Wiadomości

Wrocław kolejny rok zmaga się ze szczurami. Urzędnicy apelują do mieszkańców o walkę z gryzoniami

2016-03-21, Autor: jg
Dokładnie w połowie marca ruszyła kolejna akcja deratyzacyjna we Wrocławiu. W naszym mieście walka ze szczurami trwa od wielu lat, ale gryzonie nadal są widoczne, zwłaszcza w cieplejsze dni, w centrum stolicy Dolnego Śląska.

Reklama

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przypomina, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wrocławia, prowadzi kolejną wiosenną akcję deratyzacyjną. Obecna rozpoczęła się 15 marca i będzie trwała do 1 kwietnia.

 

– Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami – informuje Małgorzata Szafran z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

 

Podobnie jak w roku ubiegłym Urząd Miejski Wrocławia zawarł umowę z firmą, która będzie w razie potrzeby prowadziła doraźną deratyzację na terenach miejskich (bez ustanowionego zarządcy). Przypadki występowania szczurów na tych terenach należy zgłaszać do Wydziału Środowiska i Rolnictwa. W miarę potrzeb deratyzację na otwartych terenach przeprowadzają także: ZDiUM w obrębie pasa drogowego, ZZM na terenach zielonych, ZZK i Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. w obrębie zarządzanych budynków i wnętrz podwórzowych.

 

– Aby deratyzacja była skuteczna, a jej efekty utrzymywały się dłużej należy przestrzegać kilku prostych zasad. Nie należy wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki na odpady, dokarmiać ptaków oraz kotów wolnożyjących w miejscach dostępnych dla szczurów. Należy dbać o utrzymanie w porządku w wiatach i osłonach śmietnikowych, pamiętać o zamykaniu klap w pojemnikach na odpady, utrzymywać piwnice w porządku oraz naprawiać uszkodzenia, przez które gryzonie mogą dostawać się do budynków – dodają urzędnicy.

 

W magistracie przypominają również, że trwają konsultacje dot. projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, które zakończą się 22 marca. Do czasu uchwalenia nowego Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, terminy, obszar i zasady prowadzenia obowiązkowej deratyzacji pozostają bez zmian. Projekt nowego regulaminu wymaga jeszcze opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz podjęcia uchwały przez Radę Miejską Wrocławia.

 

Planowane zmiany wprowadzają kolejny termin obowiązkowej deratyzacji na obszarze ścisłego centrum Wrocławia w terminie od 1 do 15 lipca. Przewiduje się, że do tego czasu regulamin w nowym brzmieniu będzie już obowiązywał, a co się z tym wiąże, obowiązkowej deratyzacji będą podlegały dodatkowo: tereny pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych; wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej na obszarze ścisłego centrum Wrocławia, tj. na obszarze ograniczonym rzeką Odrą, ul. Św. Ducha, ul. Frycza Modrzewskiego, ul. Podwale oraz ul. Sikorskiego; sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obrębie Starego Miasta wraz ze studniami i wpustami deszczowymi oraz studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie Starego Miasta.

 

Na terenie Wrocławia obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są: budynki wielolokalowe podpiwniczone; lokale gastronomiczne; obiekty handlowe branży spożywczej; magazyny żywności i płodów rolnych; gospodarstwa rolne i hodowlane; zakłady przetwórstwa żywności; szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie.

 

A także wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej; obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów; schroniska dla zwierząt i ogród zoologiczny oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od 500 mm, przebiegająca w 8 obrębach geodezyjnych w centrum miasta i teren fosy miejskiej.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.