Wiadomości

We Wrocławiu powstał Instytut Praw Migrantów. We współpracy z Fundacją Ukraina

2020-12-11, Autor: mh/materiały prasowe

W stolicy Dolnego Śląska otwarta została niezależna instytucja, która ma kompleksowo zająć się potrzebami migrantów. – Chcemy, żeby państwo polskie postrzegało cudzoziemców jako grupę społeczną posiadającą własne prawa i interesy – mówi Bartłomiej Potocki, kierownik Instytutu Praw Migrantów.

Reklama

Fundacja Ukraina wraz z Konsulatem Honorowym Ukrainy założyła we Wrocławiu Instytut Praw Migrantów. Placówka będzie pomagać migrantom nie tylko w podstawowych sprawach, związanych z legalizacją ich pobytu i pracy. Ma także na celu wdrożenie szerokiej gamy działań, które pomogą migrantom poczuć się pełnoprawną częścią społeczeństwa.

– Naszym największym celem jest uznanie obcokrajowców za jedną z grup społecznych mieszkających w Polsce. Dążymy do jak największej aktywizacji tej grupy mieszkańców poprzez edukację i pomoc w tworzeniu własnych inicjatyw społecznych – podkreśla kierownik Instytutu, Bartłomiej Potocki.

– Chcemy również zwrócić uwagę na to, że akty prawne często nie uwzględniają cudzoziemców i ich potrzeb. Instytut Praw Migrantów chce, aby państwo postrzegało cudzoziemców jako jedną z grup społecznych posiadających własne prawa i interesy – dodaje.

W Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju przy ul. Ruskiej 46A/201 od 3 lat działa Punkt Informacyjny, który pomaga cudzoziemcom rozwiązywać problemy prawne i udziela porad w innych sprawach związanych z życiem w Polsce. Jego miejsce zajmie Instytut Praw Migrantów. Udzielane będą w nim informacje na temat m.in. legalizacji pobytu, zatrudnienia, wynajmu i zakupu mieszkań, edukacji, praw obywatelskich, podatków czy własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowo, po wcześniejszej rejestracji, bezpłatnie będzie można w nim skorzystać z usług trzech specjalistów. – Psycholog wesprze proces adaptacji w Polsce, rozwiązywanie codziennych trudności oraz poprowadzi spotkanie w dogodnym dla migranta języku - ukraińskim, polskim, angielskim lub rosyjskim. Prawnik udziela zaś profesjonalnych porad z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego, a także prawa pracy. Z kolei doradca zawodowy podpowie w pytaniach związanych z poszukiwaniem pracy w Polsce, nostryfikacji dokumentów oraz pomoże w przygotowaniu CV i innych dokumentów aplikacyjnych – podkreślają inicjatorzy akcji. Wizytę u specjalisty można zarezerwować za pośrednictwem strony internetowej instytutu, telefonicznie pod numerem 571 330 203 lub mailowo: [email protected].

Współpraca i publikacje edukacyjne IPM

– Ważnym zadaniem IPM jest nawiązanie współpracy międzysektorowej w celu poprawy sytuacji nie tylko cudzoziemców, ale także wszystkich chętnych działających w nowym wielokulturowym środowisku – mówią członkowie instytutu. – Instytut stanie się ośrodkiem dla organów rządowych, ekspertów i migrantów. Będzie miejscem wymiany poglądów i prawdziwej, rzetelnej współpracy. Naszym celem nie są udawane i teatralne gesty. To będzie kuźnia polityki migracyjnej – zapewnia Bartolomei Potocki.

Instytut ma ambicje stać się ośrodkiem edukacyjnym mającym wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Pracownicy instytucji oraz zaproszeni specjaliści będą publikować na kanałach informacyjnych IPM swoje analizy, opinie, wiadomości i komentarze na temat sytuacji migrantów w Polsce.

5 celów Instytutu na 100 dni działalności

Nowo powstały Instytut postawił sobie 5 ambitnych celów, które planuje realizować wraz z partnerami przez pierwsze 100 dni swojej działalności. Wyniki zostaną zaprezentowane podczas konferencji ForUM, która odbędzie się na początku marca przyszłego roku.

Przyspieszenie rozpatrywania spraw o zezwolenie na pobyt cudzoziemców w Polsce

Pierwszym z tych celów jest stworzenie kompleksowego projektu, który ma pomóc rozwiązać problem przewlekłych postępowań o wydanie zezwoleń na pobyt cudzoziemcom. W tym celu zespół instytutu pracuje m.in. nad propozycjami zmian prawnych, które powinny zapobiegać takim sytuacjom. Propozycje te skierowane będą do wszystkich wojewodów w Polsce, do naczelnika wydziału do spraw cudzoziemców oraz do ministra spraw wewnętrznych.

Stworzenie polsko-ukraińsko-angielskiego słownika terminów prawnych

Drugim celem jest stworzenie polsko-ukraińsko-angielskiego słownika terminów prawnych. We współpracy z prawnikami polskimi i ukraińskimi, w tym z okręgową izbą radców prawnych oraz filologami, Instytut planuje stworzyć słownik dla urzędników, prawników i obcokrajowców. Będzie to promować zrozumienie i rozwój dialogu między tymi grupami, w tym w skomplikowanych kwestiach prawnych. Jednocześnie, we współpracy z okręgową izbą radców prawnych, zostanie utworzony i przeprowadzony tzw. „Domowy Kurs Konstytucji”. Postanowienia głównego zbioru praw polskich obejmą wszystkich mieszkańców kraju.

– Korzystając z dostępnych artykułów i uwag prawnych, stworzymy opis podstawowych praw i obowiązków, wolności, a także przepisów prawnych zawartych w Konstytucji RP. W ciągu 100 dni opublikujemy omówienie poszczególnych norm konstytucyjnych, które w efekcie tworzą jedną całość - zbiór wiedzy o prawach i wolnościach każdego migranta, a każdemu cudzoziemcowi da zrozumienie polskiego systemu polityczno-prawnego –  mówi Maria Kulakiewicz, pracowniczka instytutu.

Tłumaczenie przepisów polskich aktów prawnych dotyczących praw i obowiązków pracowników i pracodawców

Czwarte zadanie instytutu będzie miało wpływ na środowisko pracy. Planowane jest podjęcie prac nad publikacją dotyczącą norm polskiego prawa pracy wraz z tłumaczeniem i szczegółowym wyjaśnieniem niektórych przepisów polskich aktów prawnych dotyczących praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Dzięki temu każdy pracownik cudzoziemski przebywający w Polsce zdobędzie podstawową wiedzę o tym, jak chronić swoje prawa, zwłaszcza w sytuacjach ich naruszenia. Pracodawca z kolei zdobędzie wiedzę na temat etycznych i prawnych stosunków z pracownikami zagranicznymi. Partnerem w tym zadaniu zostanie Powiatowa Inspekcja Pracy.

Z doświadczeń Punktu Informacyjnego wynika, że mimo obowiązku nauki w szkole, bardzo często dzieci migrantów nie rozpoczynają nauki bezpośrednio po przeprowadzce do Polski. – To alarmujący sygnał, ponieważ wychowywanie i edukacja dzieci, niezależnie od ich narodowości i pochodzenia, jest priorytetem – wyjaśniają inicjatorzy akcji.

W związku z tym Instytut Praw Migrantów we współpracy z Fundacją Ptach postawił sobie kolejny, piąty cel – skierowanie petycji do wszystkich wojewódzkich kuratorów oświaty w Polsce, a także do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W petycji, uzasadnionej analizą problemu, znajdą się propozycje rozwiązań prawnych, które mają pomóc poprawić tę sytuację.

Aktualne informacje o Instytucie Praw Migrantów można śledzić za pośrednictwem mediów społecznościowych: Facebooka, InstagramaTwitteraYoutube’a.

Czy we Wrocławiu potrzebny jest Instytut Praw Migrantów?
Oddanych głosów: 876

Oceń publikację: + 1 + 5 - 1 - 8

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.