Wiadomości

Ile mandatów wypisali wrocławscy strażnicy miejscy? [STATYSTYKI]

2017-04-26, Autor: Bartosz Senderek

W czwartek komendant Straży Miejskiej Wrocławia oficjalnie zaprezentuje sprawozdanie z pracy funkcjonariuszy za rok 2016. My już przeanalizowaliśmy ten dokument i wiemy, jakimi sprawami wrocławscy strażnicy zajmowali się najczęściej oraz ile w ubiegłym roku wystawili mandatów.

Reklama

Kim jest przeciętny strażnik miejski?

Pod koniec ubiegłego roku we wrocławskiej straży miejskiej pracowało w sumie 328 strażników, z czego 189 to funkcjonariusze, a 139 to funkcjonariuszki. Jeśli chodzi o wiek miejskich stróżów prawa, to zdecydowanie dominują tu osoby powyżej 41 roku życia (184), tylko 45 funkcjonariuszy to osoby, które nie ukończyły jeszcze 30 roku życia.

Aż 163 pracowników straży to osoby pracujące w tej jednostce od ponad 15 lat. Co ciekawe, drugą pod względem liczebności grupą byli funkcjonariusze pracujący w straży od niespełna 5 lat (88 osób). 56 osób to osoby pracujące 5-10 lat, a 21 osób pracuje w straży 10-15 lat.

W całej formacji przewidziane są 363 etaty, w tym 320 etatów strażniczych i 43 etaty administracyjne. Z raportu możemy wyczytać, że 31 grudnia ubiegłego roku straż posiadała 37,25 wakatu.

Zgłoszenia i mandaty

W ciągu całego 2016 roku wrocławscy strażnicy miejscy otrzymali 127 922 zgłoszeń od mieszkańców. Aż 36,1% problemów związanych było z ruchem drogowym. Prawie 18,8% zgłoszeń dotyczyły zakłóceń porządku publicznego, a 17,4% spraw związanych było z tematyką ochrony środowiska. Mieszkańcy często też prosili strażników o interwencje związane z potencjalnym zagrożeniem życia i zdrowia oraz zwierzętami.

W ciągu roku funkcjonariusze wystawili w sumie 22 628 mandatów na łączną kwotę ponad 2,5 mln złotych. Oznacza to, że średnia wysokość mandatu wystawionego przez wrocławskiego strażnika to 111 złotych.

Interwencje strażników nie zawsze kończyły się mandatami. W 5 376 przypadkach sprawcy wykroczeń zostali jedynie pouczeni. Z drugiej strony 1 058 spraw rozpatrywanych przez strażników miało swój finał w sądzie.

Monitoring miejski

Działania wrocławskich strażników wspomagane były przez 104 kamery monitoringu. Do obsługi systemu oddelegowanych zostało 12 pracowników. W wyniku obserwacji obrazu z kamer strażnicy podjęli ponad tysiąc interwencji. Najwięcej (219) dotyczyło zakłócenia ładu i porządku publicznego. W blisko 200 przypadkach interwencje z monitoringu dotyczyły osób leżących na ulicy (nietrzeźwych i bezdomnych). Dzięki monitoringowi strażnicy namierzali też osoby handlujące bez zezwolenia, zaśmiecające ulice oraz dewastujące mienie. 32 interwencje dotyczyły bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej, a 18 namierzenia osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym.

Dzięki monitoringowi na gorącym uczynku udało się zatrzymać 301 sprawców wykroczeń i 20 sprawców przestępstw. 57 interwencji zakończyło się przewiezieniem do izby wytrzeźwień. Wpływy z mandatów za wykroczenia ujawnione na monitoringu wyniosły prawie 7,5 tys. złotych.

Skargi na funkcjonariuszy

Przez cały rok do komendanta straży trafiło 131 skarg na podwładnych. 16 zostało uwzględnionych, a 3 uwzględnione tylko częściowo. Wrocławianie najczęściej, bo aż 40 razy skarżyli się na zbyt późną reakcję lub odmowę przyjęcia zawiadomienia przez strażnika miejskiego. 22 skargi dotyczyły usunięcia pojazdu (np. sprzed wjazdu na posesję), a po 14 skarg dotyczyło bezzasadnego wymierzenia kary oraz nieodpowiedniego zachowania strażnika.

Jak oceniasz pracę wrocławskiej straży miejskiej?


Oddanych głosów: 78

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.