Wiadomości

Magistrat ma specjalny plan, jak poprawić jakość powietrza w mieście. Zajmą się nim radni

2015-11-24, Autor: Tomek Matejuk
W czwartek wrocławscy radni będą głosować nad planem gospodarki niskoemisyjnej dla naszego miasta. - W PGN określono potencjał możliwych redukcji zużycia energii, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy jakości powietrza - wyliczają urzędnicy.

Reklama

Przypomnijmy, we wrocławskim magistracie pod koniec czerwca powołano zespół, który zajmie się opracowaniem propozycji konkretnych rozwiązań na rzecz klimatu.

 

W jego skład weszli członkowie tzw. klimatycznego KIC-u, czyli wspólnoty wiedzy i innowacji utworzonej w stolicy Dolnego Śląska przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, przedstawiciele międzynarodowej organizacji pozarządowej CDP i urzędnicy.

 

- Najważniejsze zadanie tego zespołu to przygotowanie konkretnych zmian legislacyjnych, które przedłożymy następnie na szczeblu ogólnopolskim. Obecnie nie zawsze dysponujemy bowiem odpowiednimi regulacjami prawnymi, które umożliwiałyby nam skuteczne działania w ramach gospodarki niskoemisyjnej - tłumaczył latem Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

 

 

Na początku lipcu w naszym mieście ruszyły zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne dotyczące planu gospodarki niskoemisyjnej.

 

Konsultacje zakończyły się w połowie lipca. Potem PGN wszedł w regulowaną ustawowo procedurę dotyczącą dokumentów strategicznych, a najbliższej sesji rady miejskiej będą nad nim głosować radni.

 

>Pobierz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

 - „Plan gospodarki niskoemisyjnej” (PGN) to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwoju i modernizacji Gminy Wrocław na lata 2015-2020, z perspektywą do roku 2050 w takich sektorach jak: energetyka, budownictwo i gospodarstwa domowe, transport, gospodarka, gospodarka odpadami, rolnictwo i leśnictwo, edukacja i dialog społeczny oraz administracja publiczna - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

 

Jak tłumaczą urzędnicy, działania ujęte w PGN przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 r. oraz celów związanych z poprawą jakości powietrza wynikających z dyrektywy CAFE, która określa dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

 

- W PGN określono potencjał możliwych redukcji zużycia energii, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy jakości powietrza. Wskazano również kierunki działań i przykłady konkretnych zadań w poszczególnych sektorach, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia planowanego rezultatu - wyliczają w magistracie.

 

Bilans efektów realizacji działań ujętych w PGN wskazuje że do roku 2020 nastąpi zmniejszenie zużycia energii w stosunku do roku bazowego 1990 o około 7 % oraz redukcja emisji dwutlenku węgla o nieco ponad 21%. Nastąpi również poprawa stanu jakości powietrza (redukcja emisji pyłów, tlenków azotu i siarki, benzo(a)pirenu) oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawianych w ogólnym bilansie energetycznym do poziomu 1,5-2%  do 2020 roku.

 

- Przyjęcie i wdrożenie PGN przełoży się na oszczędności w zakresie kosztów ochrony zdrowia i kosztów energii, przyczyni się do zastosowania nowych bardziej efektywnych technologii w zakresie użytkowania energii, zapewni wzrost konkurencyjności gospodarki, poprawi jakość życia mieszkańców, bezpieczeństwo energetyczne, usprawni mobilność regionalną i transport zbiorowy, a także przyczyni się do rozwoju terenów zielonych - dodają urzędnicy.

 

Technicznie za wdrożenie w życie planu gospodarki niskoemisyjnej będzie odpowiadał Wydział Środowiska i Rolnictwa w magistracie pod nadzorem wiceprezydenta Wojciecha Adamskiego.

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tuwroclaw.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.