Wiadomości

„To nie kryzys, to rezultat...”. Poseł PiS pisze do Rafała Dutkiewicza [LIST]

2012-10-24, Autor: red.
Dawid Jackiewicz w liście do Rafała Dutkiewicza pyta prezydenta Wrocławia m.in. o budżet miasta, budowę Narodowego Forum Muzyki, zerwanie umowy z głównym wykonawcą Stadionu Miejskiego, problemy finansowe Śląska Wrocław i podjęcie przez prokuraturę działań wobec Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Poseł PiS domaga się też upublicznienia umów zawieranych przez magistrat.

Reklama

- Zaniepokojony wydarzeniami, do których doszło we Wrocławiu na przestrzeni ostatnich miesięcy, w imieniu wrocławskich struktur Prawa i Sprawiedliwości kieruję do Pana ten list, licząc na odpowiedź na postawione w nim pytania, a także - na wyjaśnienie poruszonych w nim kwestii - zaczyna swój list Dawid Jackiewicz, prezes wrocławskiego zarządu okręgowego Prawa i Sprawiedliwości.

Dalej poseł PiS pisze:

Od dłuższego już czasu bieg wydarzeń, związanych z naszym Miastem, jego kondycją finansową, budżetem, inwestycjami, decyzjami podejmowanymi przez jego władze, budzi nasz niepokój. Powtarzające się spory z wykonawcami różnych - w tym także bardzo kosztownych i prestiżowych- inwestycji i projektów miejskich; kłótnie związane ze sposobem i metodami zarządzania majątkiem komunalnym i spółkami miejskimi; zerwane umowy i procesy sądowe; chybione decyzje, narażające nasze Miasto na wielomilionowe konsekwencje finansowe - to powody, dla których uzasadnionym wydaje się postawienie pytania o kondycję władz Wrocławia, o ich zdolność do dalszego, skutecznego i odpowiedzialnego kierowania sprawami naszego Miasta.

Wystarczy wspomnieć, że tylko w ostatnich tygodniach miały miejsce zdarzenia, które wciąż nie doczekały się rzetelnych i szczegółowych wyjaśnień ze strony Pana Prezydenta. W szczególności chodzi tu o: zerwanie przez spółkę Mostostal Warszawa umowy na realizację inwestycji „Narodowe Forum Muzyki”, zerwanie przez władze Miasta kontraktu ze spółką Max Boegl, mimo nieukończenia przez nią budowy Stadionu Miejskiego oraz podjęcie przez prokuraturę działań wobec Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wyjaśnień wymagają również niepokojące informacje o problemach finansowych WKS Śląsk i pozostawiające wiele do życzenia efekty współpracy ze współudziałowcem tej spółki – Panem Zygmuntem Solorzem.Szczególny jednak niepokój rodzi się w kontekście trudnej sytuacji budżetowej naszego Miasta, którego zadłużenie sięga obecnie blisko 58 procent dochodów, co oznacza dług na poziomie około 2 mld zł. Zbliża się on zatem do ustawowej granicy 60 procent dochodów, będącej maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniem samorządu. Negatywnych konsekwencji tej sytuacji nie muszę chyba Panu Prezydentowi wyjaśniać. Dziś, jak nigdy dotąd, potrzebna jest szczególna rozwaga i ostrożność przy podejmowaniu decyzji finansowych, każda bowiem błędna decyzja inwestycyjna, każde zbyt pochopne posunięcie wobec wykonawców tych inwestycji oznaczać może katastrofalne dla budżetu naszego Miasta – skutki finansowe. Niestety odnoszę wrażenie, że ta refleksja nie zagościła jeszcze w murach wrocławskiego Ratusza. 

W tym miejscu przytoczyć można znany cytat z felietonów śp. Stefana Kisielewskiego: "To nie kryzys, to  rezultat...". Wyjątkowo celnie oddaje on bowiem sytuację Wrocławia, ponoszącego negatywne konsekwencje -mam wrażenie- zbyt rozrzutnej i  nieodpowiedzialnej polityki inwestycyjnej Pana Prezydenta.

Mając to wszystko na uwadze, zdecydowałem się zaapelować do Szanownego Pana Prezydenta zarówno jako prezes Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Wrocławskim, jak i - jako poseł Ziemi Wrocławskiej o stworzenie warunków do debaty publicznej, w trakcie której zarówno inicjatorzy tego listu, jak i wszyscy mieszkańcy naszego Miasta zainteresowani jego sytuacją, mogliby wysłuchać Pańskich szczegółowych wyjaśnień we wspomnianej materii. Myślę, że najlepszą odpowiedzią na ten postulat byłoby zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, poświęconej poruszonym przeze mnie kwestiom i postawionym poniżej pytaniom.

Panie Prezydencie, szanując wybór mieszkańców Wrocławia, których większość zdecydowała się powierzyć Panu stery rządów w naszym Mieście, pragnę jednak przypomnieć, że Wrocław to nasze wspólne dobro, to miejsce, za które każdy jego mieszkaniec ponosi odpowiedzialność, mając jednocześnie prawo do troski o jego przyszłość. Wrocław nie jest niczyją własnością, nie jest prywatnym miastem - ani Pańskim, ani żadnej innej osoby, organizacji czy też siły politycznej.
Dlatego każde pytanie w  sprawach istotnych dla naszego Miasta - niezależnie od tego, czy stawiane przez Pańskich sympatyków, czy też oponentów, przez Pańskich wyborców czy też wyborców innych kandydatów na ten urząd – zasługuje na  rzetelną i uczciwą odpowiedź.

Zaznaczam to tak wyraźnie, gdyż dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że nie zawsze był Pan gotów do  takiej otwartej dyskusji i odpowiedzi na pytania, nurtujące opinię publiczną Wrocławia. Żywię wielką nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Oczekuję tego, gdyż składane przez Pana zapewnienia o pełnej kontroli nad sprawami naszego Miasta, o dbałości o jego interesy i wreszcie - uspokajanie, że w sensie finansowym Wrocław jest bezpieczny – niestety już nie wystarczają. Dziś potrzebna jest głęboka, merytoryczna i poważna dyskusja, a użyte w niej argumenty muszą znajdować potwierdzenie w  dokumentach i „twardych” gwarancjach. Odrzucenie tego apelu -formułowanego przecież nie tylko we własnym imieniu, ale również w  imieniu wielu mieszkańców Wrocławia, popierających reprezentowaną przeze mnie formację polityczną- pogłębiać będzie poczucie wyalienowania władz naszego Miasta i zrodzić może obawy, iż sprawy mają się aż tak źle, że  Prezydent Wrocławia nie chce ich ujawniać wrocławianom.

Dlatego też apeluję do Szanownego Pana Prezydenta o:

1. Upublicznienie wszelkiej dokumentacji, dotyczącej budowy Narodowego Forum Muzyki (umowy, kosztorysy etc.).

2. Upublicznienie wszelkiej dokumentacji, dotyczącej budowy wrocławskiego Stadionu Miejskiego (umowy, kosztorysy etc.).

3. Upublicznienie wszelkiej dokumentacji, dotyczącej imprez organizowanych
w latach 2010-2012, a w szczególności - upublicznienia nazw podmiotów i  treści umów zawieranych w tym okresie z wykonawcami i podwykonawcami.

4. Upublicznienie wszelkiej dokumentacji (tj.: umów, faktur, kosztorysów etc.), dotyczącej współpracy z podmiotami, które w latach 2010 - 2012 realizowały zlecenia z zakresu PR, reklamy, doradztwa, obsługi prawnej i  wizerunkowej zarówno
dla Urzędu Miasta Wrocławia, jak i na rzecz spółek komunalnych. Mowa tu
o podmiotach w postaci agencji reklamowych, agencji PR, kancelarii prawnych etc.).

5. Przedstawienie planu naprawczego dla WKS Śląsk Wrocław, głównie w zakresie finansowania spółki.

6. Upublicznienie całej dokumentacji, związanej ze sprzedażą i leasingiem budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, mieszczącego się przy ul. Gabrieli Zapolskiej.

7. Upublicznienia wszystkich umów zawartych pomiędzy Miastem Wrocław a PKO BP.

8. Przedstawienie informacji o zrealizowanej i planowanej sprzedaży majątku Miasta Wrocławia.

9. Przedstawienie szczegółowej sytuacji Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, w  związku z wątpliwościami odnośnie prawidłowości gospodarowania jego majątkiem i finansami.

10. Ustosunkowanie się do wątpliwości związanych z legalnością finansowania Pańskiej kampanii wyborczej.

Wierzę że zarówno Pan Prezydent, jak i jego doradcy dostrzegą potrzebę poważnego potraktowania apelu płynącego ze strony opozycji i wielu innych środowisk naszego Miasta o przeprowadzenie -w miarę możliwości jak najszybciej- otwartej debaty o Wrocławiu i jego problemach.

Oczekując na Pańską odpowiedź, pozostaję z poważaniem.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (2):
 • ~set 2012-10-24
  18:59:20

  0 0

  No cóż , raczej nie dostaniemy odpowiedzi na takie pytania. Oznacza to ze gospodarowanie finansami miejskimi jest niedostępne dla społeczeństwa. Mamy jeszcze aferę związaną z tramwajem PLUS. Cena ostatnich pojazdów wzrosła do 12 mln zł. Przypominam, że Protram buduje tramwaje za 6 mln. Obecny zarząd miasta wyraźnie szkodzi i wydaje niefrasobliwie wspólne fundusze.

 • ~zocha 2012-10-25
  06:39:31

  0 0

  I jeszcze pytanie o związki Miasta z Mennicą.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.