Edukacja i nauka

Wrocławskie uczelnie zdalnie? Są decyzje o trybie nauczania. Wymagane maseczki

2020-09-03, Autor: Marta Gołębiowska

Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola zebrało się w środę, by omówić sposób prowadzenia zajęć w semestrze zimowym, w warunkach epidemii koronawirusa. Uczelnie mają w tym względzie autonomię, ale ich decyzje są dość spójne. Nauczanie będzie prowadzone hybrydowo, przy zaostrzonym reżimie sanitarnym. Jedna wrocławska uczelnia zdecydowała się na rozwiązanie radykalne.

Reklama

Z powodu zagrożenia epidemicznego chorobą COVID-19 polskie uczelnie są zamknięte od 11 marca tego roku, ale wkrótce, od października, się to zmieni. Rządowych zaleceń na razie brak - rektorzy przejęli inicjatywę. 

Uniwersytet Wrocławski

Bezpieczeństwu studentów i pracowników na wrocławskim uniwersytecie podporządkowana została organizacja całego roku akademickiego 2020/21 (w odróżnieniu do reszty uczelni, które decyzjami objęły wyłącznie semestr zimowy). Pod adresem uni.wroc.pl/covid, 20 września, uruchomiony zostanie specjalny serwis.

Inauguracja roku akademickiego i immatrykulacja zaplanowane są standardowo na 1 października. Zostaną one zorganizowane w trybie hybrydowym (w uroczystości w Oratorium Marianum weźmie udział organiczona liczba osób) i transmitowane na stronie internetowej uniwersytetu i w mediach społecznościowych. Zajęcia dydaktyczne będą natomiast prowadzone w trybie mieszanym: zdalnie, w trybie hybrydowym (zdalnie i stacjonarnie) oraz stacjonarnie.

Każda osoba, wchodząca do budynków UWr, ma wykonywany automatyczny, anonimowy pomiar temperatury. W razie stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,5 stopni zaleca się powtórny pomiar temperatury po upływie 5 minut, a w przypadku powtórzenia wyniku wskazana jest rezygnacja z udziału w zajęciach lub podejmowania pracy.

Wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych prowadzone będą w formie:
- stacjonarnej w obiektach (laboratoria i praktyki, zajęcia wychowania fizycznego),
- hybrydowej - model częściowo stacjonarny w obiektach Uniwersytetu i częściowo zdalny, z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość - konwersatoria i ćwiczenia)
- oraz zdalnej -w całości z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (wykłady, seminaria i lektoraty).

- Sposób prowadzenia zajęć będzie różnił się w zależności od kierunku studiów, a szczegółowe informacje studenci poznają 15 września przypadku semestru zimowego oraz 1 lutego w przypadku semestru letniego - mówi Katarzyna Uczkiewicz, rzeczniczka UWr.

Uniwersytet przygotował ponad tysiąc miejsc w pięciu domach studenckich:
- „Dwudziestolatka” - 286 osób
- „Słowianka” - 170 osób,
- „Parawanowiec” - 103 osoby
- „Ołówek” - 178 osób
- „Kredka” - 264 osoby

Pokoje będą wyłącznie jednoosobowe, a studenci nie będą mogli przyjmować gości. W każdym akademiku pojawią się dozowniki z płynem odkażającym i dwujęzyczną instrukcją obsługi. Studenci będą zobowiązani do dezynfekowania rąk przy wejściu do budynku, przestrzegania zasad dystansu społecznego, unikania gromadzenia się oraz zasłaniania ust i nosa w trakcie korzystania z przestrzeni wspólnych akademika. Przy każdym wejściu staną automat do pomiaru temperatury i dezynfekcji rąk oraz maseczkomat.

- Obiekty sportowe pozostające w zasobie Uniwersytetu Wrocławskiego zostają otwarte. Organizujemy też dobrowolne, bezpłatne szczepienia przeciwko grypie - dodaje Uczkiewicz.

Uniwersytet Ekonomiczny

UE to uczelnia, która zdecydowała się na najbardziej radykalny krok: wszystkie zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym będą tam prowadzone w trybie zdalnym. Jedyny wyjątek stanowić będą zajęcia w specjalistycznych laboratoriach na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, który ma wielodyscyplinowy charakter.

- W ramach tych zajęć studenci m.in. oceniają jakość surowców technologicznych, wykrywają zafałszowania produktów żywnościowych, planują i przeprowadzają eksperymenty chemiczne, badają mikrostruktury metali i stopów oraz projektują i konstruują systemy pomiarowe. Zajęcia te stanowią praktyczne uzupełnienie programu realizowanego w ramach wykładu i nie można ich przeprowadzić zdalnie - wyjaśnia Jolanta Nowacka, rzeczniczka UE.

Zarządzenie rektora w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym dotyczy również kształcenia na studiach Executive Master of Business Administration (EMBA), w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, w Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym oraz w Akademii Młodego Ekonomisty.

Zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Trzeciego Wieku we Wrocławiu oraz w oddziale w Bolesławcu zostały zawieszone do odwołania, a praktyki zawodowe studentów studiów I stopnia będą odbywać się w trybie określonym przez podmiot, który je realizuje.

Na terenie kampusu UE znajdują się dwa akademiki - Ślężak i Przegubowiec. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w domach studenckich UE na pokój będzie przypadać jedna osoba, także w przypadku pokojów dwuosobowych. Wyjątek stanowić będą studenci, prowadzący wspólne gospodarstwo domowe (rodzeństwo, małżeństwa, pary), które po uzyskaniu zgody u kierownika DS będą mogły wspólnie zamieszkać w pokoju dwuosobowym. Ograniczone zostanie także jednoczesne przebywanie studentów w pomieszczeniach ogólnego użytku takich jak kuchnia, sala TV i pralnia.

- Mieszkańcy akademików mają obowiązek poruszania się wyłącznie w maseczkach ochronnych. Utrzymany również zostanie zakaz wstępu dla osób nie będących mieszkańcami domów studenckich oraz opuszczania akademików po godz. 22, do godz. 6 następnego dnia - dodaje Nowacka.

Politechnika Wrocławska

Studia na PWr w semestrze zimowym będą prowadzone w formule hybrydowej. Część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie na uczelni (przede wszystkim laboratoria i zajęcia w-f), a część będzie prowadzona w formie zdalnej (głównie wykłady i lektoraty).

- Plany zajęć mają zostać przygotowane tak, aby kształcenie, w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemicznej, można było w łatwy sposób przestawić na całkowicie zdalne. W przyjętych rozwiązaniach priorytetowo zostaną potraktowani studenci pierwszych i ostatnich semestrów studiów I i II stopnia oraz doktoranci - mówi Michał Ciepielski z PWr.

O formie prowadzenia zajęć na poszczególnych kierunkach oraz latach studiów decydują dziekani i to oni będą informować studentów o przyjętych rozwiązaniach. Zarządzenie rektora, regulujące organizację pracy od 1 października, pojawi się po opublikowaniu zaleceń przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na nowy rok akademicki, lecz nie później niż 15 września.

Studenci wyższych lat mieli możliwość złożenia podań o przydział miejsca w domu studenckim do końca czerwca, czyli jeszcze przed ustanowieniem nauczania hybrydowego. Dlatego uczelnia podjęła decyzję o rozdziale dla tej grupy studentów 1018 miejsc, na złożonych ok. 1300 wniosków. Pozostałe miejsca będą przeznaczone dla obywateli polskich, rozpoczynających studia, studentów z programów wymian studenckich oraz rozpoczynających studia cudzoziemców. 

Na PWr przyjęto zasadę kwaterowania w pokojach jedno- i dwuosobowych. Zdecydowana większość miejsc to moduły składające się z dwóch pokoi dwuosobowych, łazienki i aneksu kuchennego. Uczelnia przyznaje, że nie zauważyła mniejszego zainteresowania miejscem w domach studenckich i zapowiada, że wprowadzi w nich środki bezpieczeństwa takie jak zmniejszenie liczby osób zakwaterowanych, płyny dezynfekcyjne do rąk, nakaz przemieszczania się w maseczkach ochronnych w przestrzeniach wspólnych, ograniczenie liczby osób korzystających z przestrzeni wspólnych, zakaz wejścia dla osób niezakwaterowanych oraz dezynfekcję ciągów komunikacyjnych i kuchni. Przewidziane są również wyznaczone miejsca izolacji dla mieszkańców, którzy ze względów zdrowotnych będą musieli być izolowani.

- Liczba miejsc w akademikach, które rozdzielimy dla wszystkich studentów (wliczając 1018 miejsc dla studentów lat wyższych), będzie wynosiła około 1900. Pozostałe miejsca będą stanowiły miejsca izolacji studentów z objawami chorobowymi - dodaje Ciepielski.

Uniwersytet Przyrodniczy

Zajęcia będą prowadzone w sposób hybrydowy, czyli wykłady na wszystkich wydziałach będą miały wyłącznie formę zdalną, a pozostałe zajęcia – w zależności od specyfiki przedmiotu i możliwości organizacyjnych – będą organizowane zdalnie lub na uczelni. 

- Istnieje duża grupa przedmiotów, na przykład zajęcia kliniczne na weterynarii, niektóre laboratoryjne na biotechnologii żywności, czy terenowe na zootechnice czy rolnictwie, których z oczywistych względów nie da się przeprowadzić zdalnie. Te będą organizowane w klinikach, laboratoriach, ośrodkach i gospodarstwach doświadczalnych i w terenie z zachowaniem wszelkiej ostrożności, a więc w mniejszych grupach, bez możliwości gromadzenia studentów w jednym miejscu oraz z obowiązkiem stosowania maseczek i dezynfekcji rąk - mówi Jolanta Cianciara, rzeczniczka uczelni.

Na wydziałach trwają prace nad przygotowaniem szczegółowych planów zajęć, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

W akademikach UPWr zmniejszył liczbę udostępnianych miejsc, rezygnując z pokojów 3- i 4-osobowych, na rzecz "jedynek" i przestronnych, umożliwiających zachowanie dystansu, pokojów dwuosobowych. We wszystkich domach studenckich obowiązują wzmożony reżim sanitarny, ograniczenie możliwości odwiedzin i organizacji spotkań.

Akademia Wychowania Fizycznego

- Obecna sytuacja to bardzo duży problem, który odczuwalny jest szczególnie w tych jednostkach, w których mamy do czynienia z zajęciami w bezpośrednim kontakcie z innym studentem (wychowanie fizyczne, sport), w laboratorium lub w kontakcie z pacjentem (fizjoterapia). Stawiamy na nauczanie hybrydowe, natomiast w domach studenckich zakwaterowanych zostanie około 50 proc. mniej osób niż zwykle - mówi Ireneusz Cichy, rzecznik AWF.

W przypadku przedmiotów teoretycznych zastosowane zostanie nauczanie zdalne, a teren uczelni zostanie objęty reżimem sanitarnym. W przypadku zajęć stacjonarnych uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy. Studenci i pracownicy poruszać się będą w maseczkach. Rozważany jest też pomiar temperatury na wejściu. Na razie uczelnia przygląda się skuteczności rozwiązań, przyjętych przez szkoły, może być to bowiem cenna wskazówka.

Uniwersytet Medyczny

Tutaj również zastosowane zostanie podejście hybrydowe: część zajęć klinicznych będzie prowadzona stacjonarnie, a reszta - zdalnie. Szczegóły zostaną opublikowane w czwartek na stronie uczelni. O nowych zasadach w akademikach uczelnia informuje tutaj.

Akademia Muzyczna

Oficjalna decyzja w sprawie sposobu przeprowadzania zajęć dydaktycznych zostanie podjęta w poniedziałek, 7 września, ale wstępne ustalenia zakładają hybrydowy system nauczania.
 
- Zajęcia w małych grupach, czyli do kilku osób, będą przeprowadzane stacjonarnie w budynku Akademii Muzycznej, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, natomiast zajęcia grupowe przybiorą formę online - zapowiada Agnieszka Granops z uczelnianego Biura Promocji i Organizacji Imprez.
 
Akademia Sztuk Pięknych
 
Na ASP podjęta została decyzja o prowadzeniu zajeć w formie mieszanej. Wykłady i lektoraty będą miały formę zdalną, natomiast część zajęć, dotycząca przedmiotów realizowanych pracowniach artystycznych i projektowych, warsztaty, seminaria, ćwiczenia i laboratoria odbywać się będzie w trybie stacjonarnym, według szczegółowych harmonogramów, lub też w trybie mieszanym (stacjonarnie i online, z podziałem na grupy).

- Zarówno zajęcia stacjonarne, jak i niestacjonarne prowadzone będą w obowiązującym reżimie sanitarnym. Szczegółowe kwestie, dotyczące organizacji pracy i kształcenia, podamy do wiadomości 18 września. Termin rozpoczęcia zajęć został wyznaczony na dzień 6 października - informuje rektor ASP, prof. Wojciech Pukocz.
Oceń publikację: + 1 + 12 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Kogo w wyborach we Wrocławiu powinna poprzeć Koalicja Obywatelska?
Oddanych głosów: 1436