Wiadomości

Letnia deratyzacja Wrocławia. Czy szczury znikną z centrum?

2021-06-30, Autor: ks/mat. prasowe

Druga już w tym roku deratyzacja Wrocławia rozpoczyna się 1 lipca i potrwa miesiąc. Obowiązek wyłożenia i uzupełniania trutki na szczury w budynkach ciąży na zarządcach nieruchomości. Jeżeli się z niego nie wywiążą, może grozić im mandat w wysokości 500 złotych.

Reklama

Obowiązkowa, druga już w tym roku, deratyzacja rozpocznie się 1 lipca. Obejmie centrum Wrocławia, tj. obszar ograniczony Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą.

– Terminy przeprowadzania deratyzacji zostały ustalone na podstawie wiedzy o miejscach i porach wzmożonej aktywności gryzoni, jaką pozyskano z interwencji oraz zgłoszeń mieszkańców – mówi Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dało się zaobserwować widoczne nasilenie w okresie letnim, głównie w centrum miasta. Nie bez znaczenia jest tutaj spory wzrost aktywności turystycznej i, co za tym idzie, również gastronomii – dodaje.

Podkreśla również, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia w zakresie deratyzacji został ustalony w porozumieniu i po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Specjalne preparaty do zwalczania gryzoni powinny zostać wyłożone 1 lipca i być uzupełniane na bieżąco przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a nawet po zakończeniu jej terminu (jeżeli szczury nadal będą pobierać preparat).

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

Obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia podlegają m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są:

  • budynki wielolokalowe podpiwniczone;
  • lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych;
  • obiekty handlowe branży spożywczej;
  • obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
  • wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
  • wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej.

Preparat na szczury można usunąć dopiero po stwierdzeniu, że nie jest pobierany przez gryzonie. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny.

– Strażnicy miejscy będą przeprowadzać kontrole, a w przypadku ujawnienia niewywiązywania się z tego obowiązku będą mogli ukarać osobę winną zaniedbań mandatem do 500 zł – ostrzega Waldemar Forysiak, rzecznik wrocławskiej Straży Miejskiej. – W trakcie wiosennej deratyzacji, w marcu, strażnicy miejscy przeprowadzili 696 kontroli i nałożyli 51 mandatów na kwotę 12 350 zł – dodaje.

Warto pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzić także poza ustalonymi terminami, jeśli tylko zauważy się przypadki występowania gryzoni na terenie nieruchomości.

Interwencyjnie realizowana jest również kompleksowa usługa deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych. Wydział Środowiska i Rolnictwa przejmuje od zarządców gminnych obowiązki związane z zabezpieczeniem nieruchomości przed występowaniem na ich terenie gryzoni. W tym roku usługą kompleksowej deratyzacji planowane jest objęcie nieruchomości zlokalizowanych w rejonie osiedli:

  • Stare Miasto - obszar ograniczony Odrą, ul. Nowy Świat, ul. Białoskórniczą, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Oławską, ul. Świętej Katarzyny, pl. Nowy Targ i ul. Piaskową;
  • Przedmieście Świdnickie i Oławskie - obszar ograniczony ul. Piłsudskiego, ul. Świdnicką, ul. Podwale, ul. Komuny Paryskiej, ul. Krasińskiego, ul. Traugutta, ul. Pułaskiego i ul. Małachowskiego;
  • Nadodrze - obszar ograniczony ul. Drobnera, ul. Pomorską, pl. Staszica, pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ołbińską, ul. Krętą, ul. Słowiańską, ul. Jedności Narodowej, ul. Poniatowskiego i ul. Bema.
Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.