Pife

Warto korzystać z unijnych dotacji
1

W podwrocławskiej miejscowości stanie Mobilny Punkt Informacyjny

Mieszkańcy Kątów Wrocławskich i okolic będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie wsparcia z funduszy europejskich. W ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, dyżur będą pełnić pracownicy głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) we Wrocławiu.

2015-04-14 09:52 Autor: jg
Urząd Marszałkowski we Wrocławiu
0

To będzie środa z funduszami europejskimi we Wrocławiu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne spotkanie pod hasłem „Środa z Funduszami dla jednostek nauki”, które odbędzie się 5 listopada. Spotkanie dotyczy wsparcia dla uczelni i instytucji naukowych, jakie dostępne będzie w perspektywie finansowej 2014-2020.

2014-11-04 13:56 Autor: jg
Dzięki funduszom europejskim najbardziej rozwija się infrastruktura w naszym województwie
0

Nowa siedziba głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Od 25 kwietnia główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) we Wrocławiu znajduje się w nowej siedzibie. Po porady dotyczące dofinansowania z funduszy europejskich można zgłaszać się do pokoju 300 na III piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul Wybrzeże Słowackiego 12-14. Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów PIFE pozostają bez zmian.

2014-04-26 06:03 Autor: jg