Biznes

Nowe mapy w Geoportalu. Decyzje architektoniczne i o środowiskowych uwarunkowaniach

2019-09-19, Autor: mgo

Urząd Miejski poszerzył zakres danych zawartych w Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia. Pojawiły się w nim dwie nowe mapy z decyzjami architektonicznymi i decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach.

Reklama

Publikacja informacji o środowiskowych uwarunkowaniach może okazać się ułatwieniem dla mieszkańców i deweloperów. Prezentowane dane zawierają m.in. nazwę i cel przedsięwzięcia wobec którego została wydana decyzja, jej znak oraz datę wydania. Decyzje środowiskowe mówią o tym, w jaki sposób należy realizować inwestycję tak, by miała ona jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. To jedno z pozwoleń administracyjnych, niezbędnych do legalnej realizacji inwestycji.

Druga z map zawiera wybrane sprawy prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa, związane z pozwoleniami na budowę, pozwoleniami na rozbiórkę, ustaleniem warunków zabudowy czy zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych. Sprawy są opisane m.in. przez grupę i rodzaj, nazwę inwestycji, numery i daty wniosków i decyzji, według których możliwe jest ich wyszukiwanie.

W 2008 r. nastąpiła pierwsza znacząca rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, w wyniku której udostępnione zostały mapy zawierające m.in. ortofotomapę, mapę własności, plany miejscowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dane 3D. Aktualna postać Geoportalu jest stale rozbudowywana i zawiera obecnie m.in. ponad 20 map tematycznych.

Należą do nich Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z 2018 roku, Demografia, Gminna Ewidencja Zabytków, Mapa akustyczna czy Mapa tras rowerowych. Część danych – m.in. adresy, plany miejscowe, decyzje architektoniczne i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – jest aktualizowanych na bieżąco. Informacje są pozyskiwane bądź wytwarzane przez jednostki gminy lub pozyskiwane od innych podmiotów publicznych, np. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czy Głównego Urzędu Statystycznego.

Miesięcznie Geoportal odwiedza średnio 46 tysięcy unikalnych użytkowników. Działa pod adresem geoportal.wroclaw.pl.

Oceń publikację: + 1 + 6 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.