Wiadomości

NIK negatywnie o platformie e-DolnyŚląsk. Kontrolerzy stwierdzili mnóstwo nieprawidłowości

2016-01-21, Autor: Tomek Matejuk
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport w sprawie kontrowersyjnej platformy informacyjnej e-DolnyŚląsk. Kontrolerzy negatywnie ocenili proces przygotowania i realizacji projektu, opiewającego na ponad 60 mln złotych. Krytyka dotyczy m.in. zbyt długiego czasu od rozpoczęcia prac nad portalem a umownym terminem jego wykonania.

Reklama

Światło dzienne właśnie ujrzał raport Najwyższej Izby Kontroli na temat budowy platformy informacyjnej e-DolnyŚląsk, czyli kontrowersyjnego projektu urzędu marszałkowskiego, opiewającego na ponad 60 mln złotych.

 

NIK negatywnie oceniła przygotowanie i realizację całego przedsięwzięcia.

 

- Założenia, mające na celu skuteczną i terminową realizację tego przedsięwzięcia, nie zostały spełnione przede wszystkim z powodu kolejnych zmian koncepcji i przewlekłego działania zarządu województwa dolnośląskiego, zarówno na etapie przygotowania projektu, jak i w toku opracowywania dokumentacji projektowej - tłumaczą kontrolerzy.

 

 

Siedem lat to za długo

 

Jak ocenia NIK, czas między rozpoczęciem projektu w 2007 roku, opracowaniem studium wykonalności (2009 r.), a umownym terminem jego wykonania (2014 r.) był zbyt długi m.in. z punktu widzenia dynamicznego rozwoju technologii oraz zasobów internetowych.

 

- Zmiany i dynamiczny rozwój internetu, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich siedmiu lat, spowodowały, że portal e-DolnyŚląsk nie byłby, w momencie wdrożenia, tak innowacyjny jak zakładano w 2007 roku, czyli na etapie idei jego stworzenia - podkreślają przedstawiciele NIK.

 

Dodają, że już pod koniec 2011 roku w ekspertyzie zleconej przez UMWD pojawiły się wątpliwości co do możliwości pomyślnego wykonania i wdrożenia projektu, jak również wykorzystania dofinansowania unijnego. Urząd nie zdecydował się jednak wówczas na przerwanie realizacji.

 

Kontrolerzy wyliczają, że stwierdzone nieprawidłowości polegały na m.in. braku konsultacji społecznych, nieterminowej realizacji projektu, nierzetelnym opracowaniu dokumentacji czy niedokonaniu przez zarząd województwa zwrotu do Ministerstwa Finansów do końca 2014 roku środków w wysokości ponad 52 tys. złotych z tytułu nierozliczonej zaliczki.

 

Inne nieprawidłowości stwierdzone przez NIK to choćby nieprzechowywanie na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku UMWD środków w kwocie ponad 50 mln złotych, sporządzanie nierealnych harmonogramów płatności, bezpodstawne przedłużenie terminu wykonania platformy czy też niezapewnienie usług inżyniera kontraktu w końcowym okresie obowiązywania umowy.

 

Do procesu nie doszło

 

Przypomnijmy, pod koniec lutego 2015 roku urząd marszałkowski zerwał opiewającą na ponad 60 mln złotych umowę na budowę platformy informacyjnej e-DolnyŚląsk.

 

- Umowa na realizację projektu oraz zapisy aneksu do wspomnianej umowy obligowały wykonawcę platformy do jej uruchomienia do 20 lutego br. Termin ten nie został dochowany, a opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów projektu sięgają wielu miesięcy - tłumaczyli przedstawiciele urzędu marszałkowskiego.

 

Na początku kwietnia zeszłego roku warszawska firma Qumak - wykonawca platformy - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami złożyła pozew przeciw urzędowi marszałkowskiemu - spółka żądała łącznie ponad 95,6 mln złotych.

 

Firma domagała się pełnego wynagrodzenia należnego za realizację kontraktu, pomniejszonego o wypłacone dotychczas kwoty, czyli około 64,7 mln złotych. Jednocześnie prawnicy Qumaka zażądali niemal 30,9 mln zł tytułem odszkodowania na pokrycie kosztów poniesionych przez firmę.

 

Do długiego procesu sądowego jednak nie doszło, bo obie strony w czerwcu 2015 roku podpisały ugodę.

 

Zgodnie z dokumentem, UMWD odkupił część dostarczonego sprzętu za kwotę 1,59 mln zł, na co składała się ortofotomapa całego województwa, wideobanery oraz wcześniej przekazany sprzęt komputerowy.

 

Jednocześnie urząd marszałkowski zyskał możliwość wykorzystania przeznaczonych wcześniej na e-platformę 66 milionów złotych na realizację innych inwestycji w regionie.

 

-  Dzięki tzw. mechanizmowi elastyczności, 55 mln złotych unijnej dotacji przesunęliśmy na najważniejsze dla województwa inwestycje. Środki te zainwestujemy w zakup sprzętu medycznego, budowę i modernizację dróg i kolei oraz zakup nowoczesnych szynobusów - tłumaczył w zeszłym roku Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.

 

Zgodnie z decyzjami zarządu województwa 7,5 mln złotych zostało przekazanych na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do leczenia chorób nowotworowych. 29,5 mln złotych - na zakup szynobusów dla Kolei Dolnośląskich, pozostałe środki zasiliły budżet przeznaczony na inwestycje kolejowe (trasa Wrocław-Trzebnica) oraz drogowe.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.