Wiadomości

Wrocław: rusza obowiązkowa deratyzacja. Za niewystawienie trutki grozi mandat!

2022-02-28, Autor: mh

We wtorek, 1 marca, we Wrocławiu rozpocznie się deratyzacja. Strażnicy miejscy będą sprawdzać, czy w budynkach wyłożone zostały trutki na szczury. Za niedopilnowanie tego obowiązku grozi mandat w wysokości 500 zł.

Reklama

Deratyzacja potrwa miesiąc i rozpocznie się 1 marca. – Od tego dnia powinny zostać wyłożone specjalne preparaty do zwalczania gryzoni. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele i zarządcy nieruchomości. Warto pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzić także poza tymi terminami, jeśli tylko stwierdzi się przypadki występowania gryzoni – poinformowała Małgorzata Demianowicz, dyrektor wydziału środowiska i rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

Na podstawie najnowszej uchwały Rady Miejskiej Wrocławia, obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:

-        budynki wielolokalowe podpiwniczone;

-        lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;

-        obiekty handlowe branży spożywczej;

-        obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;

-        wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;

-        wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.

– Trzeba pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości – mówi Grzegorz Rajter z magistratu.

–  Strażnicy miejscy będą przeprowadzać kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się z tego obowiązku, będą mogli ukarać osobę winną zaniedbań mandatem do 500 zł – ostrzega Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej Straży Miejskiej.

Urzędnicy zwracają uwagę na to, że często przyczyną zwiększonej aktywności gryzoni jest łatwa dostępność do pożywienia. Jak temu przeciwdziałać? Oto kilka zasad:

-        ograniczyć wyrzucanie jedzenia,

-        nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady,

-        dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,

-        utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,

-        nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.

Deratyzacją objęte zostaną również nieruchomości w rejonie osiedli Przedmieście Świdnickie i Oławskie, Nadodrze oraz Stare Miasto, gdzie w 2021 r. zaobserwowano największą liczbę gryzoni. – Tereny te poddane będą ciągłemu monitoringowi pod kątem występowania szczurów oraz niezbędnym zabiegom deratyzacyjnym – zapewnia Rajter.

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.