Biznes

Trasa S3 będzie wreszcie kompletna? Umowa na ostatni odcinek podpisana

2019-11-20, Autor: mgo

Jest przełom w pełnej przeszkód i trudności budowie trasy ekspresowej, która za półtora roku ma wreszcie połączyć dolnośląski Bolków ze Szczecinem. GDDKiA podpisała umowę na dokończenie prac na ostatnim odcinku między węzłami Kaźmierzów i Lubin Północ.

Reklama

W środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na zakończenie robót na odcinku drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. To ostatni brakujący fragment S3 pomiędzy Bolkowem w województwie dolnośląskim i Szczecinem w województwie zachodniopomorskim.

Wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca. Zakończenie robót przewidziane jest na II kwartał 2021 r. Prace na odcinku o długości ok. 14,4 km zrealizuje konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex (partnerzy). Wartość umowy to ok. 228,4 mln zł.

Do wykonania pozostało ok. 25 proc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (na odcinku Kaźmierzów - Polkowice dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i pasy awaryjne, a na odcinku Polkowice - Lubin Północ dwie jezdnie po trzy pasy ruchu i pasy awaryjne) oraz węzły Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. 

Do zadań wykonawcy będzie należało także dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Konsorcjum będzie musiało uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach dotychczasowego wykonawcy do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem inwestor podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

- Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów - mówi Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.

GDDKiA naliczyła dotychczasowemu wykonawcy kary umowne w wysokości blisko 84,5 mln zł za przekroczenie czasu na zakończenie robót z jego winy. Dodatkowo jest uprawniona do obciążenia go dalszymi karami umownymi, w tym w szczególności karą za odstąpienie od części robót (15 proc. wartości niezakończonych robót). Na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wartość przedmiotowej kary została oszacowana na kwotę ponad 20,5 mln zł.

- Dokładna kwota będzie znana po zakończeniu procedury rozliczenia robót. Od gwaranta otrzymaliśmy wypłatę z gwarancji należytego wykonania umowy w kwocie ponad 56 mln zł - dodaje Krynicki.

I dodaje, że we wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców, usługodawców i dostawców (PUD). Do tej pory bezpośrednio, czyli z pominięciem dotychczasowego wykonawcy, wypłaciła im ok. 18 mln złotych. Po wezwaniach wykonawcy i spotkaniach z GDDKiA, wykonawca wypłacił PUD dodatkowe ponad 46 mln złotych w latach 2017 i 2018 oraz kolejne ponad 40 mln złotych w 2019 r. 

 

Oceń publikację: + 1 + 18 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.