Wiadomości

Podwyżka opłat za wywóz śmieci. Ile zapłacimy od września?

2020-08-31, Autor: bas

Od 1 września we Wrocławiu zaczną obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z początkiem miesiąca zmienia się sposób naliczania opłat, co sprawi, że możemy spodziewać się rachunków wyższych o średnio 36%.

Reklama

Zgodnie z nowymi przepisami (nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) od teraz właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek segregacji odpadów na 5 frakcji: niesegregowane (zmieszane); papier, tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; szkło oraz bioodpady.

Od września wrocławianie mogą spodziewać się rachunków za wywóz śmieci wyższych o średnio 36%. Władze miasta przekonują jednak, że i tak nie jest to drastyczna podwyżka, bo w wielu innych miastach podwyżki sięgają nawet 50-100%.

– Wzrost cen za gospodarowanie odpadami w naszym mieście wynika głównie z regulacji wprowadzonych w ubiegłym roku przez państwo, chodzi o  tzw. ustawę śmieciową. Ponieważ zmienił się system gospodarki odpadami, między innymi doszła dodatkowa frakcja – bioodpady i to podniosło koszty. Miasto Wrocław na śmieciach nie zarabia. System musi się samobilnasować. Oznacza to, że wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców, muszą pokrywać koszty funkcjonowania gospodarki odpadami – przekonuje Marcin Urban, skarbnik miasta.

Wrocławski magistrat wzrostem cen obarcza parlament, który zdaniem urzędników ustalił na zbyt niskim poziomie stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, służących m.in. prowadzeniu działalności gospodarczej, co miało spowodować konieczność dodatkowego obciążenia mieszkańców.

Miasto zauważa też, że w ostatnich latach wzrosła tzw. opłata marszałkowska, pobierana za umieszczanie odpadów na składowiskach. Było to podyktowane wzrostem kosztów pracy, cen energii oraz paliwa.

– Rok 2020 w gospodarce odpadami we Wrocławiu będzie szczególny jeszcze z innego powodu. Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, musimy wdrożyć selektywną zbiórkę z podziałem na poszczególne frakcje, w tym bioodpady. Taka zbiórka już działa na Starym Mieście, Śródmieściu i Psim Polu. Do końca roku obowiązek ten będzie dotyczył mieszkańców Fabrycznej i  Krzyków. Ekosystem podstawia właścicielom nieruchomości brązowe pojemniki, gdzie zbierane są odpady kuchenne oraz skoszona trawa, liście, kwiaty. Nadal będą dystrybuowane też brązowe worki na bioodpady z  terenów zielonych – przypomina Bartosz Małysa, prezes spółki Ekosystem.

Od 2015 r. do teraz ilość odpadów „produkowanych” we Wrocławiu, wzrosła o ok. 45 tys. ton. Rocznie każdy mieszkaniec miasta wytwarza ok. 400 kg odpadów.

Nowe opłaty za śmieci we Wrocławiu. Ile zapłacimy?

Według nowych stawek wrocławianie mieszkający w zabudowie wielorodzinnej zapłacą:

 • 1,20 zł/m2 – jeśli na jednego lokatora przypada do 27 m2 (obecnie płaciliśmy 0,85 zł za każdy m2),

 • 25,50 zł od osoby jeżeli na 1 lokatora przypada więcej niż 27 m2 (obecnie 19 zł).

Zamieszkujący w domkach jednorodzinnych i budynkach do 4 mieszkań:

 • 1,30 zł/m2 – jeśli na 1 lokatora przypada do 27 m2 (obecnie 0,95 zł),

 • 29,50 zł od osoby jeżeli na 1 lokatora przypada więcej niż 27 m2 (obecnie 22 zł).

Przykładowo:

 • 1 osoba zamieszkująca w mieszkaniu o powierzchni 35 m2 – 25,50 zł

 • 4 osobowa rodzina mieszkająca mieszkaniu o powierzchni 50 m2 zapłaci 60 zł

 • 2 osoby zamieszkujące w domu o powierzchni 100 m2 – 59 zł

Nie segregowałeś, musisz złożyć nową deklarację!

W związku ze zmianami, od 1 września właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, mają obowiązek złożenia nowych deklaracji ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

Mieszkańcy, którzy wcześniej zadeklarowali segregacją dostaną jedynie aktualizację stawek. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy przed wejściem w życie nowych uchwał zadeklarowali segregację odpadów, otrzymają zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Deklaracje do pobrania dostępne będą od 1 września na stronie: https://www.wroclaw.pl/portal/deklaracja-smieciowa

Deklarację śmieciowa i inne wymagane dokumenty można:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław,

 • złożyć w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 oraz przy ul. G. Zapolskiej 4 (w sali obsługi nr 3, stanowisko 16).

Do 10 października:

 • właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy zamierzają zadeklarować kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji;

 • właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Wrocław odbierała odpady z ich nieruchomości po 1 września 2020 r., muszą złożyć pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości;

 • właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, pozostają obowiązkowo objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla lokali użytkowych, wynikającą z rządowej ustawy, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji. W związku z tym należy złożyć nowe deklaracje obowiązujące od 1 września.

15 października:

 • upływa pierwszy termin płatności po nowych stawkach dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy przed wejściem w życie nowych uchwał zadeklarowali segregację odpadów. Otrzymają oni zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Czy życie we Wrocławiu jest drogie?
Oddanych głosów: 3095

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 12

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.