze względu na swoje uprawnienia, w żaden sposób nie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa we Wrocławiu. Widzimy natomiast potrzebę poprawy współpracy z policją.

Lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

komitet nie przesłał odpowiedzi

Lista nr 13 – KWW BEZPARTYJNY RUCH OBYWATELSKI

- Oficer planistyczny w liczbie 5 osób. Każdy oficer z BRW ma ściśle współpracujące Rady Osiedla ze sobą, pokryje się to z podziałem terytorialnym w zespołach jeśli chodzi o podział miasta + ten z BZM odpowiada na potrzeby poszczególnych zapytań środowiskowo – komunikacyjnych;
- Zasada co najmniej 2 spotkań z Radą Osiedla podczas procedury planistycznej, np. dyskusja publiczna w siedzibie Rady Osiedla;
- Standardy Urbanistyczne dla Wrocławia – wdrożenie w ciągu pół roku od startu kadencji.
- Zasada zwołania Rady Miejskiej w trybie pilnym – tryb LexDeweloper;
- Biblia Inwestora – czyli co i gdzie można i dlaczego właśnie tam, czyli taki przewodnik po dobrych rozwiązaniach architektoniczno – urbanistycznych i zasada partycypacji w kosztach ze strony miasta w przypadku spełnienia tych wymogów.
- Plany z każdego etapu ze wskazaniem zmian na rysunku i tekście dostępne w necie.
- BRW ma stać się jednostką niezależną od polityki, aby mogła doradzać radnym - także opozycji! Na kształt ZDiUM/WI.
- Zaoferujemy nawet 60% upustu przy wykupywaniu w ramach przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Da to dziesiątkom tysięcy wrocławian poczucie bezpieczeństwa a gminie zapewnienie środki na realizację obietnice.
- Zrealizujemy kompleksową kampanię zachęcającą do rozliczania PIT w mieście,zyskując w czasie kadencji około 200 mln zł w zamian oferując szerszy pakiet korzyści m.in. tańszą komunikację miejską.
- Wyremontujemy rocznie 100 kamienic oraz 10 podwórek a gmina będzie dokładać się w swojej części do funduszów remontowych wspólnot.
- Zainstalujemy w kamienicach windy kończąc z “więźniami 4. piętra”.
- Wybudujemy baseny osiedlowe m.in. na Zakrzowie, Brochowie, Gądowie, Gajowicach.
- Rozwijać będziemy sieć mieszkań komunalnych oraz ograniczymy liczbę pustostanów.
- Stworzymy jedną bazę zaczipowanych zwierząt.
- Postawimy na jasną ścieżkę awansu urzędników i nie będzie mowy o czystce.
- Stworzymy biuro Urbancard na Dworcu Głównym i zainstalujemy wygodne wyświetlacze z odjazdami komunikacji miejskiej w tunelu dworca.
- Ograniczymy liczbę sygnalizacji świetlnych stawiając na inne bezpiecznie rozwiązania
- Zwiększymy rolę i fundusze dla rad osiedli-1 mln zł na każdą a rady uzyskają inicjatywę uchwałodawczą.
- Zwiększymy środki na budżet obywatelski i będzie on waloryzowany.
- Znajdziemy prywatnego właściciela dla Śląska Wrocław i sprzedamy udziały kończąc z płaceniem przez miasta na drużynę.

Lista nr 14 – KW BEZPARTYJNY WROCŁAW

komitet nie przesłał odpowiedzi

Lista nr 16 – KWW JARKA BOGUSŁAWSKIEGO

komitet nie przesłał odpowiedzi

Lista nr 17 – KW WOLNI I SOLIDARNI

komitet nie przesłał odpowiedzi

Lista nr 18 – KWW RAFAŁA DUTKIEWICZA - SOJUSZ DLA WROCŁAWIA

Wrocław ma aż 48 samorządnych osiedli. Niestety ich kompetencje są niewielkie, a poczucie wpływu na miasto jeszcze mniejsze. Uważamy, że to należy zmienić. Nawet największe, problemy społeczne należy rozwiązywać oddolnie, z poziomu lokalnego. Jeżeli tam nie znajdą wsparcia, ani zrozumienia, jeżeli tu nie będzie energii liderów, to problemy nie znikną. Na inicjatywy wrocławskich rad osiedli czeka w tegorocznym budżecie miasta ponad 7 mln zł. Coraz więcej mieszkańców chce działać z sąsiadami. Już nawet 100 tys. osób głosuje co roku na projekty we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim. To ogromna liczna i nasz wspólny sukces. Wrocławianie angażują się w życie miasta we wszystkich jego obszarach. Coraz bardziej chcą aktywnie uczestniczyć i mieć wpływ na jego rozwój. Chcą zadbać o swoje osiedla i współpracować z radnymi osiedlowymi. Dajmy mieszkańcom narzędzia do efektywnej współpracy, zarówno te systemowe, jak i szkoleniowe oraz materialne.

Władze Wrocławia coraz bardziej otwierają się na osiedla, coraz więcej rozmawiają i coraz częściej angażują się w sprawy lokalne. Tworzone są centra aktywności lokalnej. W ubiegłym roku odbył się pierwszy Wrocławski Kongres Rad Osiedli. Kończą się prace nad Konstytucją dla wrocławskich osiedli. Wzmacnianie osiedli wpisane także zostało do Strategii Wrocław 2030 i do studium rozwoju przestrzennego miasta.

Proces decentralizacji został już rozpoczęty i należy go kontynuować, przenosząc coraz większą odpowiedzialność za lokalną przestrzeń na jej mieszkańców. Tym samym, my, jako Samorząd Wrocławia, koordynując komunikację z partnerami lokalnymi, będziemy mogli podejmować decyzje zgodne z potrzebami mieszkańców. By realizować cele publiczne musimy uruchamiać zasoby niepubliczne. Będzie to konieczne zwłaszcza po 2020 r., gdy pula środków z Unii Europejskiej może być znacznie mniejsza. Wyzwaniem staje się więc tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych.

Zachęcajmy więc do współpracy organizacje pozarządowe. Mamy ich we Wrocławiu 4,5 tys., z czego 700 współpracuje z urzędem miejskim, otrzymując ponad 100 mln zł dotacji rocznie. Stwórzmy nowy model działania rad osiedli opierający się na podziale kompetencji, ale także podziale środków pieniężnych w uzgodnieniu z nimi. Bo to one wiedzą najlepiej na co te pieniądze przeznaczyć. Stwórzmy we Wrocławiu prawdziwe partnerstwo lokalne. Zachęćmy rady osiedla do roli lokalnych liderów aktywizujących mieszkańców, angażujmy do współpracy organizacje pozarządowe.

Lista nr 19 – KWW WROCŁAW DLA WSZYSTKICH

MIASTO DLA WSZYSTKICH
- Miejskie Centrum Wsparcia Obywatelskiego - profesjonalne, bezpłatne wsparcie mieszkanek i mieszkańców w pełnym korzystaniu z praw obywatelskich. W Centrum organizowane będą porady prawne, finansowe, pracownicze, ekologiczne i lokatorskie. Mieszkańcy i mieszkanki będą mogły także liczyć na aktywne wsparcie w przejściu niezbędnych procedur – od najdrobniejszych, takich jak reklamacje czy porady prawne, do bardziej skomplikowanych, jak na przykład wniosek o dofinansowanie wymiany pieca, mobbing w miejscu pracy czy zagrożenie eksmisją.
- Przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
- Rozdzielenie imprez miejskich i kościelnych
- Walka z językiem nienawiści w przestrzeni publicznej - rozwiązywanie zgromadzeń, na których łamane jest prawo poprzez mowę nienawiści; zgłaszanie nielegalnych banerów anti-choice.
- Równe traktowanie obywateli i obywatelek z zagranicy - dostęp do usług miejskich np dbanie o informacje w innych językach w miejscach publicznych.
- Miejski Program LGBT+ We Wrocławiu 5-10% mieszkańców i mieszkanek stanowią osoby LGBT+. Doświadczają one często braku akceptacji, a nawet dyskryminacji i przemocy. Wrocławskie lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe czy queer mieszkają tutaj, pracują, uczą się, płacą podatki i mają takie samo prawo jak inni do bezpieczeństwa i poszanowania godności. Ustawy krajowe i obecna władza sprzyjają wykluczeniom, jednak na poziomie samorządowym można realizować program, który sprzyja osobom LGBT+
- Monitoring i system interwencyjny wobec przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT+
- Bezpieczna szkoła i program „Latarnik”
- Miejski Pełnomocnik/Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania
- Audyt działania Karty Różnorodności
- Miasto i urząd zaangażowane w widoczności społeczności LGBT+
- Polityka miejska LGBT+ tworzona i wdrażana we współpracy ze społecznością

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Najczęściej czytane

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Zapłaciłbyś 25 tys. zł za roczne czesne na prestiżowej uczelni?
Oddanych głosów: 58