Wiadomości

Wszystkich Świętych. Jak 1 listopada dojechać na cmentarze autem i komunikacją miejską?

2021-11-01, Autor: ks, mh

Dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe będą kursowały we Wrocławiu z związku z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. W obrębie cmentarzy należy spodziewać się sporych utrudnień dla kierowców. Chcąc dotrzeć do nekropolii samochodem, kierowcy 1 listopada muszą przygotować się na utrudnienia w postaci zakazów parkowania i ulic wyłączonych z ruchu.

Reklama

MPK Wrocław w związku z obchodami Wszystkich Świętych uruchomiło 8 specjalnych linii tramwajowych i 7 specjalnych linii autobusowych, a także zwiększyło częstotliwość kursowania linii aktualnie poruszających się w obrębie cmentarzy. Pasażerowie przemieszczający się komunikacją miejską w najbliższych dniach powinni zwrócić szczególną uwagę na zmiany lokalizacji niektórych przystanków.

1 listopada (poniedziałek)

Linia 74
W godzinach 8:00-18:00 kursuje z częstotliwością co 5 minut, a w godzinach 18:00-20:00 kursuje z częstotliwością co 10 minut.

Linia K
W godzinach 8:00-20:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo) przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.

Linia N
W godzinach 8:00-20:00 wszystkie kursy do pętli przy ulicy Litewskiej i z powrotem do Petrusewicza będą realizowane przez Cmentarz Kiełczowski.

Linia 118
W godzinach 8:00-20:00 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów z częstotliwością co 60 minut.

Linia 123
W godzinach 9:00-18:00 będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut według specjalnego rozkładu.

Linia 720
W godzinach 8:00-20:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od alei Hallera przez ulicę Grabiszyńska do Grabiszyńska (Cmentarz II) i linia będzie kursowała od 8:00 do 18:00 z częstotliwością co 7,5 minuty, a w od 18:00 do 20:00 co 10 minut.

Linie 100, 136 i 143
W związku z wprowadzeniem jednego kierunku ruchu na ulicy Morwowej, autobusy linii 100, 136 i 143 od przystanku „Tarnogaj” do przystanku „Gaj-pętla” będą kursowały objazdem przez ulicę Tarnogajską, Armii Krajowej i Bardzką do Świeradowskiej z pominięciem przystanku „Złotostocka”. W kierunku przeciwnym trasa dla linii 100, 136 i 143 pozostaje bez zmian.

Zmiany lokalizacji przystanków

 • zmiany lokalizacji przystanków z soboty, 30 października ostają utrzymane,
 • przystanek tramwajowy nr 10605 „Kleczkowska” w kierunku Osobowic zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Kleczkowską na przystanek autobusowy nr 10705;

Specjalne linie tramwajowe

Linie E2, E3, E4, E5, E6, E7 i E8 kursują w godz. 8:00-18:00 z częstotliwością co 10 minut oraz w godz. 18:00-20:00 co 20 minut. Linia E9 kursuje w godz. 8:00 – 20:00 z częstotliwością co 20 minut.

Specjalne linie autobusowe

Linie 301, 307, 334, 350 kursują w godz. 8:00–18:00 z częstotliwością co 15 minut oraz w godz. 18:00–20:00 co 30 minut. Linie 322, 335, 336 kursują w godz. 8:00-15:00 z częstotliwością co 10 minut, w godz. 15:00-18:00 co 15 minut oraz w godz. 18:00–20:00 co 30 minut.

2 listopada (wtorek)

Linia 74
W godzinach 9:00-14:00 kursuje z częstotliwością co 7,5 minuty, a w godzinach 14:00-17:00 kursuje z częstotliwością co 12 minut.

Linia K
W godzinach 9:00-17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo) przy skrzyżowaniu ulicy Buforowej i Terenowej.

Linia 121
W godzinach 9:00-14:00 linia będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut.

Linia 319
W godzinach 9:00-14:00 utrzymane zostaną kursy w obu kierunkach na trasie Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II) z częstotliwością co 15 minut.

W dniach 31 października – 2 listopada cmentarze komunalne we Wrocławiu są otwarte w godzinach 6:00-22:00. W miarę możliwości zostaną również otwarte dodatkowe bramy wejściowe nekropolii tak, aby w jak największym stopniu rozłożyć ruch pieszych.

Jak dojechać na cmentarze samochodem?

– W związku ze wzmożonym ruchem w rejonie wrocławskich cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych wprowadzamy zmiany w organizacji ruchu, które pomogą zoptymalizować warunki dojazdu, parkowania i ruchu pieszych, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo wszystkim wymienionym grupom – mówi Andrzej Brzoza, zastępca dyrektora WIM UMW. – Zmiany polegają głównie na ograniczeniu parkowania pojazdów w obrębie cmentarzy, jednak 1 listopada czekają nas także wyłączenia z ruchu kołowego poszczególnych ulic – z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI – dodaje.

Cmentarz Osobowicki

Od soboty, 23 października w rejonie Cmentarza Osobowickiego obowiązują ograniczenia w parkowaniu pojazdów na ulicy Łużyckiej. Kierowcom zostanie udostępniony parking niestrzeżony na 250 miejsc, zlokalizowany pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.

1 listopada na moście Milenijnym na odcinku od ulicy Popowickiej do ulicy Osobowickiej (kierunek od Popowickiej) prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej.

Zamknięta dla ruchu kołowego ogólnodostępnego, z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i Taxi, zostanie zaś ulica Osobowicka – na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego. Tego dnia zamknięte dla ruchu kołowego ogólnodostępnego, ze wspomnianymi wyjątkami, zostaną także ulice: Bezpieczna, Łużycka, Jugosłowiańska wraz z ulicami przyległymi do osiedla Różanka oraz Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance (dla kierunku wyjazd z miasta).

Na ulicy Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga 1 listopada zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu. Tego dnia na ulicy Władysława Reymonta na odcinku od ulicy Łowieckiej do ulicy Kleczkowskiej torowisko tramwajowe będzie przeznaczone wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej.

Postój taksówek wyznaczono na ulicy Osobowickiej przed skrzyżowaniem z ulicą Łużycką.

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie bezpłatny parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Parking funkcjonować będzie do 1 listopada w godz. 7:00-20:00.

Dojazd do parkingu będzie odbywać się następującymi ulicami:

z kierunku północnego – Poznań, Leszno:

 • ul. Żmigrodzką,
 • Obwodnicą Śródmiejską,
 • ul. Obornicką;

z kierunku południowego – Jelenia Góra, Kudowa Zdrój, Wałbrzych:

 • Mostem Uniwersyteckim,
 • ul. Drobnera,
 • ul. Probusa,
 • ul. Trzebnicką,
 • Mostem Trzebnickim,
 • ul. Żmigrodzką,
 • ul. Broniewskiego,
 • ul. Obornicką;

z kierunku zachodniego – Zielona Góra, Lubin:

 • ul. Kosmonautów,
 • ul. Lotnicza,
 • Obwodnicą Śródmiejską,
 • Mostem Milenijnym,
 • ul. Obornicką;

z kierunku wschodniego – Opole, Oława:

 • Mostem  Uniwersyteckim
 • ul. Drobnera,
 • ul. Probusa,
 • ul. Trzebnicką,
 • ul. Ołbińską,
 • Mostem Trzebnickim,
 • ul. Żmigrodzką,
 • ul. Broniewskiego,
 • ul. Obornicką.

Cmentarz Grabiszyński

Teren przy bramie bocznej Cmentarza Grabiszyńskiego od 23 października został przeznaczony dla potrzeb pętli autobusowej. Od piątku, 29 października od godz. 07:00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięta dla ruchu kołowego zostanie także część jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera.

1 listopada ulica Grabiszyńska na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej będzie zamknięta dla ruchu kołowego z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI. Wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej.

Ulica Ostrowskiego pozostanie dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Przystanek końcowy (pętla) autobusowych linii specjalnych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej, przy bocznej bramie cmentarza. Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.

Parkingi dla komunikacji indywidualnej 1 listopada zorganizowano przy ulicach: Klecińskiej (parking ogólnodostępny, bezpłatny na terenie firmy FAT), Ostrowskiego (parking płatny, na terenie TWINS) oraz Ostrowskiego (parking bezpłatny na terenie WBCO).

Zmiany przy kolejnych cmentarzach znajdują się na następnej stronie.

Cmentarz Kiełczowski

1 listopada przy cmentarzu od ulicy Kiełczowskiej do Bierutowskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu na łączniku z możliwością jednostronnego parkowania.

Cmentarz Św. Rodziny – ul. Smętna

Sięgacz ulicy Smętnej do bramy wjazdowej cmentarza od 23 października jest zamknięty dla ruchu kołowego ze wzglądu na kiermasz świąteczny.

1 listopada w pobliżu Cmentarza Św. Rodziny zostaną zamknięte dla ruchu kołowego ulice: Smętna, Narcyzy Żmichowskiej, Emilii Plater, Partyzantów (na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej) oraz Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

Cmentarz Św. Wawrzyńca – ul. Bujwida

Ulica Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych od 23 października została zamknięta dla ruchu kołowego ze względu na kiermasz świąteczny.

1 listopada zamknięte się dla ruchu kołowego będą także ulice: Bujwida –na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych, Sopocka, Liskego oraz Czerwonego Krzyża.

Cmentarz Św. Ducha - ul. Bardzka

Na ulicy Morwowej 1 listopada zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Ziębickiej. Część jezdni ulicy Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zostanie zorganizowany także płatny parking przy ulicy Buforowej 2.

Cmentarz przy ul. Złocieniowej

Ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulica Przylaszczkowa od strony ulicy Malwowej 1 listopada zostaną zamknięte dla ruchu kołowego.

W bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy przy ulicach: Jerzmanowskiej, Trzmielowickiej, Zabrodzkiej, Gorlickiej, Działkowej, Kiełczowskiej oraz Brodzkiej od 23 października obowiązuje zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Część sygnalizacji świetlnych w bezpośrednim rejonie cmentarzy Osobowickiego i Grabiszyńskiego będzie pracować w trybie „światło żółte pulsujące”. We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione będą posterunki policji, straży miejskiej i służb MPK.

– Miasto robi wszystko, by zadbać o bezpieczeństwo wrocławian zmierzających na lokalne cmentarze, dlatego pierwsze specjalne autobusy i tramwaje wyruszyły na ulice już 23 października. Wrocławianie ze specjalnej komunikacji w okresie Wszystkich Świętych będą mogli korzystać aż do 2 listopada, a co ciekawe od 30 października do 1 listopada na ulicach miasta pojawi się aż 8 specjalnych linii tramwajowych i 7 specjalnych linii autobusowych, co oznacza, że na przystankach przy cmentarzach Osobowickim i Grabiszyńskim pojazdy komunikacji miejskiej będą pojawiać się z częstotliwością jednej minuty – mówi Adam Więcek z Biura Zrównoważonej Mobilności UMW.

W dniach 31 października – 2 listopada cmentarze komunalne we Wrocławiu są otwarte w godzinach 6-22. W miarę możliwości zostaną również otwarte dodatkowe bramy wejściowe nekropolii tak, aby w jak największym stopniu rozłożyć ruch pieszych.

– Apeluję o poczucie wzajemnej odpowiedzialności za siebie – mówi ks. Rafał Kowalski, rzecznik Archidiecezji Wrocławskiej. – W pierwszych dniach listopada modlimy się za zmarłych, ale nie koniecznie wszyscy musimy robić to 1 listopada. Odpust zupełny możemy także uzyskać aż do 7 listopada, dlatego warto rozważyć rozłożenie wizyt na cmentarzach na kilka dni, unikając tym samym nadmiernych tłumów. Pamiętajmy też o obowiązujących obostrzeniach sanitarnych. To także wyraz wzajemnej odpowiedzialności i solidarności – podkreśla.

W dniu Wszystkich Świętych w obrębie wrocławskich nekropolii będzie można zobaczyć także SZCZEPCIObus, czyli mobilny punkt szczepień wrocławskiego MPK. Podawane w nim będą jednodawkowe szczepionki Johnson&Johnson, a szczepienia będzie można dokonać bez wcześniejszej rejestracji.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.