Wiadomości

Wrocław: Ruszyła wojna ze szczurami. Za nieprzyłączenie się 500 zł mandatu

2021-11-02, Autor: bas

1 listopada we Wrocławiu ruszyła jesienna deratyzacja. Ostatni w tym roku etap walki z gryzoniami jest obowiązkowy na terenie całego miasta. Za niezastosowanie się do wytycznych grożą mandaty w wysokości 500 zł.

Reklama

Deratyzacja we Wrocławiu jest obowiązkowa na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, który w 2020 roku został uchwalony przez radę miejską. Dokument szczegółowo precyzuje, jakie czynności powinny zostać podjęte i przez kogo.

– Strażnicy Miejscy będą przeprowadzać kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się z tego obowiązku będą mogli ukarać osobę winną zaniedbań mandatem do 500 zł – ostrzega Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej Straży Miejskiej. – W tym roku przeprowadzili blisko 900 kontroli i nałożyli 90 mandatów na kwotę ponad 20 tysięcy złotych – dodaje Forysiak.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

– Zgodnie z nowym Regulaminem, listopad to miesiąc, w którym przeprowadzamy ostatnią w tym roku obowiązkową deratyzację na terenie całego miasta.  Od 1 listopada powinny zostać wyłożone specjalne preparaty do zwalczania gryzoni. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele i zarządcy nieruchomości. Warto pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzić także poza tymi terminami, jeśli tylko stwierdzi się przypadki występowania gryzoni – informuje Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w § 30 ust. 1 i 2 nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, przyjętego uchwałą przez radnych 23 lipca 2020 r.

Obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:

 • budynki wielolokalowe podpiwniczone;

 • lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;

 • obiekty handlowe branży spożywczej;

 • obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;

 • wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;

 • wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.

Deratyzację należy przeprowadzać każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Często przyczyną zwiększonej aktywności szczurów jest łatwa dostępność do pożywienia, można przeciwdziałać temu zjawisku stosując kilka prostych zasad:

 • ograniczyć wyrzucanie jedzenia,

 • nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów, zamykać klapy w pojemnikach na odpady,

 • o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,

 • utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,

 • nie dokarmiać ptaków w miejscach dostępnych dla szczurów, w szczególności wysypując pożywienie bezpośrednio na powierzchnię terenu.

Interwencyjnie, w okresie od kwietnia do listopada, realizowana jest również usługa kompleksowej deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych. Wydział Środowiska i Rolnictwa przejmuje od zarządców gminnych obowiązki związane z zabezpieczeniem nieruchomości przed występowaniem na ich terenie gryzoni. Z roku na rok usługą tą obejmowany jest coraz większy obszar miasta. W 2021 roku kompleksową deratyzacją objęto tereny gminne o powierzchni ponad 52 ha, zlokalizowane w rejonie Osiedli Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie i Oławskie oraz Nadodrze, gdzie zaobserwowano największą liczbę gryzoni. Obszar ten poddany jest ciągłemu monitoringowi oraz niezbędnym zabiegom deratyzacyjnym.

Oceń publikację: + 1 + 3 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.