Wiadomości

Nowy obszar rewitalizacji. Konsultacje na ośmiu osiedlach [ZDJĘCIA]

2021-07-20, Autor: mh/mat.pras.

Informacje o potrzebach, szansach i potencjałach tkwiących w nowych obszarach objętych rewitalizacją zostaną zebrane w czasie akcji, która odbędzie się latem na ośmiu wrocławskich osiedlach. W programie tej inicjatywy są plenerowe spotkania przy mapie, rozmowy z lokalnymi liderami i odkrywanie osiedlowych historii.

Reklama

Rada Miejska Wrocławia w ostatnich miesiącach wyznaczyła tzw. obszar rewitalizacji, którego granice pokrywają się z granicami ośmiu osiedli: Brochowa, Kleczkowa, Księża, Nadodrza, Ołbina, placu Grunwaldzkiego, Przedmieścia Oławskiego i Świdnickiego.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma umożliwić kompleksowych działań przy współudziale mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji tam działających.

– Ustawa o rewitalizacji zobowiązuje do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały o Gminnym Programie Rewitalizacji – mówi Sebastian Wolszczak, zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej. I dodaje, że wspólnie ze Strefą Kultury Wrocław postanowili włączyć w proces jego tworzenia mieszkańców.

W wakacje osoby mieszkające na ośmiu wrocławskich osiedlach zostaną zaproszone do wspólnych działań. Mają one umożliwić rozpoznanie szans i potencjałów konkretnych miejsc, a także zebranie informacji o aktywnych podmiotach, które odpowiadają za lokalne działania społeczne.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną trzy procesy – tworzenie sentymentalnych map, animacyjne mapowanie szans i potencjałów oraz zbieranie informacji od osiedlowych liderek i liderów za pomocą kwestionariusza.

– Zależy nam na możliwie szerokim zebraniu opinii o każdym z osiedli. Wierzymy, że to sami mieszkańcy i mieszkanki najlepiej dostrzegają potencjał przestrzeni, które zamieszkują i są w stanie wskazać nam miejsca, na co dzień niezauważalne, ale mogące stać się istotnym punktem odniesienia w procesie rewitalizacji – mówi Anna Bieliz, koordynatorka procesu ze Strefy Kultury Wrocław.

Mapowanie szans i potencjałów

W najbliższym czasie na ośmiu osiedlach spotkać będzie można ośmioro badaczy – osób znanych z lokalnych działań animacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych czy sportowych. Zbierać będą opinie mieszkańców i mieszkanek o miejscach, w których spędzają swój wolny czas, które wykorzystywane są do organizacji wydarzeń, czy też są interesujące, ale czasami zapomniane lub zaniedbane.

Organizatorzy podkreślają, że badania odbywać będą się w swobodnej, warsztatowej formule przy okazji pikników, warsztatów, pokazów oraz innego rodzaju osiedlowych wydarzeń. W trakcie rozmów każda z chętnych osób będzie mogła na wielkoformatowej mapie zaznaczyć wytypowane przez siebie miejsca.

Z mapami związany jest też drugi element projektu, czyli prowadzona przez Strefę Kultury Wrocław akcja „Stwórz z nami Sąsiedzkie mapy osiedla”. Dzięki niej powstaną subiektywne przewodniki zawierające historie, opowieści i wspomnienia z ośmiu osiedli.

Kwestionariusz dla liderów i liderek

Kolejnym krokiem, który ma umożliwić identyfikację potencjałów obszaru rewitalizacji jest przeprowadzenie badania z osiedlowymi liderami i liderkami – zarówno zorganizowanym podmiotom (jak m.in. rady osiedli, Centra Aktywności Lokalnej, NGOsy, instytucje kultury i placówki edukacyjne), jak i grupom nieformalnym i osobom działającym niezależnie.

Kwestionariusze będą zawierały pytania o prowadzone i planowane aktywności, partnerstwa, sposób finansowania inicjatyw, a także o miejsca z potencjałem do działań. – Mają one na celu identyfikację aktorów osiedlowych, których warto uwzględnić przy działaniach rewitalizacyjnych oraz zasobów, które mogą zostać w tym procesie wsparte oraz wykorzystane – wyjaśniają inicjatorzy akcji. I dodają, że na podstawie wypełnionych kwestionariuszy zostanie również opracowany katalog potencjałów, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-przestrzennej na każdym z rewitalizowanych osiedli.

Dla osiedlowych liderów i liderek przygotowano spotkania informacyjne przedstawiające główne założenia procesu. Odbędą się one w dwóch terminach w formie online na platformie Zoom: 20 lipca (g. 17:30) oraz 21 lipca (g. 11:00). Każde z nich będzie miało taki sam przebieg. Zgłoszenia przesyłać można na adres: anna.cwynar@strefakultury.pl.

Trzy opisane procesy po analizie zebranych na ich podstawie danych, zostaną podsumowane w raporcie. Oprócz opisanych wyżej działań, jesienią tego roku planowane jest również przeprowadzenie tzw. „prekonsultacji”, na podstawie których będzie można zgłaszać propozycje działań rewitalizacyjnych.

Oceń publikację: + 1 + 6 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.