Biznes

Kontrola CBA w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Wykryto nieprawidłowości

2021-04-22, Autor: mgo/mat.pras.

Nieprawidłowości we wdrażaniu systemów informatycznych „Nasz Wrocław” oraz „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń”, a także w realizacji kampanii promocyjnych „Akademicki Wrocław” i „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” ujawnili kontrolerzy z wrocławskiej delegatury CBA.

Reklama

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu od 8 czerwca 2020 r. do 8 marca 2021 r. prowadziła kontrolę wybranych umów z lat 2014-2020 w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. W toku kontroli funkcjonariusze sprawdzali zamówienia realizowane zarówno powyżej, jak i poniżej wartości 30 tys. euro - i stwierdzili w nich liczne nieprawidłowości.

Zamówienia zrealizowane powyżej 30 tys. euro dotyczyły dwóch ogólnopolskich kampanii promocyjnych, prowadzonych w internecie i w mediach społecznościowych, w ramach realizacji projektów „Promocja wybranych gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” oraz „Akademicki Wrocław”.

Podczas kontroli stwierdzono naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zastosowanych kryteriów oceny ofert. Kryteria te zostały opisane w sposób nieprecyzyjny i niejednoznaczny, co uniemożliwiało ich prawidłową, obiektywną weryfikację i ocenę. Kolejne ujawnione nieprawidłowości to brak dokumentacji, wynikającej z zapisów umowy, a dokładnie raportu końcowego, który miał być podstawą rozliczenia wynagrodzenia, oraz brak wymaganych podpisów na protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zrealizowany poniżej progu 30 tys. euro system informatyczny, obsługujący miejski program „Nasz Wrocław”, został zlecony w ramach dwóch odrębnych postępowań temu samemu wykonawcy. Łączna suma wynagrodzeń przekroczyła próg ustawowy określony w Prawie zamówień publicznych, a procedura doboru potencjalnych wykonawców przez ARAW S.A. skutkowała złożeniem oferty tylko przez wybraną spółkę. Serwis internetowy „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń”, realizowany w ramach zleceń poniżej progów 30 tys. eur, był wykonany przez tę samą firmę, która w latach 2014-2019 podpisała ze spółką miejską sześć umów abonamentowych.

W zabezpieczonej dokumentacji nie stwierdzono także żadnych śladów, potwierdzających przeprowadzanie przez ARAW S.A. czynności oszacowania wartości tych zamówień, czym naruszono równocześnie ustawę Pzp i wewnętrzny regulamin ich udzielania.

Dodatkowo kontrolujący stwierdzili naruszenie zapisów jednej z umów w zakresie odbioru przedmiotu zamówienia – jeden z protokołów odbioru został podpisany trzy miesiące po wskazanym w umowie  terminie. Spółka nie weryfikowała także zakresu i terminowości prac realizowanych przez wykonawcę na podstawie raportów miesięcznych, pomimo zawarcia w umowie takiego wymogu. Dotyczyło to zarówno programu „Nasz Wrocław”, jak i platformy „Wrocławska baza miejsc i wydarzeń”.

Również reklamy zewnętrzne (billboardy) zostały zlecone w ramach postępowania poniżej 30 tys. euro wykonawcy, z którym spółka nie zawarła stosownej, wymaganej regulaminem umowy.

To nie wszystko. Nieprawidłowości stwierdzono również w zakresie organizacji prowadzenia dokumentacji w ARAW S.A., polegające na braku w siedzibie spółki oryginałów dokumentów oraz braku złożonych podpisów przez wykonawcę na dokumentach, dotyczących odbioru jednego z zamówionych systemów. W toku czynności stwierdzono, że w dwóch umowach nanoszono zmiany już po ich podpisaniu. Analiza dokumentacji wykazała także, że pomiędzy ARAW S.A. i późniejszym wykonawcą doszło do nieuprawnionej wymiany korespondencji mailowej, dotyczącej sporządzenia specyfikacji technicznej.

- Jeszcze w trakcie przeprowadzanego postępowania kontrolnego prezeska zarządu, która objęła funkcję 1 grudnia 2019 r., wprowadziła zmiany w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro, oraz w sposobie obiegu i przechowywania dokumentów. Przeprowadzone zostały także szkolenia dla pracowników z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania zamówień - informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert TuWrocław

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tuwroclaw.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Na które polskie owoce czekasz najbardziej?Oddanych głosów: 2768