Wiadomości

Wrocławskie sądy szukają ławników. Do obsadzenia 239 stanowisk

2019-06-03, Autor: bas

W połowie czerwca ruszy przyjmowanie zgłoszeń na ławników sadowych. We Wrocławiu do obsadzenia jest łącznie 239 stanowisk w Sądzie Okręgowym i trzech Sądach Rejonowych.

Reklama

Przyjmowanie zgłoszeń na ławników potrwa od 17 czerwca do 1 lipca 2019. Tylko w Sądzie Okręgowym do obsadzenia są 132 stanowiska ławnicze, z czego 40 osób będzie orzekało w sprawach karnych, 82 w rodzinnych, a 10 w sądzie pracy.

Poszukiwani też są ławnicy do sądów rejonowych Fabryczna (12 osób), Krzyki (6 osób) oraz Śródmieście (89 osób).

Wnioski (karta zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami) przyjmowane będą codziennie w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Biurze Rady Miejskiej, pok. 211, Sukiennice 9, w godz. od 10.00 do 14.00.

ZOBACZ TEŻ: Czym zajmuje się Sąd Okręgowy we Wrocławiu?

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego, której druk będzie dostępny w Urzędzie Miejskim (kancelaria urzędu Sukiennice 9, sekretariat Biura Rady Miejskiej - Sukiennice 9, punkt informacji Urzędu Miejskiego - pl. Nowy Targ, kancelaria Urzędu Miejskiego przy ul. W. Bogusławskiego 8,10) oraz na stronach magistratu i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych.

Ławnicy mogą być zgłaszani także przez samych obywateli. W takim przypadku konieczne jest zebranie co najmniej 50 podpisów (wraz z numerem PESEL) od mieszkańców stale zamieszkujących na terenie gminy.

Ławnikiem sądowym może zostać osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończyła 30 lat,

 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczyła 70 lat,

 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Dodatkowo do orzekania z zakresu prawa pracy powinna zostać wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 • duchowni;

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 • funkcjonariusze Służby Więziennej.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji ławników we Wrocławiu udzielane będą pod nr tel. 71 777-74-76.

Czy byłeś/aś kiedykolwiek w sądzie?Oddanych głosów: 274

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.