Na sygnale

Miasto apeluje do właścicieli nieruchomości o walkę ze szczurami

2015-11-10, Autor: jg
Dokładnie w niedzielę, 15 listopada, rozpoczyna się jeden z dwóch, wskazanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, dwutygodniowych okresów prowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie nieruchomości.

Reklama

Obowiązek deratyzacji, we wskazanych terminach, a także doraźnie w razie potrzeby - spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

 

We Wrocławiu obowiązkowej deratyzacji podlegają: budynki wielolokalowe podpiwniczone; lokale gastronomiczne; obiekty handlowe branży spożywczej; magazyny żywności i płodów rolnych; gospodarstwa rolne i hodowlane; zakłady przetwórstwa żywności; szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej; obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów; schroniska dla zwierząt i ogród zoologiczny, a także sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od 500 mm wzwyż, przebiegającą w 8 obrębach w centrum miasta i teren fosy miejskiej.

 

 

W przypadku występowania gryzoni deratyzację należy przeprowadzać również poza terminami i terenami określonymi w Regulaminie. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami), właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.

 

Aby przeciwdziałać zwiększaniu się populacji szczurów należy wspierać działanie właścicieli i stosować się do kilku podstawowych zasad. – Najlepiej ograniczyć wyrzucanie jedzenia, nie wyrzucać odpadów i resztek kuchennych poza kosze, zamykać klapy w pojemnikach, dbać o porządek w miejscach gromadzenia odpadów (boksach i wiatach śmietnikowych) i utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym – wylicza Joanna Małaszuk, kierownik Działu Odpadów Komunalnych w UM Wrocławia.

 

– Nie należy dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, zwłaszcza wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu. Ważne jest też, by tworzyć warunki dla wolnożyjących kotów, które są naturalnymi wrogami szczurów, pamiętając jednocześnie aby miejsca karmienia kotów były niedostępne dla gryzoni. Jeżeli na terenie nieruchomości zaobserwujemy pojawienie się szczurów należy zawiadomić o tym jego właściciela lub zarządcę, który jest zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia deratyzacji – dodają urzędnicy.

 

Dodatkowe działania Miasto prowadzi także dodatkowe działania wspierając w zadaniu deratyzacji właścicieli i zarządców w ścisłym centrum. Urząd Miejski zlecił interwencyjną deratyzację ok. 1,4 ha w lokalizacjach, których mieszkańcy najczęściej sygnalizowali występowanie szczurów (m.in. Psie budy, Więzienna).

 

– Kolejna interwencyjna akcja na zlecenie miasta zbiegnie się z terminem obowiązkowej deratyzacji nieruchomości przez zarządców, by działania były jak najbardziej kompleksowe. Ponadto w najbliższym czasie do mieszkańców oraz restauratorów Starego Miasta trafią informacje wskazujące, jakie działania mogą podjąć, by nie zwiększać populacji szczurów w swoim otoczeniu. Te informacje kładą nacisk na bezpieczne pozbywanie się odpadów (zwłaszcza resztek żywności), stosowanie młynków koloidalnych (niezgodne z prawem), prowadzenia ogródków gastronomicznych czy prowadzenie deratyzacji w taki sposób, by działania były skuteczne. Wcześniej miasto prowadziło także szkolenia dla zarządców nieruchomości oraz spółdzielców, w jaki sposób należy prowadzić deratyzacje, by przynosiła pożądane efekty – wymieniają pracownicy wrocławskiego magistratu.

 

Jesienna akcja rozpocznie się 15 listopada i zakończy 1 grudnia. Oznacza to, że z chwilą rozpoczęcia deratyzacji powinny zostać wyłożone preparaty deratyzacyjne. Powinny być one uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a jeżeli preparaty będą nadal zjadane przez gryzonie, to nawet po zakończeniu terminu. Należy na bieżąco prowadzić monitoring działań a preparat usunąć dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania przez gryzonie. Kolejna akcja rozpocznie się 15 marca i zakończy 1 kwietnia przyszłego roku.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.